Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Barbara Ksit, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Thermal analysis of structural nodes – as locations of difficult geometry, using computational methods / Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Szymczak-Graczyk // W: The 13th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST 2019, 16-17 May, 2019, Vilnius, Lithuania : selected papers / red. Algirdas Juozapaitis, Alfonsas Daniūnas, Linas Juknevičius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019 - s. 612-616

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 2.
  Badania wpływu środków iniekcyjnych stosowanych do wykonywania hydroizolacji strukturalnych na wybrane parametry techniczne murów / Barbara Ksit (WBiIŚ), Karolina Jaroszewska // W: Zrównoważone budownictwo - materiały i technologie : monografia / red. Małgorzata Ulewicz, Maciej Major - Częstochowa, Polska : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018 - s. 29-44

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 3.
  Analiza współczesnych bezspoinowych posadzek zbrojonych - studium przypadków / Joanna Osińska, Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych / red. Anna Szymczak-Graczyk, Barbara Ksit (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 175-188

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 4.
  Koncepcja rozwiązania pozyskiwania wody deszczowej jako aspekt projektowania proekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ), Agata Pożegowiak // W: Powodzie w miastach : przyczyny, skutki, zapobieganie / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Polska : Drukarnia i Wydawnictwo PRODRUK, 2017 - s. 123-130

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 5.
  Stan techniczny budynku inwentarskiego – z analizą renowacji elementów konstrukcyjnych obiektu z zachowaniem elementów historycznych / Grzegorz Wysocki, Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 277-290

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 6.
  Bezpieczeństwo pożarowe rewitalizowanych obiektów budowlanych / Michał Babiak (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 217-229

  Rozdział w monografii naukowej
 • 7.
  Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi / Barbara Ksit (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 287-297

  Rozdział w monografii naukowej
 • 8.
  Budownictwo na terenach zalewowych / Justyna Paszczak, Barbara Ksit (WBiIŚ), Grzegorz Wysocki // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 341-352

  Rozdział w monografii naukowej
 • 9.
  Konstrukcje w budowie zielonych dachów z analizą problemów występujących w trakcie realizacji / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 633-646

  Rozdział w monografii naukowej
 • 10.
  Modernizacja obiektu zabytkowego - studium przypadku, budynek parowozowni w Gnieźnie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Filip Stochmal // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 143-156

  Rozdział w monografii naukowej
 • 11.
  Modernizacja projektu budynku mieszkalnego do standardu energetycznego NF15 / Barbara Ksit (WBiIŚ), Róża Sarnowska // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 189-203

  Rozdział w monografii naukowej
 • 12.
  Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi / Barbara Ksit (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 81-84

  Referat
 • 13.
  Determining the technical state of an inventory building and a proposal of the rafter framing optimization / Grzegorz Wysocki (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 239-246

  Rozdział w monografii naukowej
 • 14.
  Nowoczesne systemy izolacyjne przegród budowlanych wykorzystywane w rewitalizacji budynków / Laura Zajączkowska, Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 147-164

  Rozdział w monografii naukowej
 • 15.
  Praktyczne zastosowanie tynków regulujących zawilgocenie na przykładzie dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Bartłomiej Monczyński (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 217-226

  Rozdział w monografii naukowej
 • 16.
  Problemy rewitalizacyjne budownictwa prefabrykowanego / Barbara Miętkiewska, Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2015 - s. 77-88

  Rozdział w monografii naukowej
 • 17.
  Przegrody biologicznie czynne jako bariery akustyczne w budownictwie użyteczności publicznej / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 123-135

  Rozdział w monografii naukowej
 • 18.
  Różnorodność programów certyfikacji i definicji budownictwa ekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 51-60

  Rozdział w monografii naukowej
 • 19.
  Analiza dachów zielonych - ekologicznych przekryć budowlanych stosowanych na nowe jak i istniejące konstrukcje / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XV warsztaty nadzoru inwestycyjnego Wałcz 2013 / red. Wiesław Buczkowski - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2013 - s. 21-29

  Referat
 • 20.
  Przegrody biologicznie czynne jako bariery akustyczne w budownictwie użytecznosci publicznej / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // W: Ekologia a budownictwo : XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 10-12.10.2013 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 179-189

  Referat
 • 21.
  Różnorodność programów certyfikacji i definicji budownictwa ekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ) // W: XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", Bielsko-Biała, 10-12.10.2013 r. 2013 - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2013 - s. 169-178

  Referat