Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Hanna Włodarkiewicz-Klimek, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Rozdziały, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Agility of Knowledge-Based Organizations / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future : Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, July 27-31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA / red. Christopher Schlick, Stefan Trzcieliński (WIZ): Springer International Publishing, 2016 - s. 375-384

  Referat
 • 2.
  The dynamics of changes in the state and structure of human capital in Poland between 2005-2014 in the perspective of the development of the knowledge-based economy / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Risks and opportunities – in search of Equilibrium / red. Piotr Buła - Cracow, Poland : Cracow University of Economics, 2016 - s. 197-208

  Rozdział w monografii naukowej
 • 3.
  Kwestia Krajowych Ram Kwalifikacji w procesie edukacji akademickiej specjalistów z zakresu ergonomii w Politechnice Poznańskiej / Leszek Pacholski (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // W: Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym / red. Maciej Złowodzki - Kraków, Poland : Wydawnictwo PK, 2015 - s. 225-239

  Rozdział w monografii naukowej
 • 4.
  Okazja a ryzyko we współczesnym przedsiębiorstwie / Paweł Królas (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw : monografia / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wielkopolski, Polska : Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 106-119

  Rozdział w monografii naukowej
 • 5.
  Okazje - źródła, rodzaje i ryzyko / Paweł Królas (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw : monografia / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wielkopolski, Polska : Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 94-105

  Rozdział w monografii naukowej
 • 6.
  The analysis and assessment of the degree adaptation of human capital in polish enterprises' to the knowledge-based economy requirements / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: IFKAD 2015 : 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Culture, Innovation and Entrepreneurship: Connecting the Knowledge Dots / red. J. C. Spender, Giovanni Schiuma, Vito Albino - Bari, Italy : Institute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, 2015 - s. 143-154

  Referat 15
 • 7.
  The Influence of Human Capital on Shaping Agility of a Knowledge-Based Organizations / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Management Science during Destabilization Global Perspective vol. 6 / red. T. Chachibaia, H. Łyszczarz, A. Żak - Kraków, Poland : International Management Foundation, 2015 - s. 129-138

  Rozdział w monografii naukowej
 • 8.
  The susceptibility of organizations’ potential on identifying the opportunities in the knowledge-based economy / Joanna Kałkowska (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: 10th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo 2015, Poznań, Poland, July 6-8, 2015: IEEE, 2015 - s. 207-212

  Referat 15
 • 9.
  Adjustment of Polish Enterprises to the Knowledge Based Economy. Some Results of Research / Stefan Trzcieliński (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Edmund Pawłowski (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Responsible Use of Resources / red. Siscan Zorina, Halina Łyszczarz, Krzysztof Machaczka - Cracow, Poland : Cracow University of Economics, 2014 - s. 183-201

  Rozdział w monografii naukowej
 • 10.
  External Conditions of Enterprise Development in a Knowledge - Based Economy / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Stefan Trzcieliński (WIZ), Edmund Pawłowski (WIZ) // W: Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective / red. Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga: CRC Press, 2014 - s. 625-634

  Rozdział w monografii naukowej
 • 11.
  Human Capital of enterprises in context of knowledge based economy development - case study / Natalia Matusiak, Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Small and medium-sized enterprises in the European Union : development challenges in 2014-2020 perspective / red. Marek Matejun - Lodz, Poland : Lodz University of Technology Press, 2014 - s. 78-88

  Rozdział w monografii naukowej
 • 12.
  Information technologies as a pillar of knowledge based economy - some remarks / Joanna Kałkowska (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Edmund Pawłowski (WIZ), Stefan Trzcieliński (WIZ) // W: Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective / red. Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga: CRC Press, 2014 - s. 597-605

  Rozdział w monografii naukowej
 • 13.
  The changes of human capital structure in condition of adaptation the enterprises' management systems into knowledge based economy requirements / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Advances in the Ergonomics in Manufacturing : Managing the Enterprise of the Future : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 19-23 July 2014 / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Waldemar Karwowski: AHFE Conference, 2014 - s. 70-81

  Referat
 • 14.
  Wpływ zmian stanu i struktury kapitału ludzkiego oraz technologii informacyjnych na rozwój przedsiębiorczości organizacji - wybrane aspekty / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), N. Matusiak // W: Gioconda zarządzania : monografia / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska : Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2014 - s. 6-21

  Rozdział w monografii naukowej
 • 15.
  The influence of changes of the human capital state and structure on the organization's entrepreneurship development / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Natalia Matusiak // W: Modern entrepreneurship in business practice: selected issues / red. Marek Matejun, Anna Walecka - Lodz, Poland : Lodz University of Technology, 2013 - s. 30-44

  Rozdział w monografii naukowej
 • 16.
  Wybrane aspekty dostosowania gospodarstwa rolnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy / Joanna Kałkowska (WIZ), J. Ochowiak, Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // W: Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość / red. Stefan Trzcieliński (WIZ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - s. 279-294

  Rozdział w monografii naukowej