Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Łukasz Ławniczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 43-44

  Referat
 • 2.
  Wpływ herbicydowego anionu pirydyniowych cieczy jonowych na początkowy rozwój roślin / Alicja Szulc (WTCH), Anna Parus (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Lublin 27-29.05.2015, 2015 - s. 84-85

  Referat
 • 3.
  Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 42

  Referat
 • 4.
  Biodegradacja fosfoniowych cieczy jonowych w środowisku glebowym / Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 57

  Referat
 • 5.
  Biodegradacja amoniowych I fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow, Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak, Alicja Szulc, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014

  Abstrakt
 • 6.
  Biodegradation of diesel and biodiesel fuels under various aeration conditions / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Piotr Lisiecki (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 7.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in sandy soil / Piotr Lisiecki, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 8.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in urban soil / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Anna Syguda (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 109

  Abstrakt
 • 9.
  Biodegradation of ionic liquids by microbial consortia in aqueous media / Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

  Abstrakt
 • 10.
  Environmental fate of selected ionic liquids introduced into terrestrial microcosms / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99-100

  Abstrakt
 • 11.
  Influence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues on biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium / Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 94

  Abstrakt
 • 12.
  Preferential degradation of Triton X-100 and polyethylene glycols during biodegradation of diesel fuel / Łukasz Ławniczak (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 13.
  Removal of atrazine in the presence of wetland plant species / Anna Parus (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 101

  Abstrakt
 • 14.
  Substrate preferences in an environmental microbial consortium degrading diesel oil / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

  Abstrakt
 • 15.
  The influence of bioaugumentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: feasibility during field studies / Alicja Szulc (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 92

  Abstrakt
 • 16.
  Biodegradation of selected ionic liquids by an environmental microbial consortium / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Alicja Szulc (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 17.
  Long-term influence of ionic liquids on autochtonic soil communities / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Grzegorz Framski, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 18.
  Biodegradacja wybranych cieczy jonowych przez środowiskowe konsorcja bakteryjne / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Alicja Szulc (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, 2013