Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (677)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 601.
  Jakość wody w unitach dentystycznych / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 813-820

 • 602.
  Parametry granulometryczne złóż filtracyjnych w projektowaniu i eksploatacji filtrów pospiesznych / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 755-766

 • 603.
  Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 649-657

 • 604.
  Zmienność dobowa frakcji związków organicznych w dopływie do oczyszczalni ścieków / Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 629-640

 • 605.
  Technologie obróbki osadów z uzdatniania wody i możliwość ich wykorzystania / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Piotr Krajewski (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 587-600

 • 606.
  Oczyszczalnie ścieków jako biorafinerie / Joanna Chwiałkowska, Ewelina Jankowska (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 569-578

 • 607.
  Studnie indywidualne jako źródło wody do picia / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Beata Mądrecka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 339-347

 • 608.
  Wpływ stanów powodziowych rzeki Warty na jakość wody infiltracyjnej ujęcia Dębina w Poznaniu / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Ireneusz Chomicki, Marek M. Sozański (WBiIŚ), Daria Ewertowska (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 271-281

 • 609.
  Ultradźwiękowe badania betonów wiaduktów drogowych w ocenie stopnia ich mrozoodporności / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Patryk Koput, Marcin Kasprzyk // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 861-870

 • 610.
  Przypadki braku mrozoodporności betonu w nowych wiaduktach drogowych wykonanych w latach 2002-2012 / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Witold Wołowicki (WBiIŚ) // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 871-880

 • 611.
  Trwałość eko-cementowych systemów naprawczych / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 633-644

 • 612.
  Zależność między stężeniami tlenku węgla i tlenu oraz tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach podczas dwustopniowego spalania drewna w kotle / Marek Juszczak (WBiIŚ) // W: Inżynieria i ochrona powietrza / red. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 190-197

 • 613.
  Wykorzystanie pojemności kolektora kanalizacyjnego do retencji wód opadowych / Marcin Skotnicki (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów - Kraków 2014 / red. Józef Dziopak, Daniel Słyś, Agnieszka Stec - Rzeszów, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014 - s. 265-273

 • 614.
  Zarządzanie zasobami wodnymi w przestrzeni zurbanizowanej jako narzedzie planowania zrównoważonego rozwoju jednostek osadniczych / Zbigniew Bromberek (WBiIŚ), Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ), Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Tomasz Schiller (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów - Kraków 2014 / red. Józef Dziopak, Daniel Słyś, Agnieszka Stec - Rzeszów, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014 - s. 33-49

 • 615.
  Metoda planowania zabudowy zrównoważonej w oparciu o racjonalną infrastrukture wodno-ściekową / Zbigniew Bromberek (WBiIŚ), Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ), Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Tomasz Schiller (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów - Kraków 2014 / red. Józef Dziopak, Daniel Słyś, Agnieszka Stec - Rzeszów, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014 - s. 19-32

 • 616.
  Analiza numeryczna wzmacniania belki zespolonej / Piotr Szewczyk, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 451-462

 • 617.
  Structural aspects of railway truss bridges affecting lateral shear forces in steel-concrete composite decks / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 427-440

 • 618.
  Analiza numeryczna nośności i sztywności belki zespolonej aluminiowo-betonowej / Łukasz Polus (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 393-405

 • 619.
  Modelowanie i analiza dynamiczna belek zespolonych ze stalową blachą profilowana / Agnieszka Pełka-Sawenko, Maciej Szumigała (WBiIŚ), Tomasz Wróblewski // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 361-375

 • 620.
  Nieliniowa analiza numeryczna stalowych belek pełnościennych stężonych przeciwskrętnie blachą trapezową / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Kinga Chwiałkowska // W: ZK 2014 : konstrukcje metalowe : konferencja naukowo-techniczna, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca 2014 : zwięzłe referaty / red. Leszek Chodor - Kielce, Poland : Press Engineering&Architecture, 2014 - s. 202-205

 • 621.
  Experimental and numerical analyses of anisotropic behaviour of PU foam / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), A. Garstecki // W: ECCM16 : 16th European Conference on Composite Materials : Composite Materials: The Future, Seville, Spain, June 22-26, 2014, 2014 - s. 1-8

 • 622.
  Zmiana warunków użytkowania a komunikacja w budynku rewitalizowanym / Michał Pikos (WBiIŚ), Grzegorz Słowek (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 91-101

 • 623.
  Problemy eksploatacyjne budynku wielorodzinnego w zabudowie miejskiej / Michał Pikos (WBiIŚ), Grzegorz Słowek (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 81-90

 • 624.
  Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013 / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013 - s. 751-758

 • 625.
  Stability of thin-walled structures accounting for initial imperfections and clearances / Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ) // W: Statics, Dynamics and Stability of Structures: Review and Current Trends in Stability of Structures / red. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania - Łódź, Poland : Lodz University of Technology, 2013 - s. 127-146

 • 626.
  Modernizacja magazynu książek Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 38/40 / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 103-115

 • 627.
  Diagnostyka istniejących konstrukcji w świetle wymagań Eurokodu 2 / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 117-128

 • 628.
  Właściwości absorpcyjne kompozytów cementowych modyfikowanych dodatkami mineralnymi jako osłona przed promieniowaniem jonizującym / Piotr Szajerski, Joanna Goleń, Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Henryk Bem // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : IX konferencja, Międzyzdroje, 11-14 czerwca, 2013 - Szczecin, Polska : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 - s. 59-62

 • 629.
  FDS2FEM - a tool for coupling fire and structural analyses / Antti Paajanen, Timo Korhonen, Merja Sippola, Simo Hostikka, Michał Malendowski (WBiIŚ), Renaud Gutkin // W: Safety, failures and robustness of large structures : IABSE Workshop, Helsinki, 14-15. 02, 2013: IABSE, 2013 - s. 218-224

 • 630.
  CFD modelling of the braced barrel vault made from rectangular hollow sections in natural fire / Łukasz Polus (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ), Zdzisław Kurzawa (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: Applications of Structural Fire Engineering : proceedings of International Conference, Prague, Czech Republik, 19-20 April, 2013 / red. F. Wald - Prague, Czech Republic : CTU Publishing House, 2013 - s. 73-78

 • 631.
  Wielowariantowa rewaloryzacja zabytkowego budynku poindustrialnego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Błaszczyński // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 11-20

 • 632.
  Snap-through phenomenon of imperfect steel structures / Marcin Chybiński (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ) // W: Design, fabrication and economy of metal structures : International Conference Proceedings 2013, Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013 / red. Károly Jármai, József Farkas - Berlin - Heidelberg, Germany : Springer, 2013 - s. 199-204

 • 633.
  Uwzględnianie imperfekcji geometrycznych oraz efektów drugiego rzędu według Eurokodu 2 na przykładzie osiowo ściskanego słupa stropu płytowo-belkowego / Michał Demby (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 129-136

 • 634.
  Influence of natural fire scenario by CFD and FEM analysis coupling onto steel construction structural response / Michał Malendowski (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ) // W: Proceedings of the METNET Seminar 2013 in Luleå : Metnet Annual Seminar in Luleå, Sweden, 22-23 October, 2013 / red. Kuldeep Virdi, Lauri Tenhunen - Hämeenlinna, Finland : HAMK University of Applied Science, 2014 - s. 64-69

 • 635.
  Nanotechnologia: nowe możliwości w rewitalizacji obszarów miejskich / Błażej Gwozdowski (WBiIŚ), Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 41-49

 • 636.
  Analiza dachów zielonych - ekologicznych przekryć budowlanych stosowanych na nowe jak i istniejące konstrukcje / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 21-29

 • 637.
  Przegrody biologicznie czynne jako bariery akustyczne w budownictwie użytecznosci publicznej / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // W: Ekologia a budownictwo : XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 10-12.10.2013 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 179-189

 • 638.
  Studies on pansharpening and object-based classification of Worldview-2 multispectral image / Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Elżbieta Wyczałek // W: Geodezyjne Technologie Pomiarowe / red. Zdzisław Kurczyński - Warszawa, Polska : Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 2013 - s. 109-117

 • 639.
  Dynamic Behavior of Materials. Constitutive Relations and Applications / Alexis Rusinek, Tomasz Jankowiak (WBiIŚ) // W: Constitutive relations under impact loadings : experiments, theoretical and numerical aspects / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Alexis Rusinek - Wien, Austria : Springer, 2014 - s. 87-135

 • 640.
  The trial of optimal strengthening of composite beams / Piotr Szewczyk, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 277-283

  15
 • 641.
  Numerical analysis of frictionless contact between almost conforming beams / Przemysław Litewka (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 191-199

  15
 • 642.
  Contact between 3-D beams with deformable circular cross-sections / Olga Kawa (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 183-189

  15
 • 643.
  Parameter identification in FEM models of thin-walled purlins restrained by sheeting / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Aleksy Czajkowski (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 121-128

  15
 • 644.
  Modeling and analysis of free vibration of steel-concrete composite beams / Agnieszka Pełka-Sawenko, Małgorzata Abramowicz, Tomasz Wróblewski, Stefan Berczyński, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 103-110

  15
 • 645.
  Load carrying capacity of RC beams strengthened by pre-tensioned CFRP strips / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 95-101

  15
 • 646.
  Mixed experimental/numerical methods applied for concrete parameters estimation / Tomasz Gajewski (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 293-302

  15
 • 647.
  Efficient methods for optimal space filling in model reduction techniques / Vladimir Buljak, Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 285-292

  15
 • 648.
  Damage detection through wavelet decomposition and soft computing / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // W: Adaptive Modeling and Simulation 2013 : proceedings of the 6th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation, ADMOS 2013, Lisbon, Portugal, 3-5 June, 2013 / red. J. P. Moitinho de Almeida, P. Dez, C. Tiago, N. Pares: CIMNE, 2013 - s. 384-400

 • 649.
  Stochastic model reduction applied to inverse analysis / Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // W: Adaptive Modeling and Simulation 2013 : proceedings of the 6th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation, ADMOS 2013, Lisbon, Portugal, 3-5 June, 2013 / red. J. P. Moitinho de Almeida, P. Dez, C. Tiago, N. Pares: CIMNE, 2013 - s. 291-300

 • 650.
  Damage detection in truss structure being the part of historic railway viaduct using wavelet transformation / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ), Michał Guminiak (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 157-163

  15
 • 651.
  The prognosis of durability of concrete pavements made of the recycled aggregates from 80-year-old road concrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Proceedings of the Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Trondheim, Norway, June 25-27, 2013 / red. Inge Hoff, Helge Mork, Rabbira Saba Garba: CRC Press, 2013 - s. 1043-1050

 • 652.
  Cases of concrete's freeze resistance lack in new viaducts / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: Concrete Structures in Urban Areas : CCC 2013 : 9th Central European Congress, Wrocław, September 4-6, 2013 / red. Jan Biliszczuk, Jan Bień - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 - s. 469-473

 • 653.
  Różnorodność programów certyfikacji i definicji budownictwa ekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", Bielsko-Biała, 10-12.10.2013 r. 2013 - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 169-178

 • 654.
  Energooszczędność a miejska infrastruktura techniczna / Zbigniew Bromberek (WBiIŚ) // W: XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", Bielsko-Biała, 10-12.10.2013 r. 2013 - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 69-77

 • 655.
  Structural response under natural fire of braced barrel shape vault construction / Michał Malendowski (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Zdzisław Kurzawa (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // W: Applications of Structural Fire Engineering : proceedings of International Conference, Prague, Czech Republik, 19-20 April, 2013 / red. F. Wald - Prague, Czech Republic : CTU Publishing House, 2013 - s. 220-225

 • 656.
  Metoda Lilpopa a teoria modelu grawitacyjnego / Andrzej Krych (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 479-488

 • 657.
  Dylemat między współdzieleniem przestrzeni ulicy a separacją różnych jej użytkowników / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 433-448

 • 658.
  Raport Buchanana 50 lat później / Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 371-400

 • 659.
  Przepustowość stacji kolejowej Poznań Główny / Damian Kosicki (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 333-344

 • 660.
  Warunki obsługi pasażerów na stacji Poznań Główny po budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego / Elżbieta Plucińska (WBiIŚ), Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 271-284

 • 661.
  Optymalizacja priorytetowego pakietu linii zsynchronizowanych / Andrzej Krych (WBiIŚ), Marek Cejrowski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 213-219

 • 662.
  Logika interwencji w transporcie miejskim / Andrzej Krych (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 111-132

 • 663.
  Analiza wybranych narzędzi w modelowaniu procesów eksploatacyjnych ujęć wody / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013 - s. 13-24

 • 664.
  Lumped thermal capacity model / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // W: Encyclopedia of Thermal Stresses / red. Richard B. Hetnarski - New York - Heidelberg, United States : Springer, 2014 - s. 2808-2817

 • 665.
  Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego / Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz (WBiIŚ) // W: Energetyka gazowa. T. 1 : materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2013, Zawiercie, 9-11 października 2013 / red. Łukasz Bartela - Gliwice, Poland : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2013 - s. 121-132

 • 666.
  To już 45 konferencja zorganizowana przez Chłodników z Poznania / Bolesław Gaziński (WBiIŚ), Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // W: Energetycznie efektywne rozwiązania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła : XLV Dni Chłodnictwa, Poznań, 13 - 14.11.2013 / red. Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2013 - s. 1-14

 • 667.
  Filtry DynaSand w rozwiązaniach współczesnych zakładów uzdatniania wody (ZUW) / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Marek Sozański (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013 - s. 189-198

 • 668.
  Czy warto stosować tłocznie ścieków? / Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska, 2013 - s. 175-180

 • 669.
  Uciążliwe zapachy z sieci i instalacji kanalizacyjnych, przyczyny i metody zapobiegania / Jan Bagieński (WBiIŚ), Julian Skiba (WBiIŚ) // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / red. Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki - Warszawa, Polska : Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska, 2013 - s. 169-174

 • 670.
  Modelowanie systemów dystrybucji wody / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ) // W: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami / red. Marian Kwietniewski, Jolanta Podedworna, Marek Sozański - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2014 - s. 57-72

 • 671.
  Sterowanie procesem ujmowania wody z ujęcia sztucznej infiltracji / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 1021-1029

 • 672.
  Kryterium ochrony systemu dystrybucji wody w projektowaniu monitoringu sieci / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 981-994

 • 673.
  Energy cost reducing in a water pumping station - modelling and simulation / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: European Simulation and Modelling Conference 2013 (ESM'2013), Lancaster, U. K. , October 23-25, 2013 / red. Stephan Onggo, Antonin Kavicka: EUROSIS, 2013 - s. 169-171

  15
 • 674.
  Warta w okolicach Poznania - zmiana stężenia oksyetylenowanych alkoholi w kluczowych punktach biegu rzeki / Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Zenon Łukaszewski // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 397-407

 • 675.
  Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce? / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Irena Budnik, Anna Zając // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 379-395

 • 676.
  Aspekty prawne procesu budowlanego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Borys Siewczyński (WA) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 393-406

 • 677.
  Exponential distribution of rainless periods observed in the town of Poznan / Adam Marlewski (WE), Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // W: Materialy respublikanskoj naučno-praktičeskoj konferencii " Statistika i eë primeneniâ, Taškent, 17-18. 10. 2013 - Taszkent, Uzbekistan , 2013 - s. 113-119