Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Jacek Różański, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Rozdziały, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Homogenizacja emulsji o/w przy użyciu membran dynamicznych / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sebastian Frankiewicz (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 75-76

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  Intensyfikacja wymiany ciepła podczas przepływ roztworów związków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 113-114

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 3.
  Właściwości reologiczne i stabilność sflokulowanych emulsji z dodatkiem NA-CMC i glikolu propylenowego / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 496-498

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ masy cząsteczkowej polimeru / Patrycja Wagner (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 489-491

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 5.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ stopnia podstawienia polimeru / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 419-421

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Wpływ gliceryny na właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy / Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 137-138

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 7.
  Wpływ pH na straty ciśnienia podczas przepływu wodnych roztworów mieszanin kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA w rurze prostej / Maria Witkowiak (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 139-140

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Applications and properties of physical gels obtained on the basis of cellulose derivatives / Patrycja Komorowska, Jacek Różański (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 185-200

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 9.
  Measuring techniques and potential applications of interface rheology / Jacek Różański (WTCH), Joanna Kmiecik-Palczewska // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 395-408

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 10.
  Modelowanie objętościowej gęstości ładunku podczas nanofiltracji wodnych roztworów kwasu bursztynowego z dodatkiem NaOH i 4MgCO3×Mg(OH)2×5H2O / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Katarzyna Karaś (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 96-99

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 11.
  Modelowanie procesu rozdziału wodnych roztworów zawierających metale ciężkie techniką nanofiltracji / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Arkadiusz Nędzarek, Waldemar Szaferski (WTCH), Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 93-95

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 12.
  Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 442-444

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 13.
  Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA przez trójnik i uskok rurowy / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 82-84

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 14.
  Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych mleka modyfikowanego / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Agnieszka Pijańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 66-68

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 15.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów metylocelulozy z dodatkiem glikolu propylenowego / Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 69-71

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 16.
  Wpływ stężenia glikolu propylenowego na właściwości reologiczne roztworów hydroksypropylometylocelulozy / Patrycja Komorowska (WTCH), Magdalena Rusinek (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 72-74

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 17.
  Wpływ tensydów na powierzchnię i czas wysychania kropli ZnIDHA na liściach owsa, rzepaku i kukurydzy / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 63-65

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 18.
  Wpływ utrwalania metodą wysokich ciśnień i standardowej pasteryzacji na właściwości reologiczne powierzchni międzyfazowej mleka kobiecego / Olga Barbarska, Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Małgorzata Rutkowska, Sylwester Rzoska, Aleksandra Wesołowska // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 28-30

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 19.
  Wpływ wilgotności powietrza i morfologii liści na powierzchnię pokrycia i czas parowania nawozu ZNIDHA / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 241-243

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20