Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Katarzyna Staszak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (38)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Analiza i modelowanie procesu wydzielania metali z fazy wodnej w układzie pseudoemulsyjnym z zastosowaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 127-128

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  Functional properties of intimate hygiene liquids composed on the various ingredients of base composition / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Artur Seweryn, Julia Szulczyńska, Martyna Matuszkiewicz // W: Current trends in quality science : quality and innovation of non-food products / red. Patrycja Wojciechowska, Katarzyna Michocka - Poznań, Polska : Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Technologii Eksploatacji, 2019 - s. 103-114

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 3.
  Nowe ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny jako nośniki platynowców w układzie membranowym / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 102-103

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska - Lublin, Polska : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2019 - s. 59

  Poster
 • 5.
  Wpływ pH i składu wodnych roztworów odpadowych na strukturę kompleksów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 389-391

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 6.
  Wpływ składu odpadowych roztworów wodnych na ekstrakcję jonów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 119-121

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 7.
  Zintegrowany proces odzysku metali z roztworów odpadowych / Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 49-50

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Badanie aktywności powierzchniowej układów zawierających anionowy związek powierzchniowo czynny dodecylosiarczan(VI) sodu (SDS) w obecności kwasu chlorowodorowego (HCl) i jonów miedzi(II) / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 554-565

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 254-256

  Referat
 • 10.
  Chemical and petrochemical industry / Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 181-220

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 11.
  Determination of critical micelle concentration of sodium dodecylbenzenesulfonate in the presence of strong electrolyte and heavy metal ions as preliminary tests for investigations of heavy metal ions sorption in the presence of anionic surfactants / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena : ISSHAC-10, 27-31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts - Lublin, Polska , 2018 - s. 152

  Poster
 • 12.
  Effect of surfactant compositions on some usage properties of intimate hygiene washes / Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaśniewska, Martyna Matuszkiewicz // W: Selected problems of cosmetics and household chemistry products quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski, Tomasz Wasilewski - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu, 2018 - s. 107-116

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 13.
  Effect of the presence of anionic surfactants and their chemical structure on heavy metal ions removal by sorption / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: XVI Polish - Ukrainian Symposium : Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their technological applications / red. E.V. Aksenenko, R. Leboda, B. Charmas, Yu. I. Tarasevich - Lublin, Polska : Faculty of Chemistry UMCS, 2018 - s. 187

  Referat
 • 14.
  Energy industry / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 105-139

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 15.
  Hydrometallurgical recovery of Cobalt(II) from leaching effluents / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Andrea Arguillarena, Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 48-49

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 16.
  Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z roztworów po ługowaniu / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 198-199

  Referat
 • 17.
  Membrane processes / Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Chemical synergies : from the lab to in silico modelling / red. Nuno A.G. Bandeira, Bartosz Tylkowski: De Gruyter, 2018 - s. 231-259

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 18.
  Metals in wastes preface / Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 5

  Wstęp / przedmowa
 • 19.
  Static sorption of heavy metal ions on ion exchanger in the presence of sodium dodecylbenzenesulfonate / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena : ISSHAC-10, 27-31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts - Lublin, Polska , 2018 - s. 153

  Poster
 • 20.
  Studies of heavy metal ions removal efficiency in the presence of anionic surfactant using ion exchangers / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: The 20th International Research Conference Proceedings : September 03-04, 2018 Prague Czechia, International Scholarly and Scientific Research and Innovation, 2018 - s. 1

  Referat
 • 21.
  Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and cobalt(II), copper(II), nickel(II), zinc(II) metal ions / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: XVI Polish - Ukrainian Symposium : Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their technological applications / red. E.V. Aksenenko, R. Leboda, B. Charmas, Yu. I. Tarasevich - Lublin, Polska : Faculty of Chemistry UMCS, 2018 - s. 188

  Poster
 • 22.
  Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, a wszechobecne w naszym życiu. Efektywność usuwania jonów metali ciężkich metodą sorpcji w obecności surfaktantów anionowych / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 549-553

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 23.
  Usuwanie kwasu siarkowego(VI) z wodnych roztworów odpadowych w procesie dializy dyfuzyjnej / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 400-402

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 24.
  Wpływ kompozycji surfaktantów na niektóre właściwości użytkowe płynów do higieny intymnej / Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaśniewska, Martyna Matuszkiewicz // W: Selected problems of cosmetics and household chemistry products quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski, Tomasz Wasilewski - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu, 2018 - s. 107-116

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 25.
  Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi. / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Marcin Jarek, Teofil Jesionowski (WTCH), Stefan Jurga // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 68

  Abstrakt
 • 26.
  Effect of amphoteric surfactant on surface and antimicrobial properties of liquid soap / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Adam Dobrowolski // W: Current trends in commodity science : cosmetic products development / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska - Poznań, Polska : Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics and Business, 2017 - s. 138-150

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 27.
  Interfacial activity of pyridine extractants in model extraction system / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Milena Kowalczyk (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 165-169

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 28.
  N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym / Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 411-412

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 29.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Polymer engineering / red. Bartosz Tylkowski, Karolina Wieszczycka (WTCH), Renata Jastrząb: De Gruyter, 2017 - s. 235-276

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 30.
  Recovery of iron(III) from chloride solutions / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: 6th European Young Engineers Conference / red. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba - Warszawa, Polska : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2017 - s. 221-229

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 31.
  Sulfobetaine-stabilized copper oxide nanoparicles: synthesis and characterization / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Marcin Jarek, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Stefan Jurga // W: NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 1st-3rd June, Poznań, Poland, 2017 : Book of Abstracts, 2017 - s. 130

  Abstrakt
 • 32.
  Wetting properties of co-polymer thin films annealed at different conditions / Kamila Domin, Marta J. Woźniak-Budych, Katarzyna Staszak (WTCH), Emerson Coy, Stefan Jurga // W: NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 1st-3rd June, Poznań, Poland, 2017 : Book of Abstracts, 2017 - s. 83

  Abstrakt
 • 33.
  Wykorzystanie metod spektroskopowych w ocenie wydajności procesu wydzielania jonów metali z roztworów wodnych z zastosowaniem ultrafiltracji micelarnej / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta Rudalska (WTCH), Magdalena Wajs (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 607-610

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 34.
  Wykorzystanie spektrofotometrii UV/VIS w ocenie oddziaływań typu barwnik-surfaktant amfoteryczny / Katarzyna Staszak (WTCH), Daria Wieczorek // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 611-614

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 35.
  Application of Pseudo-emulsion Based Hollow Fiber Strip Dispersion (PEHFSD) for Recovery of Zn(II) / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczyka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, M. Lurdes F. Gameiro, Jorge M.R Carvalho // W: Proceedings of the IIIrd International Conference on Methods and Materials for Separation Process : Separation Science - Theory and Practice 2015 / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015 - s. 116

  Abstrakt
 • 36.
  Separation of dicarboxylic acid using mamofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction operations / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Michalina Adamczak, Zofia Karaś, Marta Woźniak, Katarzyna Staszak (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Maciej Wiśniewski // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 167

  Referat
 • 37.
  Separation of fermentation components by nanofiltration with ceramic and polymeric membranes / Marta J. Woźniak, Katarzyna Staszak (WTCH), Tomasz Boiński, Justyna Regiec, Jerzy Antczak, Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 194

  Referat
 • 38.
  Zastosowanie nanofiltracji w procesach separacji składników modelowych brzeczek fermentacyjnych / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta Woźniak, Zofia Karaś, Jacek Staniewski (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca 2013 Międzyzdroje - Międzyzdroje, Poland : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 - s. 511-514

  Referat