Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (677)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 301.
  Fire resistance of concrete filled tubular columns with I-section core / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: EUROSTEEL 2014 : 7th European Conference on Steel and Composite Structures, Naples, Italy, September 10-12, 2014 / red. Raffaele Landolfo, Federico M. Mazzolani - Brussels, Belgium : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014 - s. 1-6

 • 302.
  Znaczenie klasy betonu w belkach zespolonych stalowo-betonowych / Bożena Kuczma, Marek Dankowski, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 255-265

 • 303.
  Naprawa i wzmocnienie stropu hali rozwłókniania pod nowy ciąg technologiczny / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje 20-23 maja 2015 / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2015 - s. 585-593

 • 304.
  Materiały kompozytowe w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem ruchomego złoża biologicznego / Magdalena Litwińska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 62-63

 • 305.
  Groundwater filtration through chalcedonite sand / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ) // W: FILTECH 2015 : content full papers, 2015 - s. 1-10

 • 306.
  Flexural behaviour of full-scale basalt FRP RC beams - experimental and numerical studies / Dawid Pawłowski, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: MATBUD'2015 : 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering : Cracow University of Technology, 22-24 June 2015 Cracow, Poland : book of abstracts / red. Tomasz Tracz, Izabela Hager - Cracow, Poland , 2015 - s. 93

 • 307.
  Distortional instability of axially loaded cold rolled sigma profiles / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ), Andrzej Garstecki // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2015 - s. 99-100

 • 308.
  Analiza eksploatacji pomp ciepła w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej / Radosław Górzeński (WBiIŚ), Michał Szymański (WBiIŚ), Radosław Kospin // W: XLVII Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, Poznań, 24-25. 11. 2015 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o. o., 2015 - s. 263-273

 • 309.
  Geochronology and geochemistry of the Staré Mĕsto granitoids, the Sudetes / Mirosław Jastrzębski, Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Ewa Krzemińska // W: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, CETeG 2016, Predná Hora, Slovakia, April 28 - May 1, 2016 : abstract volume, 2016 - s. 39

 • 310.
  Różnorodność programów certyfikacji i definicji budownictwa ekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 51-60

 • 311.
  Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego / Jakub Włódarczak, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 465-479

 • 312.
  Optimal placement of viscoelastic dampers represented by the classical and fractional rheological models / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // W: Design optimization of active and passive structural control systems / red. D. Lagaros N., V. Plevris, Ch. Mitropoulou Ch. - Hershey, United States : IGI Global, 2013 - s. 50-76

 • 313.
  Process control in biogas plants / Jens Bo Holm-Nielsen, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // W: The biogas handbook : science, production and applications / red. Arthur Wellinger, Jerry Murphy, David Baxter - Cambridge, United Kingdom : Woodhead Publishing Ltd., 2013 - s. 228-247

 • 314.
  Wykonanie mapy do celów projektowych w oparciu o pomiary fotogrametryczne z pokładu UAV w świetle nowych uwarunkowań prawnych i technicznych / Artur Plichta (WBiIŚ), Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Michał Wyczałek (WBiIŚ) // W: Teoretyczne podstawy budownictwa / red. Jerzy Kulesza, Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej : Oficyna Wydawnicza PW, 2014 - s. 115-123

 • 315.
  Computer estimation of plastic strain localization and failure for large strain rates using viscoplasticity / Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // W: Constitutive relations under impact loadings : experiments, theoretical and numerical aspects / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Alexis Rusinek - Wien, Austria : Springer, 2014 - s. 209-244

 • 316.
  Odporność korozyjna cementowych materiałów naprawczych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 145-154

 • 317.
  Procesy starzeniowe wybranych zapraw naprawczych / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Teresa Kantel (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 85-93

 • 318.
  Rotation in a Plastic Hinge and the Bearing Capacity of a Continuous Concrete Beam / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // W: Vasbeton : cikkgyűjtemény és köszöntések Dr. Tassi Géza egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (MTA) születésének 90. évfordulója alkalmára / red. György L. Balázs - Budapest, Hungary : Art Atelier Kft., 2015 - s. 71-78

 • 319.
  Specyfika technologiczno-konstrukcyjna budynków wysokich / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy / red. Anna Halicka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2014 - s. 51-68

 • 320.
  Perspektywy nowych rozwiązań technicznych i zastosowań płyt warstwowych i materiałów kompozytowych w budownictwie rolniczym / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy / red. Anna Halicka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2013 - s. 113-124

 • 321.
  Optimum energetyczno-ekonomiczne rozwiązań instalacyjnych budynków energooszczędnych / Halina Koczyk (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // W: Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy / red. Maria Wesołowska, Adam Podhorecki - Bydgoszcz, Poland : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015 - s. 241-252

 • 322.
  Mechanika belek i płyt warstwowych / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim / red. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 - s. 301-324

 • 323.
  Dynamic Analysis of Irregular Multistorey Shear Wall Buildings Using Continuous-Discrete Approach / Jacek Wdowicki, Elżbieta Wdowicka, Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // W: Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures II / red. Zbigniew Zembaty, Mario De Stefano - Cham, Switzerland : Springer, 2016 - s. 263-274

 • 324.
  Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // W: Wybrane problemy budownictwa / red. Justyna Sobczak-Piąstka - Bydgoszcz, Poland : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015 - s. 127-134

 • 325.
  Zwiększenie trwałości wyrobów hydroizolacyjnych poprzez chemiczną modyfikację asfaltu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki / red. Magdalena Dobiszewska - Bydgoszcz, Poland : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015 - s. 209-216

 • 326.
  Ocena jakości wód różnych typów zbiorników wodnych w oparciu o grupy funkcjonalne fitoplanktonu / Beata Mądrecka (WBiIŚ), Maria Pajchrowska, Ewa Stachowiak, Elżbieta Szeląg-Wasielewska // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 323-344

 • 327.
  Wpływ temperatury na plastyczną redystrybucję momentów w belkach żelbetowych / Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 133-146

 • 328.
  Wykorzystanie zbiornika uśredniającego do celów procesowych w systemach oczyszczania ścieków / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 561-567

 • 329.
  Technologia złoża ruchomego jako przyszłość w modernizacji oczyszczalni ścieków w Polsce / Magdalena Litwińska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. T. 21, Ścieki i osady ściekowe / red. Iwona Skoczko - Białystok, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016 - s. 103-123

 • 330.
  Wpływ ekranów akustycznych przy trasach szybkiego ruchu na dyspersję zanieczyszczeń motoryzacyjnych / Zbigniew Bagieński (WBiIŚ) // W: Inżynieria i ochrona powietrza / red. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 45-54

 • 331.
  Opracowanie hietogramów wzorcowych na potrzeby symulacji odpływu ze zlewni miejskich / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marcin Skotnicki (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // W: Hydrologia zlewni zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Leszek Hejduk, Ewa Kaznowska - Warszawa, Polska : Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2016 - s. 33-47

 • 332.
  Podstawowe zasady higieny pracy nocnej i zmianowej. Prowadzenie samochodu w porze nocnej / Bartosz Bilski, Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym / red. Bartosz Bilski - Poznań, Poland : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016 - s. 67-76

 • 333.
  Projektowanie i właściwości betonu z kruszywem recyklingowym / Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Teresa Kantel (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 419-430

 • 334.
  Inżynierskie sprawdzanie elementów żelbetowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2 / Michał Demby (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 187-198

 • 335.
  Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje, PN-EN 1991-1-4:2008 - część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru / Mariusz Gaczek (WBiIŚ), Jerzy A. Żurański // W: Przykłady projektowania konstrukcji według Eurokodów : praca zbiorowa - Łódź, Poland : Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2016 - s. 35-57

 • 336.
  Nowe zastosowania tensometrii / Zenon Łukaszewski, Daniel Kopiec, Bogdan Wyrwas (WTCH), Robert Rydlichowski (WTCH), Irena Budnik, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // W: Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / red. Władysław Kubiak, Bogusław Baś - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014 - s. 61-71

 • 337.
  Wpływ torowisk tramwajowych na zanieczyszczenie środowiska / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Czesław Bazela // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 647-664

 • 338.
  Zastosowanie kompozytów polimerowo-drzewnych jako nośników błony biologicznej w technologii oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 2 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2015 - s. 187-201

 • 339.
  Wybrane aspekty projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych / Katarzyna Rzeszut, Marlena Kucz (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // W: Nauka i technika u progu III tysiąclecia / red. Aleksandra Mreła, Piotr Wilkoszewski - Bydgoszcz, Poland : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2015 - s. 133-150

 • 340.
  Pomiar temperatury / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // W: Eksperymenty w technice cieplnej - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 43-79

 • 341.
  Evaporation Rate in Indoor Swimming Pools - Monitoring of Evaporation at a Swimming Pool Facility and the Impact of Bathers on Evaporation / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // W: CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress / red. Per K. Heiselberg - Aalborg, Denmark : Aalborg University, 2016

 • 342.
  Technologie realizacji dachów o pokryciu z situ / Wojciech Sokołowski, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 131-134

 • 343.
  Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ogólnopolska konferencja "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych", Warszawa, 22-23 stycznia 2016 roku - Warszawa, Polska , 2016 - s. 125-130

 • 344.
  Obciążenia mostów kolejowych w świetle norm europejskich / Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 141-156

 • 345.
  Materiały polimerowe stosowane do budowy sieci wodociągowej / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. 39-50

  20
 • 346.
  Mechanical characteristics of calcium deposit: Inverse problem solution based on nano-indentation experiments / Tomasz Gajewski (WBiIŚ), Magdalena Kobielarz, Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // W: Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Biała Podlaska, September 5-7, 2016 : abstracts / red. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit - Biała Podlaska, Polska : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia, 2016 - s. 91-92

 • 347.
  Komora doświadczalna do weryfikacji parametrów działania powietrznych pomp ciepła o mocy do 40 KW / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ), Karol Brus // W: XLVII Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, Poznań, 24-25. 11. 2015 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o. o., 2015 - s. 139-150

 • 348.
  Nośność niestandardowych łączników sworzniowych w świetle kryteriów PN-EN 1994 / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 353-364

 • 349.
  Effectiveness of damage detection in 3-D structures using discrete wavelet transformation / Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 619-622

  15
 • 350.
  Electrothermal actuators with PWM control / Kamil Szkarłat, Andrzej Górka (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Michał Szymański (WBiIŚ) // W: Effective ventilation in high performance buildings : 36th AIVC conference, 5th TightVent conference, 3rd Venticool conference, Madrid, Spain, 23-24 September, 2015 : proceedings, 2015 - s. 352-357

 • 351.
  Propozycja oceny nośności blach węzłowych w świetle zaleceń normy PN-EN 1993 / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 283-296

 • 352.
  Obciążenia stałe i obciążenia taborem na mostach drogowych wg PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Wojciech Siekierski // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 124-140

 • 353.
  Scarf Joints in Timber Beams / Piotr Rapp (WBiIŚ), Sławomir Fiszer (WBiIŚ) // W: Structural health assessment of timber structures : proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS' 2015, 9-11 September 2015, Wrocław, Poland. Vol. 2 / red. Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 941-952

 • 354.
  Fire performance of composite concrete filled tubular columns exposed to localized fire / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 2, Short papers / red. Michał Kleiber - Gdańsk, Poland : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015 - s. 775-776

 • 355.
  Model matematyczny optymalizacji rozkładu jazdy z uwzględnieniem synchronizacji pociągów / Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 183-194

 • 356.
  O zastosowaniu funkcji naprężeń Airy'ego do analizy problemu lokalnej utraty stateczności / Jolanta Pozorska, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // W: Modelowanie matematyczne w fizyce i technice / red. Andrzej Grzybowski, Stanisław Kukla - Częstochowa, Poland : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 55-56

 • 357.
  Posadzki przemysłowe jako płyty na podłożu sprężystym / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim / red. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 - s. 351-372

 • 358.
  Propozycja procedury projektowania przekroju sprężonego według Eurokodu / Witold Wołowicki (WBiIŚ), Lech Apanas (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 239-254

 • 359.
  Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach w świetle przepisów Eurokodu 2 / Michał Demby (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 180-189

 • 360.
  Porównanie numerycznej analizy przestrzennej fundamentu ramowego turbozespołu z obliczeniami klasycznymi / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 303-316

 • 361.
  Obliczanie na zmęczenie betonowych konstrukcji mostowych wg PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 186-209

 • 362.
  Ocena systemów klimatyzacyjnych bloków operacyjnych w aspekcie higienicznym i energetycznym / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Wojciech Porowski // W: Budownictwo szpitalne : współczesne zagrożenia epidemiologiczne - Poznań, Poland : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2016 - s. 77-90

 • 363.
  Shape memory materials and structures: Modelling and computational challenges / Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 35-38

  15
 • 364.
  Obliczanie na zmęczenie obiektów mostowych w ujęciu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 11-23

 • 365.
  Automatyzacja i budynki inteligentne jako przyszłość budownictwa / Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) // W: Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 11-25

 • 366.
  Stress redistribution at the support of transversely loaded sandwich panel / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Jolanta Pozorska // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 1, Short papers / red. Michał Kleiber - Gdańsk, Poland : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015 - s. 439-440

 • 367.
  Moment krytyczny dwuteowej belki swobodnie podpartej / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 159-168

 • 368.
  Experimental investigation of the effect of connection angle between main and parallel pipes in multi-pipe earth-to-air heat exchangers on the total pressure losses / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // W: CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress / red. Per K. Heiselberg - Aalborg, Denmark : Aalborg University, 2016

 • 369.
  Woda i ścieki - synteza rozwoju / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Marek Sozański (WBiIŚ) // W: Gaz, woda, ścieki - synteza rozwoju / red. Andrzej Barczyński, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Marek Sozański (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Poznańskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 37-73

 • 370.
  Selection of subcontractors as the quality improvement tool in construction housing / Jakub Piasny (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ) // W: 15th German-Lithuanian-Polish Colloquium and Meeting of EURO working group OR in Sustainable Development and Civil Engineering : innovative solutions in civil engineering and management, Poznań, 19-21 June, 2015 : book of abstracts, 2015

 • 371.
  Determination of Foundation Coefficients for a 2-Parameter Model on the Basis of Railway Sleeper Deflection / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // W: Continuous Media with Microstructure 2 / red. Bettina Albers, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ): Springer International Publishing, 2016 - s. 325-341

 • 372.
  The process of ageing of bituminous binders used in waterproofing materials - laboratory test methods / Maria Ratajczak (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // W: International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2016, Prague, 6-8. 9. 2016 : proceedings / red. Zlatan Car, Jan Kudláček: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016 - s. 165-168

 • 373.
  Dostosowywanie dróg do limitów przepustowości wyznaczanych przez skrzyżowania krytyczne / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 305-320

 • 374.
  Zastosowanie geopolimerów w naprawie mostów betonowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 21-22

 • 375.
  Uwarunkowania uruchomienia pierwszego etapu realizacji poznańskiej kolei metropolitalnej / Damian Kosicki (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 155-168

 • 376.
  Cases of lack of freeze-thaw resistance of concrete in new viaducts built during the winter time in the years 2002-2012 in Poland / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings, 2015 - s. 1-7

 • 377.
  Fire Performance of Steel Tubular Columns Filled with Normal Strength Concrete / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: Response of Structures Under Extreme Loading / red. Venkatesh K.R. Kodur, Nemkumar Banthia - Lancaster, United Kingdom : DEStech Publications, Inc., 2015 - s. 865-872

  15
 • 378.
  Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi / Barbara Ksit (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 81-84

 • 379.
  Parametry budynków niemal zero-energetycznych w warunkach polskich / Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // W: Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy / red. Maria Wesołowska, Adam Podhorecki - Bydgoszcz, Poland : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015 - s. 57-68

 • 380.
  Experimental investigation of main pipes diameter influence on earth-to-air multi pipe heat exchangers flow characteristics / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // W: Proceedings of CLIMA 2013 : 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC "Energy efficient, smart and healthy buildings", Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013: Society of Environmental Engineering, 2013

 • 381.
  Zrównoważony rozwój a budownictwo bioklimatyczne / Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 13-28

 • 382.
  Rewitalizacja zabytkowej trybuny o konstrukcji drewnianej na stadionie żużlowym w Gnieźnie / Edmund Przybyłowicz (WBiIŚ), Michał Pikos (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 101-119

 • 383.
  Sensitivity analysis of behavior of sandwich plate with PU foam core with respect to boundary conditions and material model / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 125-128

  15
 • 384.
  Application of natural bentonite for nonionic surfactant removal in industrial wastewater / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Paweł Góra // W: Leaving the Ivory Tower : Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector : 8th Eastern European young water professionals conference : 11–14 May 2016, Gdańsk, Poland : book of abstracts / red. Maryna Feierabend, Jakub Drewnowski, Patryk Wójtowicz - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016 - s. 193-194

 • 385.
  Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności betonowych konstrukcji mostowych w ujęciu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 172-185

 • 386.
  Analiza dynamiczna konstrukcji z wbudowanymi tłumikami drgań / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim / red. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 - s. 181-202

 • 387.
  Bezpieczeństwo pożarowe rewitalizowanych obiektów budowlanych / Michał Babiak (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 217-229

 • 388.
  Budownictwo na terenach zalewowych / Justyna Paszczak, Barbara Ksit (WBiIŚ), Grzegorz Wysocki // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 341-352

 • 389.
  Zbrojenie kompozytowe z włókna bazaltowego - sposób na zwiększenie trwałości konstrukcji żelbetowych / Dawid Pawłowski, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 260-269

 • 390.
  Znaczenie kontroli poprawności działania klap bytowych i pożarowych / Patryk Kołun (WBiIŚ), Magdalena Ludwiczak (WBiIŚ) // W: Budmika 2015 : II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana : pełne referaty / red. Marta Karpińska, Igor Antończuk - Poznań, Poland : AR Comprint, 2015 - s. 542-549

 • 391.
  Energia wbudowana w systemy kanalizacyjne / Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2 / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2015 - s. 217-225

 • 392.
  Analiza spalin aparatem Orsata / Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // W: Eksperymenty w technice cieplnej - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 104-109

 • 393.
  Czy fontanny wewnętrzne są bezpieczne? / Joanna Sperzyńska, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 385-394

 • 394.
  Podstawy teorii spawalnictwa w zastosowaniu do stalowych konstrukcji budowlanych / Marcin Chybiński (WBiIŚ) // W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim / red. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 - s. 9-38

 • 395.
  Rewitalizacja gruntów spoistych środkiem jonowymiennym produkowanym w oparciu o ekologiczne bazy surowcowe / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Szymon Węgliński // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 431-444

 • 396.
  Energy Efficient HVAC System in the Indoor Swimming Pool Facilities / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // W: Proceedings of CLIMA 2013 : 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC "Energy efficient, smart and healthy buildings", Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013: Society of Environmental Engineering, 2013 - s. 722-1-722-10

 • 397.
  Wpływ agresji chlorkowej na szczelność betonów stosowanych w oczyszczalniach ścieków / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król, Mariusz Januszewski // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 73-84

 • 398.
  Inżynierskie ujęcie analizy dynamicznej kładek dla pieszych według PN-EN / Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 87-106

 • 399.
  Numerical analysis of contact between 3-D beams with deformable circular cross-section / Olga Kawa (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 287-291

  15
 • 400.
  Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 197-209