Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Martyna Rzelewska-Piekut, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Wpływ kwasów organicznych na wydzielanie cennych metali ze zużytych katalizatorów samochodowych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Agnieszka Fornalczyk, Ryszard Cierpiszewski, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 124-126

  20
 • 2.
  Zużyte katalizatory samochodowe jako wtórne źródło metali / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 117-118

  20
 • 3.
  Analiza udziału kompleksów platynowców w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą spektrofotometrii UV-Vis / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 393-395

  20
 • 4.
  Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 254-256

 • 5.
  Oddzielanie Ru(III) od Rh(III) za pomocą klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz oraz polimerowych membran inkluzyjnych / Martyna Rzelewska (WTCH), Marta Rudalska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 389-392

  20
 • 6.
  Recovery of metals from spent automotive catalytic converter / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 100

 • 7.
  Wastes generated by automotive industry - spent automotive catalysts / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 43-80

  20
 • 8.
  Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) w module membranowym z użyciem Cyanexu 272 / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 77-79

  20
 • 9.
  Ekstrakcja platynowców z kwaśnych roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego / Martyna Rzelewska (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 373-375

  20
 • 10.
  Hydrometalurgiczny odzysk platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych / Martyna Rzelewska (WTCH) // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja II : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień / red. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera - Kraków, Polska : Creativetime, 2017 - s. 110

 • 11.
  Wydzielanie jonów platynowców z kwaśnych roztworów wodnych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 149-151

  20
 • 12.
  Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów platynowców / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 394-397

  20
 • 13.
  Investigation of separation of Zn(II) from Fe(III) with polymer inclusion membranes containing phosphonium ionic liquids / Monika Baczyńska (WTCH), Żaneta Słomka (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: 43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia / red. Jozef Markos, 2016 - s. 731-738

 • 14.
  Odzysk platynowców z ich mieszanin w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów / A. Kowalska (WTCH), J. Kurek (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), M. Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 1-4

 • 15.
  Phosphonium ionic liquids as extraction for recovery of ruthenium(III) from acidic aqueous solutions / Martyna Rzelewska (WTCH), Anna Kowalska (WTCH), Marta Tarnowska (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: 43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia / red. Jozef Markos, 2016 - s. 522-527

 • 16.
  Zastosowanie spektroskopii UV-VIS w badaniach ekstrakcji platynowców z kwaśnych roztworów wodnych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 841-844

 • 17.
  Separation of PGM ions from their mixtures with organic solutions of quaternary phosphonium salts / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of IVth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Separation Science- Theory and Practise, 2013 - s. 35-36