Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Bogdan Wyrwas, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Rozdziały, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Efektywność usuwania anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych oczyszczalniach ścieków na terenie Wielkopolski / Klaudia Huszla (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 250-252

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  Fotokatalityczny rozkład anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych / Klaudia Huszla (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019 - s. 588

  Abstrakt
 • 3.
  Oznaczanie niejonowych związków powierzchniowo czynnych z zastosowaniem kapilary PTFE / Kinga Szeflińska (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Klaudia Huszla (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 115-117

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Usuwanie związków powierzchniowo czynnych z wód powierzchniowych w procesie sztucznej infiltracji / Klaudia Huszla (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Aleksandra Makała (WBiIŚ), Dorota Cierniak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019 - s. 608

  Abstrakt
 • 5.
  Zawartość anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w rzece Warcie w latach 1989-2019 / Bogdan Wyrwas (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Klaudia Huszla (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 65-67

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Optymalizacja procesu elektroutleniania anionowych związków powierzchniowo czynnych / Klaudia Huszla (WTCH), Kinga Szeflińska, Dorota Cierniak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 250-251

  Abstrakt
 • 7.
  Optymalizacja procesu elektroutleniania niejonowych związków powierzchniowo czynnych / Klaudia Huszla (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 252-253

  Abstrakt
 • 8.
  Ocena toksyczności herbicydowych cieczy jonowych względem wybranych mikroorganizmów modelowych / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Till Luckenbach, Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 126

  Poster
 • 9.
  Toksyczność IV rzędowych soli amoniowych zawierających ugrupowanie 2,4-D i MCPA, względem szczepu bakterii Pseudomonas putida MT-2 i pomiar zmian składu membranowych kwasów tłuszczowych jako mechanizmu adaptacyjnego / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 125

  Poster
 • 10.
  Nowe zastosowania tensometrii / Zenon Łukaszewski, Daniel Kopiec, Bogdan Wyrwas (WTCH), Robert Rydlichowski (WTCH), Irena Budnik, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // W: Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / red. Władysław Kubiak, Bogusław Baś - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014 - s. 61-71

  Rozdział w monografii naukowej
 • 11.
  Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100-mediated biodegradation in aqueous media / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

  Abstrakt
 • 12.
  Biodegradation of Triton X-100 by a bacterial community isolated from activated sludge / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 13.
  Environmental fate of selected ionic liquids introduced into terrestrial microcosms / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99-100

  Abstrakt
 • 14.
  Influence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues on biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium / Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 94

  Abstrakt
 • 15.
  Preferential degradation of Triton X-100 and polyethylene glycols during biodegradation of diesel fuel / Łukasz Ławniczak (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 16.
  Rhamnolipids increase biodegradation of diesel oil in the presence of chlorophenols / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

  Abstrakt
 • 17.
  Simultaneous degradation of phenol and alkanes by unconventional yeast strains / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Daria Woźniak, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

  Abstrakt