Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Sylwia Różańska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (8)

 • 1.
  Extensional flow of polymer solutions through the porous media / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 377-393

  20 WoS
 • 2.
  Analiza reologiczna warstw powierzchniowych mleka kobiecego / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Olga Barbarska, Sylwia Różańska (WTCH), Aleksandra Wesołowska // W: BioOrg : II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 248-250

 • 3.
  Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg : II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 442-444

 • 4.
  Przepływ roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy przez złoże porowate / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne, 2017 - s. 145-148

 • 5.
  Wpływ degradacji mechanicznej na wartość lepkości wzdłużnej roztworów polimerów / Łukasz Mikołajczak (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne, 2017 - s. 110-113

 • 6.
  Wpływ temperatury i pH na właściwości lepkosprężyste mieszaniny roztworów surfaktantów, kokamidopropylo hydroksysultainy i dodecylosiarczanu sodu / Klaudia Bartczak (WTCH), Adrianna Elimer (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne, 2017 - s. 36-39

 • 7.
  Wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej wodnych roztworów hydroksypropylometylocelulozy / Marta Barczyk (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne, 2017 - s. 31-33

 • 8.
  Extensional Rheology in Food Processing / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Advances in Food Rheology and its Applications / red. Jasim Ahmed, Paweł Ptaszek, Santanu Basu: Elsevier, 2016 - s. 125-157