Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Józef Jasiczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Psychologiczne, architektoniczne i konstrukcyjne tendencje projektowania szpitali z oddziałami dziecięcymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów : monografia - Poznań, Polska : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2018 - s. 109-121

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 2.
  Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego w ramach projektu Plus Energy Prefab House / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Réne Xavier Gérard, Lech Wojtasik, Paweł Bryszak, Krzysztof Cichocki, Jarosław Kołodziej // W: Monografie technologii betonu : X Konferencja Dni Betonu, Wisła, 8-10 października 2018. Tom 1 - Kraków, Polska : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018 - s. 169-183

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 3.
  Next problems with the railway prestressed sleepers cracking in concrete as an effect of delayed ettringite formation / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Zdzisława Owsiak // W: Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields / red. Andreas Loizos, Tom Scarpas: CRC Press / Balkema, 2017 - s. 2069-2074

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 197-209

 • 5.
  Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 243-254

  Referat
 • 6.
  Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków szpitalnych i technologie realizacji konstrukcji / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : współczesne zagrożenia epidemiologiczne - Poznań, Poland : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2016 - s. 111-125

  Rozdział w monografii naukowej
 • 7.
  Wpływ dawnego Fortu Rauch na lokalizację budynku wydziału budownictwa lądowego Politechniki Poznańskiej / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Tomasz Kanoniczak // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 71-85

  Rozdział w monografii naukowej
 • 8.
  Zaskakujące zakończenie historii starego mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 171-179

  Rozdział w monografii naukowej
 • 9.
  Cases of lack of freeze-thaw resistance of concrete in new viaducts built during the winter time in the years 2002-2012 in Poland / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings, 2015 - s. 1-7

  Referat
 • 10.
  Migration of the portlandite within the wall and ceiling in the structure of a hundred year old reinforced concrete tank for drinking water / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings, 2015 - s. 1-15

  Referat
 • 11.
  Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 248-259

  Rozdział w monografii naukowej
 • 12.
  Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Joanna Balcerzak // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 127-144

  Rozdział w monografii naukowej
 • 13.
  Wzmacnianie i naprawa zarysowanych i ugiętych belek żelbetowych zewnętrznymi cienkimi warstwami uciąglającymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Bartosz Gołąbek, Jacek Gaertner // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 225-234

  Rozdział w monografii naukowej
 • 14.
  Przypadki braku mrozoodporności betonu w nowych wiaduktach drogowych wykonanych w latach 2002-2012 / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Witold Wołowicki (WBiIŚ) // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 871-880

  Referat
 • 15.
  Ultradźwiękowe badania betonów wiaduktów drogowych w ocenie stopnia ich mrozoodporności / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Patryk Koput, Marcin Kasprzyk // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 861-870

  Referat
 • 16.
  Cases of concrete's freeze resistance lack in new viaducts / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: Concrete Structures in Urban Areas : CCC 2013 : 9th Central European Congress, Wrocław, September 4-6, 2013 / red. Jan Biliszczuk, Jan Bień - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 - s. 469-473

  Referat
 • 17.
  The prognosis of durability of concrete pavements made of the recycled aggregates from 80-year-old road concrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Proceedings of the Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Trondheim, Norway, June 25-27, 2013 / red. Inge Hoff, Helge Mork, Rabbira Saba Garba: CRC Press, 2013 - s. 1043-1050

  Referat