Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Łukasz Chrzanowski, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (54)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  The removal of herbicide from various aqueous systems by EAOPs combined with biological methods / S. Walkowiak, Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), J. Wojciechowska, M. Żółć, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th International European Young Engineers Conference, 2016

  Referat
 • 2.
  The removal of sulfonamides from aqueous systems by electrochemical oxidation process combined with biological methods / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), K. Tuga, J. Trzcińska, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th International European Young Engineers Conference, 2016 - s. 195

  Poster
 • 3.
  Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 11

  Abstrakt
 • 4.
  Biodegradacja modelowych węglowodorów alifatycznych, cykloalifatycznych i aromatycznych przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne / Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Mikołaj Owsianiak, Alicja Szulc (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 53

  Poster
 • 5.
  Ekstrapolacja wartości EC50 dla kadmu, ołowiu i cynku z gleb sztucznych do gleb naturalnych przy użyciu Modelu Aktywności Wolnych Jonów / Mateusz Sydow (WTCH), Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 16

  Abstrakt
 • 6.
  Izolacja mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji sulfametaksazolu z próbek środowiskowych / Maria Konieczna (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 39-40

  Abstrakt
 • 7.
  Leki nootropowe – substancje współcześnie zanieczyszczające środowisko / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 17-18

  Abstrakt
 • 8.
  Ocena toksyczności herbicydowych cieczy jonowych względem wybranych mikroorganizmów modelowych / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Till Luckenbach, Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 126

  Poster
 • 9.
  Toksyczność IV rzędowych soli amoniowych zawierających ugrupowanie 2,4-D i MCPA, względem szczepu bakterii Pseudomonas putida MT-2 i pomiar zmian składu membranowych kwasów tłuszczowych jako mechanizmu adaptacyjnego / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 125

  Poster
 • 10.
  Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania na toksyczność herbicydowej cieczy jonowej / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), Łukasz Mikołajczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 105

  Poster
 • 11.
  Zastosowanie czwartorzędowych soli tropinowych w procesach remediacji gleb / Mateusz Sydow (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 115

  Poster
 • 12.
  Biodegradacja leków nootropowych współcześnie zanieczyszczających środowisko / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 21-22

  Referat
 • 13.
  Biodegradacja modelowych węglowodorów przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne oraz wpływ dodatku biodiesla na ten proces / Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 47-48

  Referat
 • 14.
  Epidemiologia ścieków jako nowe narzędzie do monitorowania konsumpcji leków neotropowych / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Danuta Cichocka // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 41-42

  Referat
 • 15.
  Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 43-44

  Referat
 • 16.
  Wykorzystanie metody real-time quantitative PCR with ddCt do określenia stabilności konsorcjum bakteryjnego degradującego olej napędowy / Mateusz Sydow (WTCH), Zuzanna Szczepaniak, Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 23-24

  Referat
 • 17.
  Wpływ herbicydowego anionu pirydyniowych cieczy jonowych na początkowy rozwój roślin / Alicja Szulc (WTCH), Anna Parus (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Lublin 27-29.05.2015, 2015 - s. 84-85

  Referat
 • 18.
  Zmiany ilościowe w konsorcjum bakteryjnym degradującym olej napędowy / Zuzanna Szczepaniak, Mateusz Sydow (WTCH), Justyna Stanińska, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 / red. Oskar Uchański, Filip Haniewicz, Paweł Jajor, 2015

  Poster
 • 19.
  Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 42

  Referat
 • 20.
  Biodegradacja fosfoniowych cieczy jonowych w środowisku glebowym / Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 57

  Referat
 • 21.
  Porównanie intensywności wydzielania biosurfaktantów przez konsorcjum bakteryjne oraz monokulturę / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 33

  Referat
 • 22.
  Różnice w hodowli szczepów Pseudomonas Aeruginosa, wyizolowanych z padłych kurcząt, a produkcja ramnolipidów / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Dorota Formanowicz, Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 32

  Referat
 • 23.
  Wpływ czwartorzędowych soli tropinowych na wzrost i rozwój wyższych roślin lądowych / Agnieszka Biedziak, Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 39

  Referat
 • 24.
  Biodegradacja i wpływ cieczy jonowych na autochtoniczne mikroorganizmy zamieszkujące glebę / Mateusz Sydow (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 2014 - s. 270-273

  Referat
 • 25.
  Nowe źródła izolacji mikroorganizmów zdolnych do produkcji biosurfaktantów / Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 2014 - s. 290-294

  Referat
 • 26.
  Analysis of soil contamination at the former wood treating plant / Agnieszka Wolniewicz, Agnieszka Cyplik-Piotrowska, Jakub Czarny, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Zuzanna Szczepaniak, Justyna Stanińska, Paweł Cyplik // W: Environmental Biotechnology and Engineering 2014, book of abstracts - Mexico, Mexico , 2014 - s. 82

  Abstrakt
 • 27.
  Biodegradacja amoniowych I fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow, Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak, Alicja Szulc, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014

  Abstrakt
 • 28.
  Metagenomic analysis of microbial consortium isolated from permanently contaminated areas of the former wood treating plant / Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Jakub Czarny, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Zuzanna Szczepaniak, Justyna Staninska, Agnieszka Wolniewicz, Paweł Cyplik // W: Environmental Biotechnology and Engineering 2014, book of abstracts - Mexico, Mexico , 2014 - s. 228

  Abstrakt
 • 29.
  The influence of growth conditions on the profile of rhamnolipids produced by Pseudomons aeruginosa species originated from dead chickens with CRD / K Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), D Formanowicz, Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium: abstract book - Łódź, Poland , 2014 - s. 197

  Poster
 • 30.
  Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100-mediated biodegradation in aqueous media / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

  Abstrakt
 • 31.
  Biodegradation of diesel and biodiesel fuels under various aeration conditions / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Piotr Lisiecki (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 32.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in sandy soil / Piotr Lisiecki, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 33.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in urban soil / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Anna Syguda (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 109

  Abstrakt
 • 34.
  Biodegradation of ionic liquids by microbial consortia in aqueous media / Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

  Abstrakt
 • 35.
  Biodegradation of rhamnolipids and its effect on bacterial community composition during diesel oil degradation / Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Piotr Lisiecki, Anna Parus (WTCH), Katarzyna Mucha, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99

  Abstrakt
 • 36.
  Biodegradation of Triton X-100 by a bacterial community isolated from activated sludge / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 37.
  Biological treatment of spent metalworking fluids by non-autochthonous bacterial consortia / Łukasz Ławniczak, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

  Abstrakt
 • 38.
  Contributions of rhamnolipids to natural or induced bioremediation / Alicja Szulc (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Roman Marecik, Kamila Myszka, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

  Abstrakt
 • 39.
  Environmental fate of selected ionic liquids introduced into terrestrial microcosms / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99-100

  Abstrakt
 • 40.
  Influence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues on biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium / Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 94

  Abstrakt
 • 41.
  Isolation of biosurfactant producing strains from environmental samples / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

  Abstrakt
 • 42.
  Phytotoxic effect of rhamnolipids supplementation during biodegradation of diesel oil in soil / Anna Parus (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Katarzyna Mucha, Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 100

  Abstrakt
 • 43.
  Preferential degradation of Triton X-100 and polyethylene glycols during biodegradation of diesel fuel / Łukasz Ławniczak (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 44.
  Removal of atrazine in the presence of wetland plant species / Anna Parus (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 101

  Abstrakt
 • 45.
  Rhamnolipids increase biodegradation of diesel oil in the presence of chlorophenols / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

  Abstrakt
 • 46.
  Simultaneous degradation of phenol and alkanes by unconventional yeast strains / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Daria Woźniak, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

  Abstrakt
 • 47.
  Substrate preferences in an environmental microbial consortium degrading diesel oil / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

  Abstrakt
 • 48.
  The influence of bioaugumentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: feasibility during field studies / Alicja Szulc (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 92

  Abstrakt
 • 49.
  The influence of biodiesel on the biodegradation of hydrocarbons in aqueous microcosms / Piotr Lisiecki, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Anna Parus (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Kamila Myszka, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 50.
  Biodegradation of selected ionic liquids by an environmental microbial consortium / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Alicja Szulc (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 51.
  Long-term influence of ionic liquids on autochtonic soil communities / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Grzegorz Framski, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 52.
  The degradation of aromatic and aliphatic fractions of diesel/biodiesel blends in urban soil / Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Justyna Stanińska, Jakub Czarny, Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 53.
  Biodegradacja wybranych cieczy jonowych przez środowiskowe konsorcja bakteryjne / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Alicja Szulc (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, 2013

 • 54.
  Synthetic CuO SiO2 oxide system as a functional filler of pet / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Karol Bula, Łukasz Chrzanowski (WTCH), K. Myszka, K. Czaczyk, Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: EUROFILLERS 2013, Bratislava, Slovakia , 25-29 August, 2013: Polymer Institute SAS, 2013 - s. 279-280

  Abstrakt