Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (677)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 201.
  Structural behaviour of sandwich structures with local debondings between the core and the facings / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Jolanta Pozorska // W: Shell Structures : Theory and Applications : Vol. 4 : Proceedings of the 11th International Conference "Shell structures : theory and applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdańsk, Poland / red. Wojciech Pietraszkiewicz, Wojciech Witkowski - Boca Raton, United States : CRC Press, 2017 - s. 141-144

  20
 • 202.
  Numerical analysis of a sandwich panel subjected to multiple static concentrated loads / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Łukasz Janik (WBiIŚ) // W: Mathematical modelling in physics and engineering / red. Zbigniew Domański, Andrzej Grzybowski - Częstochowa, Polska : Institute of Mathematics Technical University of Czestochowa, 2017

 • 203.
  Eko-budynki wysokie / Magdalena Waltrowska, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", Bielsko-Biała, 10-12.10.2013 r. 2013 - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 307-318

 • 204.
  Czy beton może być naprawdę ekologiczny / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", Bielsko-Biała, 10-12.10.2013 r. 2013 - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 33-38

 • 205.
  Case study of flexure and shear strengthening of RC beams by CFRP using FEA / Iwona Jankowiak (WBiIŚ) // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. MS12-27-MS12-28

 • 206.
  Numerical analysis of sandwich panels subjected to torsion / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // W: Mathematical modelling in physics and engineering / red. Zbigniew Domański, Andrzej Grzybowski - Częstochowa, Polska : Institute of Mathematics Technical University of Czestochowa, 2017

 • 207.
  Structural post buckling behaviour with respect to complex geometrical imperfection pattern / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrzej Garstecki // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. MS01-37-MS01-38

 • 208.
  Reliability of engineering methods of assessment the critical buckling load of steel beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Wiktor Folta (WBiIŚ), Andrzej Garstecki // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. MS14-7-MS14-8

 • 209.
  Changes of physicochemical and microbiological parameters of infiltration water at Debina intake in Poznan, unique conditions - flood / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ) // W: Water, Wastewater and Energy in Smart Cities, 12-13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts, 2017 - s. 91-92

 • 210.
  Wybrane rodzaje konstrukcji stosowanych w budownictwie zrównoważonym / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Katarzyna Rzeszut, Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Cywilizacja techniczna : nauka i technika w pierwszej dekadzie XXI wieku / red. Joanna Gęsikowska, Aleksandra Mreła - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2017 - s. 153-174

  20
 • 211.
  Sensitivity analysis of sandwich panels with rectangular openings / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017

 • 212.
  Wind Damage to Buildings and Infrastructure in Poland / Jerzy A. Żurański, Mariusz Gaczek (WBiIŚ), Sławomir Fiszer (WBiIŚ) // W: 6th European and African Conference on Wind Engineering, EACWE 2013, 2013 - s. 1-6

 • 213.
  Testy aktywności metabolicznej w badaniach biodegradacji materii organicznej w złożach biologicznie aktywnych filtrów węglowych / Beata Mądrecka (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Dorota Holc (WBiIŚ) // W: Proceedings of the II International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring", 18-20 October, 2017, Lviv / red. D. Orachewska, O. Bobush - Lviv, Ukraine : National University Lviv Polytechnic, 2017 - s. 26-27

 • 214.
  Wpływ czasu kontaktu na efektywność usuwania związków organicznych z wody - badania w skali pilotowej / Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Beata Mądrecka (WBiIŚ) // W: Proceedings of the II International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring", 18-20 October, 2017, Lviv / red. D. Orachewska, O. Bobush - Lviv, Ukraine : National University Lviv Polytechnic, 2017 - s. 41-43

 • 215.
  Control of selected properties of cement-composites for their use as biological shields in the objects exposed to ionizing radiation / Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Tomasz Pietraszewski (WBiIŚ), Miłosz Rogoziński (WBiIŚ), Karolina Sobczak (WBiIŚ), Anna Szymczak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 54-72

 • 216.
  Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017 / red. Lech Czarnecki - Warszawa, Polska : Instytut Techniki Budowlanej, 2017 - s. 645-659

  20
 • 217.
  Koncepcja rozwiązania pozyskiwania wody deszczowej jako aspekt projektowania proekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ), Agata Pożegowiak // W: Powodzie w miastach : przyczyny, skutki, zapobieganie / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Polska : Drukarnia i Wydawnictwo PRODRUK, 2017 - s. 123-130

  5
 • 218.
  Naprawa prefabrykowanego stropodachu o dużej rozpiętości pokrywającego hale produkcji płyt porowatych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 745-752

  20
 • 219.
  Awaria prefabrykowanej belki żelbetowej podpierającej strop antresoli magazynowej w centrum logistycznym / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 737-744

  20
 • 220.
  Stan przedawaryjny rozkładanej trybuny stalowej / Michał Demby (WBiIŚ), Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 637-646

  20
 • 221.
  Analiza przyczyn zawalenia się fragmentu sufitu podwieszonego w Galerii Handlowej City Center w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 355-362

  20
 • 222.
  Awaria stropu gęstożebrowego w budynku jednorodzinnym / Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 295-304

  20
 • 223.
  Naprawa budynku rozdzielni elektrycznej odbudowanej po katastrofie budowlanej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 251-260

  20
 • 224.
  Badania nośności nawierzchni drogowej ugięciomierzem laserowym TSD / Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Romuald Sztukiewicz // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 171-177

  20
 • 225.
  Zastosowanie metody ultradźwiękowej do obserwacji zmian zachodzących w nawierzchni z betonu cementowego / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 95-99

  20
 • 226.
  Non-destructive testing of concrete and asphalt concrete pavement / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 87-93

  20
 • 227.
  Obserwacje zmian charakterystyk ultradźwiękowych w nawierzchni z betonu cementowego / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 83-86

  20
 • 228.
  Wpływ temperatury betonu asfaltowego na prędkość fali ultradźwiękowej / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 35-38

  20
 • 229.
  Sensitivity analysis of behaviour of sandwich plate with PU foam core with respect to boundary conditions and material model / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 2, Short papers / red. Michał Kleiber - Gdańsk, Poland : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015 - s. 697-698

 • 230.
  RTLS systems as a Lean Management tool for productivity improvement / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Maciej Skrzypczak (WBiIŚ), Radosław Krygier (WBiIŚ) // W: 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2017), Taipei, Taiwan, 28 June – 1 July 2017: Curran Associates, Inc., 2017 - s. 1037-1045

  5
 • 231.
  Modele integracji narzędzi informatycznych z programu EPANET / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi : konferencja : streszczenia referatów / red. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz, Agnieszka Malesińska - Warszawa, Polska : Wydawnictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2017 - s. 7-8

 • 232.
  Właściwości adsorpcyjne osadów powstających podczas procesów oczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych - przegląd piśmiennictwa / Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. Tomasz Bajda - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 65-75

  20
 • 233.
  Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych - zarys problematyki i studium przypadku / Wojciech Góra (WBiIŚ), Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. Tomasz Bajda - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 27-37

  20
 • 234.
  Instalacje CWU dla podejść do punktów czerpalnych / Jan Bagieński (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3 / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Iżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2017 - s. 89-98

  20
 • 235.
  Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego systemu zaopatrzenia w wodę / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Tomasz Schiller (WBiIŚ), Marta Skrzypczak (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3 / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Iżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2017 - s. 9-23

  20
 • 236.
  Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią w nadwarciańskich miastach Wielkopolski / Anna Januchta-Szostak (WA), Agata Florkowska (WBiIŚ) // W: Powodzie w miastach : przyczyny, skutki, zapobieganie / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Polska : Drukarnia i Wydawnictwo PRODRUK, 2017 - s. 83-96

  5
 • 237.
  Wybrane problemy realizacji inwestycji transportowych w Poznaniu / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość / red. Andrzej Krych - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2017 - s. 429-442

  5
 • 238.
  Sterowanie ruchem na węzłach tramwajowych w Poznaniu / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość / red. Andrzej Krych - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2017 - s. 405-418

  5
 • 239.
  Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej / Piotr Kołaski, Agnieszka Wysocka, Alina Pruss (WBiIŚ), Iwona Lasocka-Gomuła, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zefiryn Cybulski // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 195-201

  20
 • 240.
  Use of absorbance UV to interpret transformations of organic compounds during filtration by biologically active carbon filters - experiments of pilot scale technological investigations / D. Holc (WBiIŚ), A. Lewicka (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // W: Water, Wastewater and Energy in Smart Cities, 12-13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts, 2017 - s. 61

 • 241.
  Produkty uboczne dezynfekcji wody basenowej i możliwości ograniczania ich wpływu na zdrowie użytkowników / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Alicja Piotrowska (WBiIŚ) // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 151-157

  20
 • 242.
  Ocena skuteczności procesu dezynfekcji w warunkach obniżonej stabilności wody na przykładzie wybranego systemu zaopatrzenia w wodę / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ) // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 79-87

  20
 • 243.
  Redefinicja celów i metod procesu dezynfekcji we współczesnych systemach zaopatrzenia w wodę / Zbysław Dymczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Marek Sozański (WBiIŚ) // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 11-21

  20
 • 244.
  The Influence of Uncertainty of Design Parameters on Dynamic Characteristics of Structure with Dampers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: ECCOMAS Congress 2016 : VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : proceedings, vol. 3 / red. M. Papadrakakis: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, 2016 - s. 5507-5522

 • 245.
  Designing of Multilayered Protective Panels Against Improvised Debris / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // W: Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering : RESRB 2016 / red. Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 561-570

  20 15
 • 246.
  Właściwości katalizatorów procesu utleniania żelaza i manganu w złożach filtrów pospiesznych / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - s. 137-149

  20
 • 247.
  Eliminacja związków fosforu z wody - doświadczenia z badań technologicznych / Alina Pruss (WBiIŚ), Paweł Pruss // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - s. 215-225

  20
 • 248.
  Non-destructive evaluation of sandwich plates by an ultrasonic IR thermographic method / W. Swiderski, P. Hlosta, Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // W: 13th Quantitative Infrared Thermography Conference - Quebec, Canada : QIRT Council, 2016 - s. 824-831

  15
 • 249.
  Carbon Fibers-based Silica Aerogel Nanocomposites / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: Intelligent Nanomaterials : second edition / red. Ashutosh Tiwari: Scrivener Publishing ; Wiley, 2017 - s. 451-499

 • 250.
  A simulation study of minimizing water cost multisource water distribution system / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Modelling and Simulation 2015 : the European Simulation and Modeling Conference (ESM 2015), Leicester, United Kingdom, October 26-28, 2015 / red. Marwan Al-Akaidi, Aladdin Ayesh: EUROSIS-ETI, 2015 - s. 225-228

 • 251.
  Crystal and magnetic structures in cement / Bartłomiej Andrzejewski, Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: 10th International Conference of Polish Society for Crystal Growth : Abstract Book / red. Maciej Wieczorek, Konrad Wysmułek, 2016

 • 252.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // W: Proceedings and Abstract Book International Conference on Materials Science & Technology, 01-04 March, 2016 Conference Center, University of Delhi, Delhi 110007, India / red. Ashutosh Tiwari - Sweden : VBRI Press AB, 2016 - s. 186-187

 • 253.
  The influence of an explosive description due to the numerical simulation of blast / Piotr W. Sielicki (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // W: Design and Analysis of Protective Structures : proceedings of the 3rd International Conference on Protective Structures (ICPS3), Newcastle, Australia, 3-6 February 2015 / red. Mark G. Stewart, Michael D. Netherton - Newcastle, Australia : Centre for Infrastructure Performance and Reliability, University of Newcastle, 2015 - s. 541-548

 • 254.
  Kierunki i standardy planowania metropolitalnego systemu transportu / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Radosław Bul, Jędrzej Gadziński // W: Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań : problemy, metody, osiągnięcia / red. Łukasz Mikuła - Poznań, Polska : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 87-111

 • 255.
  Wybrane zagadnienia projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych / Mikołaj Bartkowiak (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 191-208

  5
 • 256.
  Parametry materiałowe stali i betonu w podwyższonych temperaturach - z czego wynika ich zróżnicowanie w Eurokodach? / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 163-175

  5
 • 257.
  Analiza płyt warstwowych poddanych obciążeniom skupionym / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Łukasz Janik (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 149-161

  5
 • 258.
  Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagające planowanie przestrzenne / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 135-148

  5
 • 259.
  Ściskane elementy wykonane ze stali nierdzewnej w warunkach pożarowych / Marcin Szukał (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 121-133

  5
 • 260.
  Współczesne metody projektowania budynków - analiza promieniowania słonecznego / Agata Florkowska (WBiIŚ), Filip Pawlak (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 105-120

  5
 • 261.
  Wykorzystanie powłok modyfikowanych nanotechnologicznie w budownictwie zrównoważonym / Laura Zajączkowska (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Magdalena Rączka (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 91-104

  5
 • 262.
  Awaryjny stan sprężonej płyty kanałowej opartej niezgodnie z zaleceniami producenta, wraz z propozycją jej wzmocnienia / Andrzej Bakalarz (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 79-89

  5
 • 263.
  50 lat realizacji i eksploatacji wielkopłytowych budynków mieszkaniowych w Poznaniu / Krzysztof Girus (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 51-62

  5
 • 264.
  Analiza barier wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym w kontekście faz cyklu życia organizacji w świetle badań pilotażowych / Karolina Jerzak (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 65-78

  5
 • 265.
  Nowa jakość elewacji zewnętrznej na podstawie wybranych wielkopłytowych jednostek mieszkalnych w Poznaniu / Jarosław Zawadzki (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 37-50

  5
 • 266.
  Modernizm czyli środowisko naszych miast / Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 11-35

  5
 • 267.
  Wpływ wybranych parametrów na zachowanie i czas odporności ogniowej słupów zespolonych z rur okrągłych wypełnionych betonem / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 77-91

 • 268.
  Membrany i folie wstępnego krycia / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), K. Patoka // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 173-192

 • 269.
  Wpływ kosztów odmajątkowych na poziom cen i stawek w taryfach za wodę i ścieki / Henryk Bylka (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 21-38

 • 270.
  Anisotropic Damage for Extreme Dynamics / Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // W: Handbook of Damage Mechanics : Nano to Macro Scale for Materials and Structures / red. George Z. Voyiadjis - New York, United States : Springer, 2014 - s. 1185-1220

 • 271.
  Droga farmaceutyków w środowisku przyrodniczym na terenie województwa wielkopolskiego – źródła występowania, obecność, zagrożenia / A. Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: II studencka konferencja naukowa „Produkcja, ekonomia, zarządzanie, marketing i ochrona środowiska - jak to się robi w Wielkopolsce" - Gniezno, Polska , 2013

 • 272.
  Nośność zakładkowych połączeń ciernych w konstrukcjach mostowych / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 297-309

 • 273.
  The influence of the synthetic rainfall hyetograph on runoff from urban catchment / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // W: 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015, September 8th – 10th 2015, Brno, Czech Republic / red. J. Říha, T. Julínek, K. Adam - Brno, Czech Republic : Institute of Water Structures, 2015 - s. 181-190

  15
 • 274.
  Road Structure Analysis Based on Cross-section Images Processing / Marcin Augustyn, Paweł Śniatała (WI), Rafał Kapela (WI), Adam Turkot (WI), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Przemysław Skrzypczak (WE) // W: 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES 2016): IEEE, 2016 - s. 425-428

  15
 • 275.
  Lokalne pompownie wodociągowe i kanalizacyjne – 25 lat rozwoju / Jan Bagieński (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2 / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2015 - s. 207-215

 • 276.
  Cel i metodyka badań doświadczalnych płyt warstwowych z miękkim rdzeniem / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ) // W: VII Sympozjon "Kompozyty. Konstrukcje warstwowe", Wrocław - Pawłowice, 15 - 18 października 2014 : referaty - Wrocław - Pawłowice, Polska : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 15-16

 • 277.
  Efekt "szerokiego pasa" w eksperymencie numerycznym / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Katarzyna Ścigałło // W: II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna APKM 2014 "Aktualne problemy konstrukcji metalowych", Gdańsk, 27-28.11.2014 / red. Tomasz Heizing, Elżbieta Urbańska-Galewska - Gdańsk, Poland : Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2014 - s. 225-228

 • 278.
  Large public buildings air tightness in Poland / Radosław Górzeński (WBiIŚ), Michał Szymański (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // W: AIVC Airtightness Workshop : 3rd TightVent Workshop on Building and Ductwork Airtightness "Design, implementation, control and durability: feedback from practice and perspectives" : proceedings, Washington, USA, 18-19 April, 2013, 2013 - s. 68

 • 279.
  Zastosowanie kształtek polipropylenowych jako nośników błony biologicznej w oczyszczaniu ścieków przemysłowych / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", Brodowo k/Poznania, 2-4 lipca 2015, 2015 - s. 34-35

 • 280.
  Applications of Aluminium and Concrete Composite Structures / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: MATBUD'2015 : 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering : Cracow University of Technology, 22-24 June 2015 Cracow, Poland : book of abstracts / red. Tomasz Tracz, Izabela Hager - Cracow, Poland , 2015 - s. 83

 • 281.
  Continuous flow two-reactor configuration as a poweful tool for stable and robust partial nitritation-anammox process for nitrogen removal from reject waters / Łukasz Jaroszyński (WBiIŚ), Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ) // W: 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, September 6-9, 2015, Prague, Czech Republic : full paper book, 2015 - s. 203-208

 • 282.
  Algae process as an anammox effluent post treatment method for nitrogen and phosphorus removal along with additional algae – biomass generation for anaerobic digestion process / Łukasz Jaroszyński (WBiIŚ), Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ) // W: 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, September 6-9, 2015, Prague, Czech Republic : full paper book, 2015 - s. 284-286

 • 283.
  Experimental investigation of the stabilization of the C-section purlins by sandwich panels / Robert Studziński (WBiIŚ), Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ) // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures (ICMS2016), Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016 / red. Marian A. Giżejowski - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2016 - s. 101-106

  15
 • 284.
  Tests of shear connectors used in aluminium-concrete composite structures / Łukasz Polus (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures (ICMS2016), Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016 / red. Marian A. Giżejowski - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2016 - s. 133-136

  15
 • 285.
  Distortional lateral torsional buckling of open and closed steel cross-sections / Robert Studziński (WBiIŚ), M. Czaja // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures (ICMS2016), Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016 / red. Marian A. Giżejowski - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2016 - s. 207-212

  15
 • 286.
  Analiza lokalnej utraty stateczności płyt warstwowych z uwzględnieniem wpływu profilowania okładzin / Jolanta Pozorska, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Robert Studziński (WBiIŚ) // W: VII Sympozjon "Kompozyty. Konstrukcje warstwowe", Wrocław - Pawłowice, 15 - 18 października 2014 : referaty - Wrocław - Pawłowice, Polska : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 55-56

 • 287.
  Dwuskalowe modelowanie betonów z proszków reaktywnych w zakresie nieliniowym / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: VII Sympozjon "Kompozyty. Konstrukcje warstwowe", Wrocław - Pawłowice, 15 - 18 października 2014 : referaty - Wrocław - Pawłowice, Polska : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 17-18

 • 288.
  Air tightness of buildings in Poland / Michał Szymański (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // W: AIVC Airtightness Workshop : 3rd TightVent Workshop on Building and Ductwork Airtightness "Design, implementation, control and durability: feedback from practice and perspectives" : proceedings, Washington, USA, 18-19 April, 2013, 2013 - s. 67

 • 289.
  Materiały fotokatalityczne jako narzędzia ekoprzyszłości / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Johannes Mueller, Mirosław Ilski // W: XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", Bielsko-Biała, 10-12.10.2013 r. 2013 - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 39-51

 • 290.
  Analysis of the failure mechanism of sandwich panel at the supports / Jolanta Pozorska, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // W: XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016, September 6-8, 2016, Hucisko, Poland : book of abstracts / red. Norbert Szczygioł - Częstochowa, Poland : Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 2016

 • 291.
  A prediction of the public safety areas inside the public spaces / Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Piotr Sielicki (WBiIŚ) // W: Bezpieczeństwo w portach morskich i lotniczych : wybrane aspekty działalności / red. Tadeusz Compa, Jan Rajchel, Krzysztof Załęski - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2014 - s. 153-162

 • 292.
  Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków szpitalnych i technologie realizacji konstrukcji / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : współczesne zagrożenia epidemiologiczne - Poznań, Poland : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2016 - s. 111-125

 • 293.
  Skurcz i pełzanie betonu w ujęciach norm - analiza porównawcza / Dorota Puchalska (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: Rzeczoznawstwo budowlane / red. Leonard Runkiewicz, Barbara Goszczyńska - Kielce, Poland : Politechnika Świętokrzyska, 2016 - s. 82-98

 • 294.
  Metody pomiaru i wskaźniki oceny energochłonności zespołów pompowych / Tomasz Schiller (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska, 2013 - s. 147-155

 • 295.
  Wpływ niestateczności lokalnej na sztywność w konstrukcjach blachownicowych / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ) // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2015 - s. 105-106

 • 296.
  The use of computer simulation for decision support on water intake / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // W: Modelling and simulation of ecosystems : Workshop Kölpinsee 2014 / red. Nguyen Xuan Thinh - Berlin, Germany : Rhombos-Verl., 2015 - s. 217-230

 • 297.
  Oczyszczanie odcieków w skali pilotowej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu z wykorzystaniem procesu Anammox / Łukasz Jaroszyński (WBiIŚ), Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ) // W: Biologiczne i chemiczne nowości na oczyszczalniach ścieków : zawiera materiały na seminarium naukowo-techniczne, Kraków, 23-25 września 2015 - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Hogben, 2015 - s. 185-211

 • 298.
  Numerical analysis of the beam to column end - plate bolted connection / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ) // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 1, Short papers / red. Michał Kleiber - Gdańsk, Poland : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015 - s. 461-462

 • 299.
  Wybór podwykonawcy robót budowlanych ma przykładzie budownictwa wielorodzinnego / Jakub Piasny (WBiIŚ) // W: Budmika 2014 I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana : streszczenia referatów / red. T. Garbowski - Poznań, Poland : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2014 - s. 552-559

 • 300.
  The Effect of Selected Accelerating Admixtures on Mechanical Properties of Cement-Matrix / Maria Ratajczak (WBiIŚ), Teresa Kantel (WBiIŚ) // W: IN-TECH 2014 : International Conference on Innovative Technologies, Leiria, Portugal, 10-12. 09. 2014 : proceedings / red. Zlatan Car, Jan Kudláček, Joao Rafael da Costa Sanches Galvã - Rijeka, Croatia : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014 - s. 361-364