Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Instytut Konstrukcji Budowlanych, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (356)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 201.
  Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 197-209

 • 202.
  Technologia realizacji dachów o pokryciu z situ / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wojciech Sokołowski // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 397-409

  Rozdział w monografii naukowej
 • 203.
  Numerical Analysis of Sandwich Panels Subjected to Point Loads / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Jolanta Pozorska // W: ECCOMAS Congress 2016 : VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : proceedings, vol. 4 / red. M. Papadrakakis: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, 2016 - s. 7765-7770

  Referat
 • 204.
  Modernizacja obiektu zabytkowego - studium przypadku, budynek parowozowni w Gnieźnie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Filip Stochmal // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 143-156

  Rozdział w monografii naukowej
 • 205.
  Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ), Wojciech Kucner // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 367-382

  Rozdział w monografii naukowej
 • 206.
  Approximate Solutions for Static Problems of Deep-Profiled Sandwich Panels / Jolanta Pozorska, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Łukasz Janik (WBiIŚ) // W: Mathematical modelling in physics and engineering / red. Andrzej Grzybowski, Stanisław Kukla - Częstochowa, Poland : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016 - s. 62-63

  Abstrakt
 • 207.
  An application of the Discrete Wavelet Transform to defect localization in plates / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ), Michał Guminiak (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 297-300

  Referat 15
 • 208.
  Efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski, Wojciech Kucner // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 38-53

  Rozdział w monografii naukowej
 • 209.
  Stress redistribution at the support of a transversely loaded sandwich panel / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Jolanta Pozorska // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 485-488

  Referat 15
 • 210.
  Determining the technical state of an inventory building and a proposal of the rafter framing optimization / Grzegorz Wysocki (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 239-246

  Rozdział w monografii naukowej
 • 211.
  Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 248-259

  Rozdział w monografii naukowej
 • 212.
  Reliable mechanical characterization of layered pavement structures / Tomasz Garbowski (WBiIŚ), A. Venier // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 183-186

  Referat 15
 • 213.
  Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 425-437

  Rozdział w monografii naukowej
 • 214.
  Problemy rewitalizacyjne budownictwa prefabrykowanego / Barbara Miętkiewska, Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 77-88

  Rozdział w monografii naukowej
 • 215.
  Rewitalizacja hali przemysłowej o konstrukcji mieszanej z suwnicami / Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 157-172

  Rozdział w monografii naukowej
 • 216.
  Projektowanie żelbetowych przekrojów według norm polskich i europejskich / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 199-211

  Rozdział w monografii naukowej
 • 217.
  Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego / Michał Wojciechowski, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 239-254

  Rozdział w monografii naukowej
 • 218.
  Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 11-14

  Referat
 • 219.
  Wpływ dawnego Fortu Rauch na lokalizację budynku wydziału budownictwa lądowego Politechniki Poznańskiej / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Tomasz Kanoniczak // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 71-85

  Rozdział w monografii naukowej
 • 220.
  Praktyczne zastosowanie tynków regulujących zawilgocenie na przykładzie dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Bartłomiej Monczyński (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 217-226

  Rozdział w monografii naukowej
 • 221.
  Analiza przyczyn awarii hal namiotowych o konstrukcji aluminiowej / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 308-319

  Rozdział w monografii naukowej
 • 222.
  Obliczanie i projektowanie najwyższych budynków na świecie / Jacek Wdowicki (WBiIŚ), Elżbieta Wdowicka (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 289-304

  Rozdział w monografii naukowej
 • 223.
  Multi-aspect design methodology for steel skeleton multi-storey buildings / Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ), Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ) // W: Statics, Dynamics and Stability of Structures. Vol. 5, Selected Problems of Solid Mechanics / red. Zbigniew Kołakowski, Radosław J. Mania - Lodz, Poland : Lodz University of Technology Press, 2016 - s. 51-73

  Rozdział w monografii naukowej
 • 224.
  Effect of winter admixtures on rheological properties of ordinary Portland cement (OPC) / M. Ratajczak (WBiIŚ), Teresa Kantel (WBiIŚ) // W: International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2015, Dubrovnik : proceedings / red. Zlatan Car, Jan Kudláček: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015 - s. 256-259

  Referat
 • 225.
  Modernizacja projektu budynku mieszkalnego do standardu energetycznego NF15 / Barbara Ksit (WBiIŚ), Róża Sarnowska // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 189-203

  Rozdział w monografii naukowej
 • 226.
  Wpływ realizacji nowych inwestycji na istniejącą infrastrukturę / Adam Uryzaj (WBiIŚ), Piotr Frąszczak (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 173-187

  Rozdział w monografii naukowej
 • 227.
  Frequency Response Function of structures with viscoelastic dampers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 335-339

  Referat 15
 • 228.
  Zaskakujące zakończenie historii starego mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 171-179

  Rozdział w monografii naukowej
 • 229.
  Biological corrosion of selected building materials / Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Daria Horbik // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 23-37

  Rozdział w monografii naukowej
 • 230.
  Wpływ podwyższonych temperatur na nośność żelbetowych przekrojów z betonu drobnoziarnistego / Jacek Ścigałło (WBiIŚ), Teresa Grabiec-Mizera (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 270-280

  Rozdział w monografii naukowej
 • 231.
  Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Joanna Balcerzak // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 127-144

  Rozdział w monografii naukowej
 • 232.
  Influence of geometrical and physical irregularities on dynamic characteristics of a passively damped structure / Agnieszka Olszewska (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 441-444

  Referat 15
 • 233.
  Awaria prefabrykowanego słupa żelbetowego hali dwunawowej / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Robert Studziński (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 297-304

  Rozdział w monografii naukowej
 • 234.
  Konstrukcje w budowie zielonych dachów z analizą problemów występujących w trakcie realizacji / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 633-646

  Rozdział w monografii naukowej
 • 235.
  Kształtowanie wybranych właściwości fizykomechanicznych betonów samozagęszczalnych z dużą ilością popiołów lotnych / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Tomasz Adamczuk, Mikołaj Wojtkowiak, Tomasz Kania, Arkadiusz Kasperkowiak // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 729-740

  Referat
 • 236.
  Przemysł cementowy w dążeniu do ekologiczności / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 137-149

  Referat
 • 237.
  Odbudowa konstrukcji wsporczej wanny pieca szklarskiego po awarii / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Zbigniew Kurzawa (WBiIŚ), Marcin Chybiński (WBiIŚ), Ewa Szumigała (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 290-307

  Rozdział w monografii naukowej
 • 238.
  The impact of fire situation on the static and stability response of the bearing steel structure / Andrzej Garstecki, Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ), M. Klój, M. Terech // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 187-190

  Referat 15
 • 239.
  Naprawa żelbetowych zbiorników na wodę w ramach rewitalizacji lokomotywowni w Tłuszczu / Jacek Ścigałło (WBiIŚ), Michał Demby (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 259-273

  Rozdział w monografii naukowej
 • 240.
  Adaptacja podziemnych żelbetowych zbiorników na cele ppoż / Jacek Ścigałło (WBiIŚ), Michał Demby (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 190-200

  Rozdział w monografii naukowej
 • 241.
  Brak przejezdności suwnicy podwieszonej do konstrukcji stalowej hangaru / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Zbigniew Kurzawa (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 320-328

  Rozdział w monografii naukowej
 • 242.
  Wpływ pożaru na jakość i strukturę betonu w ścianowej konstrukcji żelbetowej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 553-567

  Referat
 • 243.
  Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego / Michał Wojciechowski, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 151-154

  Referat
 • 244.
  Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi / Barbara Ksit (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 287-297

  Rozdział w monografii naukowej
 • 245.
  Migration of the portlandite within the wall and ceiling in the structure of a hundred year old reinforced concrete tank for drinking water / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings, 2015 - s. 1-15

  Referat
 • 246.
  Nowoczesne systemy izolacyjne przegród budowlanych wykorzystywane w rewitalizacji budynków / Laura Zajączkowska, Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 147-164

  Rozdział w monografii naukowej
 • 247.
  Wybrane zagadnienia mechaniki i projektowania lekkich konstrukcji stalowych / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ) // W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim / red. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 - s. 327-348

  Rozdział w monografii naukowej
 • 248.
  Zabezpieczenie ogniochronne połączonych elementów konstrukcji stalowych różniących się temperaturą krytyczną / Adam Glema (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 109-119

 • 249.
  Modyfikator asfaltów nowego typu zwiększający trwałość wyrobów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 94-107

  Rozdział w monografii naukowej
 • 250.
  Propozycja renowacji dachu oraz wieży Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Nakle / Dariusz Janiszewski (WBiIŚ), Zuzanna Janiszewska (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 227-238

  Rozdział w monografii naukowej
 • 251.
  Most drogowy w Cigacicach przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej S3 — stan obecny i perspektywy / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 37-38

  Abstrakt
 • 252.
  Experimental and numerical analysis of sandwich panels with composite core / Robert Studziński (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 2, Short papers / red. Michał Kleiber - Gdańsk, Poland : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015 - s. 717-718

  Referat
 • 253.
  O ortotropowych płytach mostowych wykonanych z prefabrykowanych strunobetonowych dźwigarów i betonu wypełniającego wolne przestrzenie / Władysław Łańczak (WBiIŚ), Wacław Latawiec, Mariusz Dembiński // W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 181-194

  Rozdział w monografii naukowej
 • 254.
  Welding deformation in a structure strengthened under load in an empirical-numerical study / P. Szewczyk, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 563-566

  Referat 15
 • 255.
  Wzmacnianie i naprawa zarysowanych i ugiętych belek żelbetowych zewnętrznymi cienkimi warstwami uciąglającymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Bartosz Gołąbek, Jacek Gaertner // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 225-234

  Rozdział w monografii naukowej
 • 256.
  Rewitalizacja komory lakierniczej opancerzonych pojazdów wojskowych / Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 231-243

  Rozdział w monografii naukowej
 • 257.
  Ocena nośności nowych łączników do aluminiowo-betonowych zespolonych konstrukcji / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 133-145

  Rozdział w monografii naukowej
 • 258.
  Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych poprzez zastosowanie tynków renowacyjnych / Teresa Kantel (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 205-216

  Rozdział w monografii naukowej
 • 259.
  New insights into classical solutions of the local instability of the sandwich panels problem / Jolanta Pozorska, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) / red. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras: AIP Publishing, 2016 - s. 480087-1-480087-4

  Referat 15
 • 260.
  Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 15-18

  Referat
 • 261.
  Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego / Jakub Włódarczyk, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 147-150

  Referat
 • 262.
  Analiza nośności konstrukcji murowych projektowanych w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat / Monika Siewczyńska (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 349-361

  Rozdział w monografii naukowej
 • 263.
  Electro-mechanical multiple-point beam-to-beam contact / Przemysław Litewka (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 349-353

  Referat 15
 • 264.
  Wzmacnianie nasypów iniekcjami akrylowymi / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 19-20

  Abstrakt
 • 265.
  Bezpieczne kształtowanie zbrojenia elementów żelbetowych w aspekcie zaleceń Eurokodu 2 / Jacek Ścigałło (WBiIŚ), Michał Demby (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 457-472

  Rozdział w monografii naukowej
 • 266.
  Analiza przyczyn korozji kanałów wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej zamontowanych w pływalni krytej / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 279-289

  Rozdział w monografii naukowej
 • 267.
  Problem eksploatacyjny wiązarów kratowych wykonanych z przekrojów zamkniętych w dachach bezpłatwiowych / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Marcin Chybiński (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 271-278

  Rozdział w monografii naukowej
 • 268.
  Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 247-258

  Rozdział w monografii naukowej
 • 269.
  Fire performance of composite Concrete Filled Tubular columns exposed to localized fire / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 573-576

  Referat 15
 • 270.
  Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 243-254

  Referat
 • 271.
  Nawierzchnia asfaltowa o podwyższonej odporności na spękania odbite / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Dawid Sinacki (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 17-18

  Abstrakt
 • 272.
  Theoretical and Numerical Study of the Flexural Bahaviour of BFRP RC Beams / D. Pawłowski, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: IN-TECH 2014 : International Conference on Innovative Technologies, Leiria, Portugal, 10-12. 09. 2014 : proceedings / red. Zlatan Car, Jan Kudláček, Joao Rafael da Costa Sanches Galvã - Rijeka, Croatia : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014 - s. 215-218

  Referat
 • 273.
  Analiza przyczyn zarysowań żelbetowych stropów monolitycznych / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 601-613

  Rozdział w monografii naukowej
 • 274.
  Naprawa żelbetowych komór kadzi masy rafinowanej zakładu produkcji płyt wiórowych / Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 281-296

  Rozdział w monografii naukowej
 • 275.
  Influence of temperature on dynamic characteristics of structures with VE dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 341-344

  Referat 15
 • 276.
  Wpływ obróbki trybochemicznej na funkcjonalność renu w układzie z cementem / Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Andrzej Szymański (WTCH) // W: Materiały Zjazdowe 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Między nami jest chemia…”, Poznań, 19-23 września 2016: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016

  Referat
 • 277.
  Budynki w technologii straw-bale / Jakub Włódarczak, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 359-372

  Rozdział w monografii naukowej
 • 278.
  Ekologiczne spoiwa cementowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 349-357

  Rozdział w monografii naukowej
 • 279.
  Cementy z dodatkami mineralnymi w kontekście emisji dwutlenku węgla ze źródeł antrpogenicznych / Anna M. Grabiec, Teresa Grabiec-Mizera (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 329-340

  Rozdział w monografii naukowej
 • 280.
  Materiały fotokatalityczne jako narzędzia ekoprzyszłości / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Johannes Mueller, Mirosław Ilski // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 315-328

  Rozdział w monografii naukowej
 • 281.
  Czy budownictwo wysokie może być ekologiczne? / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 275-286

  Rozdział w monografii naukowej
 • 282.
  Czy nanotechnologie mogą być niebezpieczne dla środowiska i człowieka? / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 223-231

  Rozdział w monografii naukowej
 • 283.
  Wpływ zespolenia na nagrzewanie się aluminiowej belki wg standardowej krzywej pożarowej ISO 834 / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 137-150

  Rozdział w monografii naukowej
 • 284.
  Przegrody biologicznie czynne jako bariery akustyczne w budownictwie użyteczności publicznej / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 123-135

  Rozdział w monografii naukowej
 • 285.
  Słownik terminów i nazw dekarskich / S. Wiluś, K. Patoka, P. Spych, G. Błaszczyńska, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 407-443

  Rozdział w monografii naukowej
 • 286.
  Współczesne wiązary dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 90-120

  Rozdział w monografii naukowej
 • 287.
  Kominy / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ), A. Trafas // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 285-301

  Rozdział w monografii naukowej
 • 288.
  Pokrycia dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ), M. Podeszwa, Błażej Gwozdowski (WBiIŚ), A. Trafas // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 121-172

  Rozdział w monografii naukowej
 • 289.
  Odwodnienie dachów / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 262-284

  Rozdział w monografii naukowej
 • 290.
  Wstęp / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ), K. Patoka, M. Podeszwa // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 13-50

  Rozdział w monografii naukowej
 • 291.
  Dachy a zagadnienia ppoż / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ), M. Wiktorski // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 371-391

  Rozdział w monografii naukowej
 • 292.
  Termoizolacja dachów płaskich i stromych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 232-261

  Rozdział w monografii naukowej
 • 293.
  Poszycie / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 193-204

  Rozdział w monografii naukowej
 • 294.
  Okna dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 205-231

  Rozdział w monografii naukowej
 • 295.
  Instalacje odgromowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), K. Guszczyńska // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 332-345

  Rozdział w monografii naukowej
 • 296.
  Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Ł. Grzywacz, Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 346-370

  Rozdział w monografii naukowej
 • 297.
  Dachy zielone / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 302-331

  Rozdział w monografii naukowej
 • 298.
  Więźby dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), M. Błaszczyński // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 51-89

  Rozdział w monografii naukowej
 • 299.
  Beton z proszków reaktywnych: dwuskalowe modelowanie i badania doświadczalne / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesora Wiesława Nagórko / red. Grzegorz Jemielita, Monika Wągrowska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SGGW, 2014 - s. 53-66

  Rozdział w monografii naukowej
 • 300.
  Analiza numeryczna nośności i sztywności belki zespolonej drewniano-betonowej / Ewa Szumigała (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 477-489

  Referat