Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Sylwia Różańska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Przepływ mieszanin roztworów hydroksypropylometylocelulozy i poli(tlenku etylenu) przez złoże cząstek kulistych / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 111-112

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  Właściwości reologiczne i stabilność sflokulowanych emulsji z dodatkiem NA-CMC i glikolu propylenowego / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 496-498

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 3.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ masy cząsteczkowej polimeru / Patrycja Wagner (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 489-491

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ stopnia podstawienia polimeru / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 419-421

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 5.
  Wpływ gliceryny na właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy / Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 137-138

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Extensional flow of polymer solutions through the porous media / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 377-393

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 7.
  Analiza reologiczna warstw powierzchniowych mleka kobiecego / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Olga Barbarska, Sylwia Różańska (WTCH), Aleksandra Wesołowska // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 248-250

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 442-444

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Przepływ roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy przez złoże porowate / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 145-148

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 10.
  Wpływ degradacji mechanicznej na wartość lepkości wzdłużnej roztworów polimerów / Łukasz Mikołajczak (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 110-113

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 11.
  Wpływ temperatury i pH na właściwości lepkosprężyste mieszaniny roztworów surfaktantów, kokamidopropylo hydroksysultainy i dodecylosiarczanu sodu / Klaudia Bartczak (WTCH), Adrianna Elimer (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 36-39

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 12.
  Wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej wodnych roztworów hydroksypropylometylocelulozy / Marta Barczyk (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 31-33

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 13.
  Extensional Rheology in Food Processing / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Advances in Food Rheology and its Applications / red. Jasim Ahmed, Paweł Ptaszek, Santanu Basu: Elsevier, 2016 - s. 125-157

  Rozdział w monografii naukowej