Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje

Publikacje

Wyszukiwanie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj według

Wyniki wyszukiwania (3893)

 • 1.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Polymer Engineering / red. Bartosz Tylkowski, Karolina Wieszczycka (WTCH), Renata Jastrząb: De Gruyter, 2017 - s. 235-276

 • 2.
  Optimization of magnetostrictive actuator taking dynamic parameters into account / Krzysztof Kowalski (WE), Łukasz Knypiński (WE), Lech Nowak (WE) // W: 18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF) Book of Abstracts: IEEE, 2017 - s. 1-2

 • 3.
  Calculation of dimensions of shape memory alloy spring actuator using finite element method / Wojciech Pietrowski (WE), Dorota Stachowiak (WE) // W: XXIV Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, June 28-July 1, 2016 Helsinki, Finland / red. Anouar Belakcen, Andrzej Demenko (WE), Wojciech Pietrowski (WE) - Poznan, Poland : Aalto University, 2016 - s. 33-34

 • 4.
  Wdrożenie ciągłego przepływu - stymulacja procesu w aspekcie "wąskiego gardła" / Łukasz Hadaś (WIZ), Filip Karaśkiewicz, B. Jakubik // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych / red. Joanna Kałkowska (WIZ), Edmund Pawłowski (WIZ), Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) - Poznań, Poland : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2013 - s. 23-36

 • 5.
  Charakterystyka wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 663-666

 • 6.
  Ocena stabilności O-alkilopirydynoamidoksymów w roztworach wodnych / Anna Parus (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1 / red. Monika Panfil - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 100-107

 • 7.
  Wpływ surfaktantów glukozowych na kiełkowanie nasion / Anna Parus (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska, Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1 / red. Monika Panfil - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 94-99

 • 8.
  The concept of technological entrepreneurship: the example of business implementation / Ewa Badzińska (WIZ) // W: 8th ENTRE 2016 Conference Proceedings Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / red. Krzysztof Wach, Agnieszka Żur - Kraków, Poland : Cracow University of Economics, 2016 - s. 33-47

 • 9.
  Energy transformation in turbulent flow inside reversing chamber / Robert Kłosowiak (WMRiT), Jarosław Bartoszewicz (WMRiT), Rafał Urbaniak (WMRiT) // W: 23rd International Conference Engineering Mechanics 2017 : Proceedings / red. Vladimír Fuis - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017 - s. 466-469

 • 10.
  Selected Problems of the Capital Market in Poland / Joanna Małecka (WIZ) // W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych / red. Marta Postuła, Jan Turyna - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - s. 349-362

 • 11.
  Economic condition of legal persons in the SME sector - potential participants of the capital market in Poland / Joanna Małecka (WIZ) // W: Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations / red. Marzena Starawska - Gdańsk, Poland , 2015 - s. 39-54

 • 12.
  The structure of venture capital raising by companies in Poland and Central and Eastern Europe: selected aspects / Teresa Łuczka (WIZ), Joanna Małecka (WIZ) // W: Proceedings of 4th International Conference on Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability (IMECS), 2016 - s. 418-431

 • 13.
  Alternative Securities Markets as Financing Sources for SMEs - selected aspects of AIM and NC / Joanna Małecka (WIZ) // W: 5th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Education, 2017

 • 14.
  Nadzór korporacyjny w instytucjach finansowych i spółkach odnotowanych na GPW w Polsce / Elżbieta Świtalska // W: Pragmatyzm w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : monografia / red. Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wielkopolski, Polska : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2016 - s. 183-191

 • 15.
  Testy aktywności metabolicznej w badaniach biodegradacji materii organicznej w złożach biologicznie aktywnych filtrów węglowych / Beata Mądrecka (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Dorota Holc (WBiIŚ) // W: Proceedings of the II International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring", 18-20 October, 2017, Lviv / red. D. Orachewska, O. Bobush - Lviv, Ukraine : National University Lviv Polytechnic, 2017 - s. 26-27

 • 16.
  Structure and microstructure of high-energy ball-milled nanocrystalline tantalum / Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Mateusz Sopata (WBMiZ) // W: 4th Annual International Conference on Materials Science, Metal & Manufacturing (M3 2017), 7-8. March 2017, Singapore: GSTF, 2017 - s. 1-6

 • 17.
  Wpływ czasu kontaktu na efektywność usuwania związków organicznych z wody - badania w skali pilotowej / Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Beata Mądrecka (WBiIŚ) // W: Proceedings of the II International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring", 18-20 October, 2017, Lviv / red. D. Orachewska, O. Bobush - Lviv, Ukraine : National University Lviv Polytechnic, 2017 - s. 41-43

 • 18.
  Wizerunek Biblioteki Politechniki Poznańskiej w kontekście działań promocyjnych i etyki zawodu bibliotekarza / Emilia Lepkowska, Karolina Popławska // W: Strefa kultury, strefa nauki : współczesny obraz biblioteki / red. Maja Wojciechowska - Gdańsk, Poland : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014 - s. 152-166

 • 19.
  New Approach to People Density Estimation based on Video Surveillance / Marianna Parzych (WI), Agata Chmielewska (WI), Tomasz Marciniak (WI), Adam Dąbrowski (WI) // W: SPA 2014 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznan, 22-24 September 2014 : conference proceedings: IEEE, 2014 - s. 94-99

 • 20.
  Application of the projective geometry in the density mapping based on CCTV monitoring / Agata Chmielewska (WI), Marianna Parzych (WI), Tomasz Marciniak (WI), Adam Dąbrowski (WI), Przemysław Walkowiak (WE) // W: SPA 2015 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznan, 23-25 September 2015 : conference proceedings: IEEE, 2015 - s. 179-184

 • 21.
  Control of selected properties of cement-composites for their use as biological shields in the objects exposed to ionizing radiation / Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Tomasz Pietraszewski (WBiIŚ), Miłosz Rogoziński (WBiIŚ), Karolina Sobczak (WBiIŚ), Anna Szymczak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 54-72

 • 22.
  Certification Requirements For Tram Noise Measurements In Terms Of Today’s Expectations In Cities / Mateusz Motyl (WMRiT), Tomasz Nowakowski (WMRiT), Bartosz Czechyra (WMRiT), Bartosz Firlik (WMRiT) // W: Sustainable Development and Planning VIII / red. C. A. Brebbia, S.S. Zubir, A. S. Hassan - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2017 - s. 591-596

 • 23.
  Statistical Approach to Making Decisions in Manufacturing Process of Floorboard / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ) // W: Recent Advances in Information Systems and Technologies. Volume 3 / red. Álvaro Rocha - Cham, Switzerland : Springer, 2017 - s. 499-508

 • 24.
  Digital and Biological Storage Systems: A Quantitative Comparison / Tomasz Bilski (WE) // W: Data Storage: Systems, Management and Security Issues / red. Caio Almeida Cunha: Nowa Science Publishers, 2017 - s. 1-32

 • 25.
  Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017 / red. Lech Czarnecki - Warszawa, Polska : Instytut Techniki Budowlanej, 2017 - s. 645-659

 • 26.
  Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych / Oleg Kapliński (WA) // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017 / red. Lech Czarnecki - Warszawa, Polska : Instytut Techniki Budowlanej, 2017 - s. 601-619

 • 27.
  Miasto przyszłości / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017 / red. Lech Czarnecki - Warszawa, Polska : Instytut Techniki Budowlanej, 2017 - s. 105-125

 • 28.
  Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników / Beata Korzystka, Krzysztof Ober, Jakub Bajer // W: Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / red. Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017 - s. 162-173

 • 29.
  System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami naukowymi / Karolina Popławska, Jakub Bajer, Michał Kozak, Marcin Szymczak, Marcin Werla // W: Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej / red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła - Lublin, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 - s. 109-123

 • 30.
  Koncepcja rozwiązania pozyskiwania wody deszczowej jako aspekt projektowania proekologicznego / Barbara Ksit (WBiIŚ), Agata Pożegowiak // W: Powodzie w miastach : przyczyny, skutki, zapobieganie / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Polska : Drukarnia i Wydawnictwo PRODRUK, 2017 - s. 123-130

 • 31.
  Application of Bat Algorithm in the Optimal Design of Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor / Łukasz Knypiński (WE) // W: 18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF) Book of Abstracts: IEEE, 2017 - s. 1-2

 • 32.
  Effect of amphoteric surfactant on surface and antimicrobial properties of liquid soap / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Adam Dobrowolski // W: Current trends in commodity science : cosmetic products development / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska - Poznań, Polska : Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics and Business, 2017 - s. 138-150

 • 33.
  Naprawa prefabrykowanego stropodachu o dużej rozpiętości pokrywającego hale produkcji płyt porowatych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 745-752

 • 34.
  Awaria prefabrykowanej belki żelbetowej podpierającej strop antresoli magazynowej w centrum logistycznym / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 737-744

 • 35.
  Stan przedawaryjny rozkładanej trybuny stalowej / Michał Demby (WBiIŚ), Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 637-646

 • 36.
  Analiza przyczyn zawalenia się fragmentu sufitu podwieszonego w Galerii Handlowej City Center w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 355-362

 • 37.
  Awaria stropu gęstożebrowego w budynku jednorodzinnym / Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 295-304

 • 38.
  Naprawa budynku rozdzielni elektrycznej odbudowanej po katastrofie budowlanej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 251-260

 • 39.
  Position estimation at zero speed for PMSM using the principal component analysis / Konrad Urbański (WE), Krzysztof Nowopolski (WE) // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2017, Miedzyzdroje, Poland, August 28-31, 2017: IEEE, 2017 - s. 361-366

 • 40.
  Model of ADRC speed control system for complex mechanical object with backlash / Bartłomiej Wicher (WE), Krzysztof Nowopolski (WE) // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2017, Miedzyzdroje, Poland, August 28-31, 2017: IEEE, 2017 - s. 379-383

 • 41.
  Improving Productivity and Standard Time Updating in an Industrial Company – A Case Study / Mariana Araújo, Gabriela Amaral, Leonilde Varela, Jose Machado, Justyna Trojanowska (WBMiZ) // W: Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics - 2017 / red. Gheorghe I. Gheorghe - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 220-228

 • 42.
  The Tool Supporting Decision Making Process in Area of Job-Shop Scheduling / Justyna Trojanowska (WBMiZ), Maria Leonilde R. Varela, Jose Machado // W: Recent Advances in Information Systems and Technologies. Volume 3 / red. Álvaro Rocha - Cham, Switzerland : Springer, 2017 - s. 490-498

 • 43.
  Cycle Time Reduction in Deck Roller Assembly Production Unit with Value Stream Mapping Analysis / Chaitanya Gangala, Mishank Modi, Maria L. R. Varela, Jose Machado, Justyna Trojanowska (WBMiZ) // W: Recent Advances in Information Systems and Technologies. Volume 3 / red. Álvaro Rocha - Cham, Switzerland : Springer, 2017 - s. 509-518

 • 44.
  Layered Safety System Models – Evolution of the Concept / Adrian Gill (WMRiT), Piotr Smoczyński (WMRiT) // W: Transport Means 2017 : Proceedings of the 21st International Scientific Conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Part 2 - Kuanas, Litwa : Kaunas Uniwersity of Technology : Publishing House “Technologija“, 2017 - s. 531-535

 • 45.
  Deformation of Curvilinear Meshes for Aeroelastic Analysis / Krzysztof Kotecki (WMRiT), H. Hausa (WMRiT), Michał Nowak (WMRiT), Witold Stankiewicz (WMRiT), Robert Roszak (WMRiT), Marek Morzyński (WMRiT) // W: IDIHOM: Industrialization of High-Order Methods - A Top-Down Approach : Results of a Collaborative Research Project Funded by the European Union, 2010 - 2014 / red. Norbert Kroll: Springer International Publishing, 2015 - s. 125-131

 • 46.
  Aeroelastic System for Large Scale Computations with High Order Discontinuous Galerkin Flow Solver / Krzysztof Kotecki (WMRiT), H. Hausa (WMRiT), Michał Nowak (WMRiT), Witold Stankiewicz (WMRiT), Robert Roszak (WMRiT), Marek Morzyński (WMRiT) // W: IDIHOM: Industrialization of High-Order Methods - A Top-Down Approach : Results of a Collaborative Research Project Funded by the European Union, 2010 - 2014 / red. Norbert Kroll: Springer International Publishing, 2015 - s. 457-466

 • 47.
  Aeroelastic Testcases in IDIHOM Project / Krzysztof Kotecki (WMRiT), H. Ven van der, J. Kok, H. Hausa (WMRiT), Michał Nowak (WMRiT), Witold Stankiewicz (WMRiT), Marek Morzyński (WMRiT) // W: IDIHOM: Industrialization of High-Order Methods - A Top-Down Approach : Results of a Collaborative Research Project Funded by the European Union, 2010 - 2014 / red. Norbert Kroll: Springer International Publishing, 2015 - s. 649-660

 • 48.
  Cluster-Based Reduced-Order Modelling of Shear Flows / Eurika Kaiser, Bernard R. Noack, Laurent Cordier, Andreas Spohn, Marc Segond, Marcus Abel, Guillaume Daviller, Marek Morzyński (WMRiT), Jan Osth, Sinisa Krajnovic, Robert K. Niven // W: Bayesian Inference and Maximum Entropy in Science and Engineering, MaxEnt 2013 / red. Robert K. Niven, B. Brewer, D. Paull, K. Shafi, B. Stokes: AIP Publishing, 2014 - s. 151-158

 • 49.
  Mirages of Lean Manufacturing in Practice / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management EPPM 2016 : book of abstracts / red. Alicja E. Gudanowska - Białystok, Polska : Publishing House of Białystok University of Technology, 2016 - s. 104

 • 50.
  Metodyka oceny ryzyka w świetle wymagań normy ISO 9001:2015 / Marcin Wiśniewski (WBMiZ), Łukasz Grudzień (WBMiZ) // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 388-399

 • 51.
  The comparison analysis of sound level emitted by various tram bogies under normal operating conditions / Paweł Komorowski (WMRiT), Tomasz Nowakowski (WMRiT), Grzegorz M. Szymański (WMRiT), Mateusz Motyl (WMRiT), Szymon Finke (WMRiT) // W: Proceedings of the 24th International Congress on Sound and Vibration, London Calling, 2017 / red. Barry Gibbs, 2017 - s. 1-8

 • 52.
  Simultaneous Connections Routing in W-S-W Elastic Optical Switches with Limited Number of Connection Rates / Wojciech Kabaciński (WEiT), Remigiusz Rajewski (WEiT), Atyaf Al-Tameemi (WEiT) // W: ONDM 2017 : 21th International Conference on Optical Networks Design and Modeling: IEEE, 2017

 • 53.
  Badania nośności nawierzchni drogowej ugięciomierzem laserowym TSD / Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Romuald Sztukiewicz // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 171-177

 • 54.
  Zastosowanie metody ultradźwiękowej do obserwacji zmian zachodzących w nawierzchni z betonu cementowego / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 95-99

 • 55.
  Non-destructive testing of concrete and asphalt concrete pavement / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 87-93

 • 56.
  Obserwacje zmian charakterystyk ultradźwiękowych w nawierzchni z betonu cementowego / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 83-86

 • 57.
  Wpływ temperatury betonu asfaltowego na prędkość fali ultradźwiękowej / Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski (WBiIŚ) // W: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 35-38

 • 58.
  Świadomość prośrodowiskowa sektora MSP na podstawie realizacji projektu „Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego” / Filip Osiński (WBMiZ), Łukasz Grudzień (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ) // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 461-471

 • 59.
  Homogenous HEVC video transcoding by transform coefficient removal / Krzysztof Wegner (WEiT), Damian Karwowski (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT) // W: IWSSIP 24th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 22-24 May 2017 - Poznań, Poland , 2017

 • 60.
  Encoding mode selection in HEVC with the use of noise reduction / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Damian Karwowski (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT) // W: IWSSIP 24th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 22-24 May 2017 - Poznań, Poland , 2017

 • 61.
  Automatyzacja implementacji danych w systemie klasy ERP / Ewa Dostatni (WBMiZ), Jacek Diakun (WBMiZ), Jakub Cegielski // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 644-655

 • 62.
  Recursive neural network as speed controller for two-sided electrical drive with complex mechanical structure / Krzysztof Nowopolski (WE), Bartłomiej Wicher (WE), Dominik Łuczak (WE), Przemysław Siwek (WE) // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2017, Miedzyzdroje, Poland, August 28-31, 2017: IEEE, 2017 - s. 576-581

 • 63.
  Comparison of FOC and DTC methods for a Matrix Converter-fed permanent magnet synchronous motor / D. Majchrzak (WE), Przemysław Siwek (WE) // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2017, Miedzyzdroje, Poland, August 28-31, 2017: IEEE, 2017 - s. 525-530

 • 64.
  Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing with a Clustering Measure Supporting Mobility / Krzysztof Cichoń (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Hanna Bogucka (WEiT) // W: 14th International Symposium on Wireless Communication Systems - Bologna, Italy , 2017

 • 65.
  Research on Concentration Levels Depending on the Color and Blinking Frequency of the Marker Using Multiple EEG Channel / Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Łukasz Sawicki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Piotr Owczarek (WBMiZ) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 433-440

 • 66.
  Dynamic Model and Simulation of Electro-Hydraulic Proportional Valve / Piotr Owczarek (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 99-107

 • 67.
  Development of Electronic Controller for Haptic Joystick and Electrohydraulic Drive / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Piotr Owczarek (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 67-75

 • 68.
  Initial Comparison of Experimental Vs. Simulation Results of Velocity Fractional-Order PI Controller of a Servo Drive / Talar Sadalla (WE), Dariusz Horla (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 76-85

 • 69.
  Divisible Loads Scheduling in Hierarchical Memory Systems with Time and Energy Constraints / Maciej Drozdowski (WI), Jędrzej Marszałkowski (WI) // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 11th International Conference, PPAM 2015, Krakow, Poland, September 6-9, 2015 : Revised Selected Papers, Part II / red. Roman Wyrzykowski: Springer International Publishing, 2016 - s. 111-120

 • 70.
  Distributed and cloud-based multi-model analytics experiments on large volumes of climate change data in the Earth System Grid Federation eco-system / S. Fiore, m Płóciennik, c. Doutriaux, c. Palazzo, J. Boutte, Tomasz Żok, D. Elia, M. Owsiak, A. D'Anca, Z. Shaheen, R. Bruno, M. Fargetta, M. Caballer, G. Molto, I. Blanquer, R. Barbera, M. David, G. Donvito, D. N. Williams, V. Anantharaj, D. Salomoni, G. Aloisio // W: Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) - Danvers, USA : IEEE, 2016 - s. 2911-2918

 • 71.
  Sensitivity analysis of behaviour of sandwich plate with PU foam core with respect to boundary conditions and material model / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 2, Short papers / red. Michał Kleiber - Gdańsk, Poland : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015 - s. 697-698

 • 72.
  Multi-branch classifiers for pedestrian detection from infrared night and day images / Karol Piniarski (WI), Paweł Pawłowski (WI) // W: SPA 2016 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznań, 21-23 September, 2016 : conference proceeding: IEEE, 2016 - s. 248-253

 • 73.
  HDR tonal mapping algorithm for mobile devices / Adam Konieczka (WI), Karol Piniarski (WI), Julian Balcerek (WI) // W: SPA 2016 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznań, 21-23 September, 2016 : conference proceeding: IEEE, 2016 - s. 243-247

 • 74.
  A new Android application for blind and visually impaired people / Piotr Kardyś (WI), Adam Dąbrowski (WI), Marcin Iwanowski (WI), Damian Huderek (WI) // W: SPA 2016 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznań, 21-23 September, 2016 : conference proceeding: IEEE, 2016 - s. 152-155

 • 75.
  Indoor Navigation using QR Codes and WiFi Signals with an Implementation on Mobile Platform / Michał Nowicki (WE), Marta Rostkowska, Piotr Skrzypczyński (WE) // W: SPA 2016 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznań, 21-23 September, 2016 : conference proceeding: IEEE, 2016 - s. 156-161

 • 76.
  Adopting the FAB-MAP Algorithm for Indoor Localization with WiFi Fingerprints / Jan Wietrzykowski (WE), Michał Nowicki (WE), Piotr Skrzypczyński (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 585-594

 • 77.
  Low-Effort Place Recognition with WiFi Fingerprints Using Deep Learning / Michał Nowicki (WE), Jan Wietrzykowski (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 575-584

 • 78.
  Cross-Sensor Calibration Procedure for Magnetometer and Inertial Units / Jakub Tomczyński (WE), Tomasz Mańkowski (WE), Piotr Kaczmarek (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 450-459

 • 79.
  Path Planning for an Unmanned Ground Vehicle Traversing Rough Terrain with Unknown Areas / Piotr Skrzypczyński (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 319-329

 • 80.
  CIE-DataGlove, A Multi-IMU System for Hand Posture Tracking / Tomasz Mańkowski (WE), Jakub Tomczyński (WE), Piotr Kaczmarek (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 268-276

 • 81.
  Mobile Robot Localization: Where We Are and What Are the Challenges? / Piotr Skrzypczyński (WE) // W: Automation 2017 : Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017 - s. 249-267

 • 82.
  On developing tram wheel new profile using multibody simulation tools / Tomasz Staśkiewicz (WMRiT), Bartosz Firlik (WMRiT), Wojciech Jaśkowski (WI), Leszek Wittenbeck (WE) // W: Proceedings of EUROMECH Colloquium 578 : Rolling Contact Mechanics for Multibody System Dynamics, Funchal, Madeira, Portugal, April 10 to 13, 2017 / red. Jorge A.C. Ambrósio, Werner Schiehlen, João Pombo - Lisbon, Portugalia : Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa, 2017 - s. 1-11

 • 83.
  Properties of Solutions of Third-Order Trinomial Difference Equations with Deviating Arguments / Alina Gleska (WE), Małgorzata Migda (WE) // W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM 2016) / red. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras - New York, NY, USA : Amer. Inst. Physics, 2017 - s. UNSP 140006-1

 • 84.
  About some application of special purpose Trefftz function for determination of effective viscosity in filtration equation / Jan Kołodziej (WBMiZ), Magdalena Mierzwiczak (WBMiZ), Jakub Grabski (WBMiZ) // W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) / red. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras: AIP Publishing, 2016 - s. 1-5

 • 85.
  An Interval Version of Wendroff's method for Solving the Wave Equation / Barbara Szyszka (WE) // W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) / red. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras: AIP Publishing, 2016 - s. 480091-1-480091-4

 • 86.
  Some Approximation Theorems for a General Class of Discrete Type Operators in Spaces with a Polynomial Weight / Ewa Magnucka-Blandzi (WE), Zbigniew Walczak (WE) // W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) / red. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras: AIP Publishing, 2016 - s. 480049-1-480049-3

 • 87.
  Mathematical Modelling of the Beam under Axial Compression Force Applied at any Point - the Buckling Problem / Ewa Magnucka-Blandzi (WE) // W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) / red. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras: AIP Publishing, 2016 - s. 480048-1-480048-4

 • 88.
  Position Estimation for Low Speed Range Using MRAS Based Calculator / Konrad Urbański (WE) // W: Proceedings of the 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016 - Prague, Czech Republic : IEEE, 2016 - s. 180-185

 • 89.
  Fuzzy Classifier of Device State Basing on MEMS Signals in Burglar Alarm Application / Bogdan Fabiański (WE) // W: Proceedings of the 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016 - Prague, Czech Republic : IEEE, 2016 - s. 501-508

 • 90.
  Hybrid Field of View Vision: From Biological Inspirations to Integrated Sensor Design / Marta Rostkowska (WE), Piotr Skrzypczyński (WE) // W: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) Kongresshaus Baden-Baden, Germany, Sep. 19-21, 2016 - Baden, Germany : IEEE, 2016 - s. 629-634

 • 91.
  Depth Data Fusion for Simultaneous Localization and Mapping - RGB-DD SLAM / Krzysztof Walas (WE), Michał Nowicki (WE), David Ferstl, Piotr Skrzypczyński (WE) // W: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) Kongresshaus Baden-Baden, Germany, Sep. 19-21, 2016 - Baden, Germany : IEEE, 2016 - s. 9-14

 • 92.
  Preliminary study on accuracy of step length measurement for CIE Exoskeleton / Rafał Kabaciński (WE), Mateusz Kowalski (WE) // W: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) Kongresshaus Baden-Baden, Germany, Sep. 19-21, 2016 - Baden, Germany : IEEE, 2016 - s. 577-581

 • 93.
  EKF-based method for kinematic configuration estimation of finger-like structure using low grade multi-IMU system / Piotr Kaczmarek (WE), Jakub Tomczyński (WE), Tomasz Mańkowski (WE) // W: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) Kongresshaus Baden-Baden, Germany, Sep. 19-21, 2016 - Baden, Germany : IEEE, 2016 - s. 552-557

 • 94.
  Thrust estimation by fuzzy modeling of coaxial propulsion unit for multirotor UAVs / Przemysław Gąsior, Adam Bondyra (WE), Stanisław Gardecki (WE), Wojciech Giernacki (WE), Andrzej Kasiński (WE) // W: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) Kongresshaus Baden-Baden, Germany, Sep. 19-21, 2016 - Baden, Germany : IEEE, 2016 - s. 418-423

 • 95.
  View Synthesis with Kinect-Based Tracking for Motion Parallax Depth Cue on a 2D Display / Michał Joachimiak, Mikołaj Wasielica, Piotr Skrzypczyński (WE), Janusz Sobecki, Moncef Gabbouj // W: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015 / red. Robert Burduk: Springer International Publishing, 2016 - s. 841-851

 • 96.
  A Hardware Architecture for Calculating LBP-Based Image Region Descriptors / Marek Kraft (WE), Michał Fularz (WE) // W: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015 / red. Robert Burduk: Springer International Publishing, 2016 - s. 671-679

 • 97.
  On designing a durable and safe tram wheel profile / Tomasz Staśkiewicz (WMRiT), Bartosz Firlik (WMRiT), Wojciech Jaśkowski (WI), Leszek Wittenbeck (WE) // W: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks: Proceedings of the 25th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks (IAVSD 2017), 14-18 August 2017, Rockhampton, Queensland, Australia / red. Maksym Spiryagin, Timothy Gordon, Colin Cole, Tim McSweeney: CRC Press, 2017 - s. 1-6

 • 98.
  Optimization of energy efficiency in the downlink LTE transmission / Bartosz Bossy (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Hanna Bogucka (WEiT) // W: 2017 IEEE International Conference on Communications (ICC): IEEE, 2017

 • 99.
  Measurement Error of Voltage Responsivity of Pyroelectric Detector Induced by Use of Non-Sinusoidal Modulation of Radiation / Andrzej Odon (WE) // W: Measurement 2013 : Proceedings of the 9th International Conference on Measurement / red. Ján Maňka: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2013 - s. 219-222

 • 100.
  Measurement error of thermal time constant of pyroelectric detector obtained from the cutoff frequency of its frequency response / Andrzej Odon (WE) // W: Measurement 2017 : Proceedings of the 11th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017 / red. Ján Maňka, Milan Tyšler, Viktor Witkovský, Ivan Frollo - Bratislava, Slovac Republic : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2017 - s. 95