Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Irmina Wojciechowska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (42)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Ionic liquid functionalized silica as novel sorbents ions of heavy metals / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 2.
  Microcapsules containg Task-Specific Ionic Liquids for Zn(II) and Cu(II) recovery from dilute aqueous solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 3.
  Novel ionic liquid modified polymers sorbent for metals removal / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 4.
  Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-143

  20
 • 5.
  Ciecze jonowe o właściwościach ekstrakcyjnych jako nośniki jonów w procesie sorpcji / Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Filip Gadecki, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 110-112

  20
 • 6.
  Materiały miedzionośne - występowanie i charakterystyka / Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce . Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 113-118

  5
 • 7.
  Nowe mezoporowate materiały sorpcyjne funkcjonalizowane pochodnymi pirydynowymi / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Patrycja Dudzińska, Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 82-83

  20
 • 8.
  Cu(II) and Cu(I) extraction from acidic chloride media using pyridinecarboximidamide as extractants / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 42-45

  20
 • 9.
  N-alkilo- oraz N,N-dialikilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidy jako selektywne ekstrahenty jonów Cu(II) / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: XIV konferencja "Dla Miasta i Środowiska - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów", Warszawa, 26 listopada 2018 : materiały konferencyjne: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2018 - s. 10

 • 10.
  New generation of selective extractants / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 38-41

 • 11.
  N,N-diheksylo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamid jako reduktor jonów Cr(VI) / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Grzegorz Wójcik, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 126-131

  5
 • 12.
  Płytki obwodów drukowanych – od gramofonów po loty w kosmos / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 132-138

  5
 • 13.
  Pochodne pirydyny - od ligandów po nowoczesne ekstrahenty jonów metali / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2 - Wrocław / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 66

 • 14.
  Synteza i analiza związków kompleksowych N-alkilio oraz N,N-dialkilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidów z wybranymi jonami metali / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Arkadiusz Czmoch // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 1 - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 54

 • 15.
  Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 133-139

  5
 • 16.
  Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 21

 • 17.
  Czwartorzędowe sole pirydynowe - właściwości i zastosowanie / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 114

 • 18.
  Czwartorzędowe sole pirydynowe – właściwości i zastosowanie / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 165-171

  5
 • 19.
  Ekstrakcja jonów cynku(II) z roztworów chlorkowych – badanie wpływu rozpuszczalnika na przykładzie ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 55

 • 20.
  Ekstrakcja jonów miedzi(II) N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidami / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 158-164

  5
 • 21.
  Imidoamidy jako nowe czynniki redukujące chrom(VI) / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Grzegorz Wójcik, Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 418-420

  20
 • 22.
  Interfacial activity of pyridine extractants in model extraction system / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Milena Kowalczyk (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 165-169

  20
 • 23.
  N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym / Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 411-412

  20
 • 24.
  Oddziaływanie pochodnych pirydynoamidoksymów na bakterie osadu czynnego / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 31

 • 25.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 140-148

  5
 • 26.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 123

 • 27.
  Recovery of iron(III) from chloride solutions / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: 6th European Young Engineers Conference / red. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba - Warszawa, Polska : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2017 - s. 221-229

  20
 • 28.
  Rola pochodnych pirydyny w odzysku metali ciężkich ze źródeł odpadowych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : materiały konferencyjne - jesień. Część druga - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 55

 • 29.
  Selective recovery of Zn(II) from multielemental acidic chloride solution with hydrophobic pyridine derivates / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 146-152

  20
 • 30.
  Synteza i zastosowanie w procesie ekstrakcji N'-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidów / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 126

 • 31.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstracji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 230-235

  5
 • 32.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstrakcji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 30

 • 33.
  Zinc(II) and iron(III) extraction from chloride media using pyridinecarboximidamides as extractant / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 153-159

  20
 • 34.
  Zinc(II) membrane-extraction by N-decyloxy-1-(3-pyridyl)ethanoimine using pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion (PEHFSD) processing / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Jorge M.R Carvalho // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 298-303

  20
 • 35.
  Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 121

 • 36.
  Synteza i analiza spektoskopowa eterów pirydynoketoksymów / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Grzegorz Framski // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 295-302

 • 37.
  Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 48-49

 • 38.
  Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym imregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 49

 • 39.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych i ich analiza ESI-MS / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Chemia t. 1 / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015 - s. 121-126

 • 40.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych i ich analiza ESI-MS / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 90

 • 41.
  Synteza hydrofobowych o-alkilopirydynoamidoksymów oraz ich analiza techniką LC-MŚ / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 / red. Oskar Uchański, Filip Haniewicz, Paweł Jajor, 2015 - s. 34-41

 • 42.
  Analiza ESI-MS kompleksów jonów miedzi (II) i kobaltu (II) z ekstrahentami pirydynowymi / Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1/ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach / red. Zbigniew Hubiecki - Lublin, Polska : Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur, 2014 - s. 196-202