Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Magdalena Wyrwicka, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  How to improve manufacturing process implementing 5S practices : a case study / Beata Mrugalska (WIZ), Monika Konieczna (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // W: Intelligent Human Systems Integration 2020 : Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2020) : Integrating People and Intelligent Systems, February 19-21, 2020, Modena, Italy / red. T. Ahram, W. Karwowski, A. Vergnano, F. Leali, R. Taiar: Springer International Publishing, 2020 - s. 1225-1232

  20
 • 2.
  Cognitive and organizational criteria for workstation design / Salvador Ávila, Beata Mrugalska (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Maraisa Souza, Jade Ávila, Érica Cayres, Júlia Ávila // W: Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA / red. Waldemar Karwowski, Stefan Trzcieliński (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 161-173

  20
 • 3.
  Corporate social responsibility in manufacturing - good practices, advantages and limitations / Anna Stasiuk-Piekarska (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Corporate social responsibility in the manufacturing and services sectors / red. Paulina Golińska-Dawson (WIZ), Małgorzata Spychała (WIZ): Springer, 2019 - s. 223-234

  20
 • 4.
  Preventive approach to machinery and equipment maintenance in manufacturing companies / Beata Mrugalska (WIZ), Barbara Zasada, Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // W: Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control : Joint proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Advanced Production Management and Process Control, the AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA / red. Waldemar Karwowski, Stefan Trzcieliński (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Massimo Di Nicolantonio, Emilio Rossi: Springer, 2019 - s. 540-548

  20
 • 5.
  The meaning of technological culture in manufacturing / Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // W: Advances in manufacturing II. Volume 3 - Quality engineering and management / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Marta Grabowska (WBMiZ), Damjan Maletic, Ralf Woll - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 75-82

  20
 • 6.
  Zachowania etyczne a kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa / Michalina Koral, Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T 8 / red. Marek Pawlak - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2019 - s. 285-301

  20
 • 7.
  Implementation of information management system : human factors lessons learned from industrial company / Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Barbara Zasada, Beata Mrugalska (WIZ) // W: Advances in usability and user experience : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA / red. Tareq Ahram, Christianne Falcão: Springer, 2018 - s. 157-166

  20 15
 • 8.
  An analysis of correlations between disruption categories in a highly customized manufacturing system / Anna Stasiuk-Piekarska (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // W: 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017) / red. Marek Fertsch (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ): DEStech Publications, Inc., 2017

  5 15
 • 9.
  "Industry 4.0" - towards opportunities and challanges of implementation / Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // W: 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017) / red. Marek Fertsch (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ): DEStech Publications, Inc., 2017 - s. 382-387

  5 15
 • 10.
  Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego proces rozmieszczenia części w stacji demontażu / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Izabela Kudelska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ) // W: Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw / red. Leszek Kiełtyka, Adam Sokołowski - Częstochowa, Poland : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017 - s. 135-147

  20
 • 11.
  Matrix of the dependencies of practical teaching methods and methods of teaching transversal competences / Maciej Szafrański (WIZ), Magdalena Graczyk-Kucharska (WIZ), Ewa Więcek-Janka (WIZ), Mariusz Branowski (WIZ), Marek Goliński (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: The acceleration of development of transversal competences / red. Maciej Szafrański (WIZ), Marek Goliński (WIZ), Hannau Simi - Kokkola, Finland : Centria University of Applied Sciences, 2017 - s. 187-199

  5
 • 12.
  Modelowanie rozwoju nadążnego przedsiębiorstwa / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 7 / red. Marek Pawlak - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2017 - s. 107-117

  20
 • 13.
  Use of network thinking methodology for analyzing factors affecting organizational risk management in customized manufacturing systems / Anna K. Stasiuk-Piekarska (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Jacek Piekarski // W: 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017) / red. Marek Fertsch (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ): DEStech Publications, Inc., 2017

  5 15
 • 14.
  Zarządzanie projektowe / Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // W: Elementy inżynierii logistycznej / red. Marek Fertsch (WIZ) - Poznań, Polska : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2017 - s. 53-74

  5
 • 15.
  Human-Automation Manufacturing Industry System: Current Trends and Practice / Beata Mrugalska (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ), Barbara Zasada (WIZ) // W: Advances in Ergonomics in Design : Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Ergonomics in Design, July 27-31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA / red. Francisco Rebelo, Marcelo Soares: Springer International Publishing, 2016 - s. 137-145

  15
 • 16.
  Postrzeganie determinant rozwoju przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa; Toruń, Polska : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016 - s. 461-476

 • 17.
  Proaktywność jako przesłanka inteligencji organizacji / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Organizacja inteligentna : perspektywa zasobów ludzkich / red. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska - Warszawa, Polska : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016 - s. 31-43

 • 18.
  A professional system as an example of an educational and economic network / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Maciej Szafrański (WIZ), Marek Goliński (WIZ) // W: V Mižnarodna naukowo-praktična konferenciâ "Teoriâ i praktika strategičnogo uprawlinnâ rozwitkom galuzewih i regionalnih suspil'nih sistem", Iwano-Frankiwc'k, 20-22 trawnâ, 2015 - Iwano-Frankiwc'k, Ukraine : Iwano-Frankiwc'kij nacional'nij tehničnij uniwersitet nafti i gazu, 2015 - s. 62-64

 • 19.
  Barriers to Eliminating Waste in Production System / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // W: The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015) : conference proceedings / red. Joanna Ejdys, David Chua, John Smallwood - Queensland, United States : Griffith School of Engineering, 2015 - s. 354-363

 • 20.
  Internet rzeczy - przesłanka czy problem współczesnego zarządzania / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6 / red. Marek Pawlak - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2015 - s. 11-23

 • 21.
  Wykorzystanie wizualizacji sieciowej do stymulacji wzrostu przedsiębiorstwa / Łukasz Brzeziński (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach / red. Leszek Kiełtyka, Rafał Niedbał - Częstochowa, Poland : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 93-106

 • 22.
  Doskonalenie organizacji w dziale obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Marta C. Kliber // W: Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym / red. A.M. Lis, G. Zieliński - Gdańsk, Poland : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014 - s. 147-157

 • 23.
  Elements of enterprise development / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Integral Management and Governance : Empirical Findings of MER Model / red. Mojca Duh, Jernej Belak: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 - s. 139-165

 • 24.
  Koncepcja lean a praktyka / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji - aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg - Częstochowa, Poland : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2014 - s. 34-45

 • 25.
  Kultura techniczna a rozwój przedsiębiorstwa / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. Katarzyna Szymańska - Łódź, Poland : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014 - s. 66-75

 • 26.
  Różnice pokoleniowe a inteligentny rozwój gospodarczy / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych / red. Marek Szczepański (WIZ), Tomasz Brzęczek (WIZ), Małgorzata Gajowiak (WIZ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - s. 263-274

 • 27.
  The Category of Risk Management in a Company with High Level of Customization / Anna Stasiuk-Piekarska (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability / red. Paulina Golińska (WIZ) - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2014 - s. 187-199

 • 28.
  Zarządzanie przedsiębiorstwem a dyspersja / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Dorota Jaźwińska // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 5 / red. Pawlak Marek - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2014 - s. 27-38

 • 29.
  Zrównoważony rozwój a system EMAS / Dorota Jaźwińska, Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. Piotr Wachowiak, Sławomir Winch - Warszawa, Polska : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2014 - s. 31-42

 • 30.
  Analiza kulturowych przesłanek rozwoju przedsiębiorstwa / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Ewa Badzińska (WIZ) // W: Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania społeczne / red. Pawlak Marek - Lublin, Polska : Wydaw. KUL, 2013 - s. 11-26

 • 31.
  Application of information support in the context of enterprise development / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // W: Information technologies in organizations : mamagement and application of multimedia / red. Leszek Kiełtyka - Toruń, Polska : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013 - s. 41-56

 • 32.
  Modele zintegrowanego zarządzania / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość / red. Stefan Trzcieliński (WIZ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - s. 83-96

 • 33.
  Perspektywy firm w Wielkopolsce a innowacyjność / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku / red. Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina - Warszawa, Polska : Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2013 - s. 263-267

 • 34.
  Wieloaspektowa analiza procesów pracy / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // W: Systemy, procesy, narzędzia / red. Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński - Gdańsk, Poland : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013 - s. 13-22