Trwa generowanie pliku...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (5768)

 • 1.
  Wpływ sposobu zasilania na drgania obudowy asynchronicznego silnika elektrycznego / Mateusz Wróbel (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ) // W: XLVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 3.03-7.03.2019 : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń - Katowice, Polska : Politechnika Śląska. Wydział Transportu, 2019 - s. 70-71

 • 2.
  Fatigue Life of Auxetic Re-entrant Honeycomb Structure / Jakub Michalski (WBMiZ), Tomasz Stręk (WBMiZ) // W: Advances in Manufacturing II. Volume 4 - Mechanical Engineering / red. Bartosz Gapiński (WBMiZ), Marek Szostak (WBMiZ), Vitalii Ivanov - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 50-60

 • 3.
  Manufacturing and properties of recycled polyethylene films with an inorganic filler by the extrusion blow moulding method / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Karolina Wiszumirska, Tomasz Garbacz // W: Advances in Manufacturing II. Volume 4 - Mechanical Engineering / red. Bartosz Gapiński (WBMiZ), Marek Szostak (WBMiZ), Vitalii Ivanov - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 625-638

 • 4.
  Ocena efektów starzenia materiałów kompozytowych na bazie polioksymetylenu modyfikowanego tlenkiem glinu (Al2O3) / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Karolina Wiszumirska, Dominika Przelazła (WBMiZ) // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : XXII Profesorskie Warsztaty Naukowe, Nowy Adamów, 30 czerwca - 2 lipca 2019 r. - Poznań, Polska : Divisia, 2019 - s. 34-35

 • 5.
  VFO controller for set-point visual servoing of unicycle-like mobile robots equipped with a camera of an uncertain depth scale factor / Maciej Marcin Michałek (WI), Runhua Wang, Xuebo Zhang // W: 12th International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo'19, July 8-10, 2019, Poznan University of Technology, Poznan, Poland : Workshop Proceedings: IEEE, 2019 - s. 184-190

 • 6.
  Analysis of the Application of Gypsum Moulds for Casting Strength Samples of Aluminium Alloys / Łukasz Bernat (WBMiZ) // W: Advances in Manufacturing II. Volume 5 - Metrology and Measurement Systems / red. Magdalena Diering (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Christopher A. Brown - Cham, Switzerland : Springer, 2019 - s. 195-211

 • 7.
  Manufacturing and properties of biodegradable composites based on thermoplastic starch/polyethylene-vinyl alcohol and silver particles / Monika Knitter (WBMiZ), Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Natalia Czaja-Jagielska, Daria Szymanowska-Powałowska // W: Advances in Manufacturing II. Volume 4 - Mechanical Engineering / red. Bartosz Gapiński (WBMiZ), Marek Szostak (WBMiZ), Vitalii Ivanov - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 610-624

 • 8.
  The design and manufacturing of polymer composites with natural fillers as an example of a collaboration between research institutions and SME’s / Tomasz Sterzyński (WBMiZ), Monika Knitter (WBMiZ) // W: Problems of Technology Transfer / red. Kajetan Pyrzyński - Dolsk, Polska : Cursiva, 2019 - s. 77-89

 • 9.
  Biodegradowalne kompozyty na bazie polilaktydu o polepszonych właściwościach antybakteryjnych / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ), Monika Knitter (WBMiZ), Gabriella Santagata, Salvatore Mallardo, Maria Laura Di Lorenzo // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : XXII Profesorskie Warsztaty Naukowe, Nowy Adamów, 30 czerwca - 2 lipca 2019 r. - Poznań, Polska : Divisia, 2019

 • 10.
  Power Consumption and Delay in Wired Parts of Fog Computing Networks / Bartosz Kopras (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT) // W: IEEE Sustainability through ICT Summit (StICT 2019): IEEE, 2019 - s. 69-76

 • 11.
  "Her" image - emotions, senses, interpretation / Katarzyna Słuchocka (WA) // W: Sensory (in) architecture and urban landscaping / red. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Małgorzata Kądziela - Katowice, Polska : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018 - s. 31-46

 • 12.
  Management of anthropopression factors in Poland in the context of the European Union waste economy / Józef Frąś (WIZ), Ilona Olsztyńska, Sebastian Scholz // W: Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA / red. Waldemar Karwowski, Stefan Trzcieliński (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 447-458

 • 13.
  Koncepcje wsparcia obszarów przemysłowych w projektach rewitalizacji wybrzeża miasta Genua we Włoszech / Agata Bonenberg (WA) // W: Przedmiot - Architektura - Środowisko : problemy projektowania środowiskowego. T. 3. Środowisko / red. Robert Idem, Anna Górka - Gdańsk, Polska : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2018 - s. 75-86

 • 14.
  Sensuous criteria of urban space evaluation / Agnieszka Janowska (WA) // W: Senses in architecture and urban landscaping / red. Małgorzata Kądziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz - Katowice, Polska : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018 - s. 117-133

 • 15.
  Urban Green Spaces: An Element of a City’s Balance Between the Built and Natural Environments / Wojciech Bonenberg (WA), Mo Zhou (WA), Shoufang Liu // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 3-13

 • 16.
  Coding Space : educational spaces for youngest learners / Barbara Świt-Jankowska (WA) // W: Senses in architecture and urban landscaping / red. Małgorzata Kądziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz - Katowice, Polska : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018 - s. 134-142

 • 17.
  Ochrona dziedzictwa powojennego modernizmu na przykładzie Poznania : sposoby ochrony i waloryzacja / Piotr Marciniak (WA) // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie / red. Jolanta Soł;tysik, Robert Hirsch - Gdynia, Polska : Urząd Miasta Gdyni, 2017 - s. 215-220

 • 18.
  BIM in Prefabrication and Modular Building / Wojciech Bonenberg (WA), Xia Wei (WA), Mo Zhou (WA) // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 100-110

 • 19.
  Periodic short-wave irregularities contribution to wheel-rail interaction / Tomasz Staśkiewicz (WMRiT), Bartosz Firlik (WMRiT) // W: Proceedings of the Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, 2018

 • 20.
  Didactical games and simulations in e-learning environment to support logistics system transformation / Łukasz Hadaś (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ) // W: A new standard of e-learning in logistics field : monography / red. Piotr Cyplik (WIZ) - Poznań, Poland : Poznan School of Logistics, 2013 - s. 62-77

 • 21.
  Zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i unieszkodliwianie ścieków - synteza rozwoju / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ) // W: 75 lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska : monografia Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu - Poznań, Poland : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013 - s. 215-252

 • 22.
  Ilgametė mokslinė veikla statybos srities kolokviumuose bendradarbiaujant trims akademiniams centrams / Friedelis Peldschus, Oleg Kapliński (WA), Artūras Kaklauskas, Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Leonas Ustinovičius // W: Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. II dalis. / red. Arūnė Binkytė-Vėlienė, Ona Juršaitė - Vilnius, Lithuania : VGTU leidykla TECHNIKA, 2019 - s. 34-45

 • 23.
  Wykorzystanie programu TEVA-SPOT w projektowaniu monitoringu sieci wodociągowej / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - s. 281-290

 • 24.
  Zabezpieczenie i eksploatacja ujęcia infiltracyjnego "Dębina" w czasie stanów powodziowych rzeki Warty / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Ireneusz Chomicki, Marek Sozański (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013 - s. 57-68

 • 25.
  Integracja narzędzi informatycznych do celów zrównoważonego zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4 / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015 - s. 221-230

 • 26.
  Ewolucja systemu wymiany międzynarodowej / Przemysław Bartkiewicz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 7-25

 • 27.
  Internacjonalizacja przedsiębiorstw / Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 133-146

 • 28.
  Międzynarodowa integracja gospodarcza / Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 121-132

 • 29.
  Globalizacja - przegląd definicji / Przemysław Bartkiewicz (WIZ), Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 105-120

 • 30.
  Międzynarodowy rynek finansowy / Przemysław Bartkiewicz (WIZ), Marek Szczepański (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 67-104

 • 31.
  Polityka handlu międzynarodowego / Przemysław Bartkiewicz (WIZ), Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 27-41

 • 32.
  Unified Screen Content and Multiview Video Coding - Experimental results / Jarosław Samelak (WEiT), Marek Domański (WEiT) // W: 125th MPEG Meeting, 2019

 • 33.
  Analysis of the combustion process of low-calorific gaseous fuels in experimental combustion chamber of gas turbine / Przemysław Grzymisławski (WIT), Joanna Jójka (WIT), Michał Gołębiewski (WIT), Paweł Czyżewski (WIT) // W: Engineering Mechanics 2018 Proceedings: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018 - s. 265-268

  WoS
 • 34.
  Spectrum Management Application - A Tool for Flexible and Efficient Resource Utilization / Chia-Yu Chang, Łukasz Kułacz (WEiT), Robert Schmidt, Adrian Kliks (WEiT), Navid Nikaein // W: IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2018): IEEE, 2018

  WoS
 • 35.
  Level Crossing Rate of System with Macrodiversity and Three Branches Microdiversity Reception in Gamma Shadowed Rician Fading Channels / Piotr Zwierzykowski (WEiT), Aleksic Danijela, Dragana Krstić, Nikola Vučić, Muneer Bani Yassein // W: The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications : ICWMC 2015: IARIA, 2015 - s. 8-12

 • 36.
  Use of quality management tools to identify ergonomic non-conformities in human activities / Adam Górny (WIZ) // W: Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA / red. Waldemar Karwowski, Stefan Trzcieliński (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 319-329

 • 37.
  Zastosowanie uogólnionego modelu formalnego zapisu elementów systemów bezpieczeństwa na przykładzie samolotu Su-22 / Emil Augustyn (WIT), Adam Kadziński (WIT) // W: 35 lat Su-22 na polskim niebie i 20 lat w NATO : Konferencja naukowo techniczna, Świdwin 28.06.2019 - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - s. 11-17

 • 38.
  The ergonomics of work conditions as force element of the OHS management / Adam Górny (WIZ) // W: Advances in Social and Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA / red. Richards H.M. Goossens, Atsuo Murata: Springer, 2020 - s. 184-194

 • 39.
  Directions of international expansion of Polish micro, small and medium enterprises against the background of the general foreign activity of Polish companies – an overview of selected research studies / Wacław Szyguła (WIZ), Ewa Więcek-Janka (WIZ) // W: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof Wach - Łódź, Polska : Społeczna Akademia Nauk, 2019 - s. 57-71

 • 40.
  Sprawiedliwość jako podstawowa wartość dla przedsiębiorstw rodzinnych / Ewa Więcek-Janka (WIZ), Rafał Mierzwiak (WIZ), Alicja Hadryś-Nowak // W: Firmy rodzinne - problemy poznawcze / red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański - Łódź, Polska Warszawa, Polska : Społeczna Akademia Nauk, 2019 - s. 301-319

 • 41.
  Rola sukcesora w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego – perspektywa orientacji przedsiębiorczej / Alicja Hadryś-Nowak, Ewa Więcek-Janka (WIZ) // W: Firmy rodzinne - uwarunkowania rozwoju / red. Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski - Łódź, Polska : Społeczna Akademia Nauk, 2019 - s. 25-37

 • 42.
  How to limit the scale of bankruptcies of micro-, small and medium-sized enterprises – selected aspects / Joanna Małecka (WIZ), Teresa Łuczka (WIZ) // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, 14-16 May 2018, Vigo, Spain / red. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska: University of Wismar, 2018 - s. 303-311

  WoS
 • 43.
  Impact of political risk on internationalisation of SMEs / Joanna Małecka (WIZ), Witold Kasperkowiak (WIZ) // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, 14-16 May 2018, Vigo, Spain / red. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska: University of Wismar, 2018 - s. 218-225

  WoS
 • 44.
  Data Storage Security / Tomasz Bilski (WE) // W: Data Storage: Systems, Management and Security Issues / red. Caio Almeida Cunha: Nova Science Publishers, 2017

 • 45.
  New Towns and Cities in Reborn Poland between the World Wars / Piotr Marciniak (WA) // W: Planting New Towns in Europe in the Interwar Years. Experiments and Dreams for Future Societies / red. Helen E. Meller, Heleni Porfyriou - Cambridge, United Kingdom : Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 109-144

 • 46.
  Przegląd metod pomiaru temperatury półprzewodników w podzespołach elektronicznych / Krzysztof Dziarski (WE) // W: Poszerzamy horyzonty : monografia, T. 7 / red. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał: Mateusz Weiland Network Solutions, 2018 - s. 193-205

 • 47.
  Earth fault detection and isolation system for MV network / Józef Lorenc (WE), Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bartosz Olejnik (WE), Bogdan Staszak (WE), Przemysław Balcerek // W: Proceedings of the Modern Electric Power Systems 2015 - MEPS 2015, Wroclaw, Poland, July 6-9, 2015: Wrocław University of Technology, 2015 - s. 1-6

  WoS
 • 48.
  Semantic Meta-Mining / Agnieszka Ławrynowicz (WI) // W: Semantic Data Mining / red. Agnieszka Ławrynowicz (WI): IOS Press, 2017 - s. 143-172

 • 49.
  A Framework for Modeling Workflow Execution by an Interdisciplinary Healthcare Team / Mounira Kezadri-Hamiaz, Daniela Rosu, Szymon Wilk (WI), Craig Kuziemsky, Wojtek Michalowski, Marc Carrier // W: MEDINFO 2015: EHealth-enabled Health : Proceedings of the 15th World Congress on Health and Biomedical Informatics / red. Indra Neil Sarkar, Andrew Georgiu, Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques - Amsterdam, Netherlands : IOS Press, 2015 - s. 1100

 • 50.
  The influence of the internal and external sources of heat on the accuracy of the measurement of surface topography with the use of contact profilometer / Michał Wieczorowski (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Katarzyna Peta (WBMiZ) // W: 16th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Gothenburg, Sweden (26) 27–29th of June 2017 : Conference Abstracts: IOP Publishing, 2017 - s. 161-162

 • 51.
  The metod of fundamental solutions together with the succesive-approximation method as an alternative approach to solving some plane elastoplastic problem / Małgorzata A. Jankowska (WBMiZ), Jan A. Kołodziej (WBMiZ) // W: Proceedings of the XII International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications (COMPLAS 2013), September 3-5, Barcelona, Spain / red. E. Onate, D. R. J. Owen, D. Peric, B. Suarez - Barcelona, Spain : International Center for Numerical Methods in Engineering CIMNE, 2013 - s. 1

 • 52.
  Modeling and Simulation of Free Fluid over a Porous Medium by Meshless Method / Magdalena Mierzwiczak (WBMiZ) // W: Proceedings of the 6th. European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) ECCM 6. 7th. European Conference on Computational Fluid Dynamics ECFD 7 / red. Roger Owen, René de Borst, Jason Reese, Chris Pearce - Barcelona, Spain : International Center for Numerical Methods in Engineering CIMNE, 2018 - s. 2367-2377

 • 53.
  Vibro-acoustic evaluation of a light rail vehicle / Andrzej Chudzikiewicz, Anna Stelmach, Wojciech Wawrzyński, Bartosz Firlik (WMRiT), Bartosz Czechyra (WMRiT) // W: ICSV23 : 23rd International Congress on Sound & Vibration : From Ancient to Modern Acoustics / red. Konstantinos Vogiatzis, Georges Kouroussis, Malcolm Crocker, Marek Pawelczyk: International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), 2016 - s. 1-8

 • 54.
  Modernizm czy modernizacja? Ideologia uwarunkowania przebudowy śródmieścia Poznania oraz innych miast polskich / Piotr Marciniak (WA) // W: Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej / red. Paul Knap - Szczecin, Polska : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013 - s. 237-247

 • 55.
  Rewitalizacja obiektów pokolejowych w Wielkopolsce - ujęcie systemowe / Bartosz Kaźmierczak (WA) // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. Jan Skowronek - Katowice, Polska Lędziny, Polska : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2013 - s. 116-134

 • 56.
  O(d)krywanie schronu / Adam Siniecki (WA) // W: Innowacyjne rozwiazania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa. T. 8 / red. Jan Skowronek - Katowice, Polska Lędziny, Polska : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016 - s. 59-70

 • 57.
  Kształtowanie jakości lotniczych kół zębatych / Łukasz Żyłka, Tadeusz Zaborowski (WIZ), Ryszard Ochenduszko, Karol Dyłko, Łukasz Szczepański, Sławomir Stanisławczyk // W: Implikacje w procesach wytwarzania : monografia / red. Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wlkp., Polska : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2016 - s. 15-27

 • 58.
  Parametric identification of multi-mass mechanical systems in electrical drives using nonlinear least squares method / Dominik Łuczak (WE), Krzysztof Zawirski (WE) // W: 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2015): Institute of Electrical Engineers Japan, 2015 - s. 004046-004051

  WoS
 • 59.
  Multiuser Coded FDM-CPM Systems with MIMO Transmission / Piotr Remlein (WEiT), Mateusz Jasiński, Alberto Perotti // W: The Eighth International Conference on Systems and Networks Communications (ICSNC 2013), 27-31 October, 2013, Venice, Italy: IARIA XPS Press, 2013 - s. 46-49

 • 60.
  Architectural and Urban Spaces for Creative Thinking. Visual Data and Questionnaire Analysis Methods in Support of Design Process / Agata Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 313-322

 • 61.
  Building as a Primary Means of Preventative Care. Postulate of Certification of Buildings Intended for Use by the Elderly in Multi-family Housing and Collective Housing / Agata Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 3-11

 • 62.
  Village Regeneration Through Cultural Creativity. Polish Case Study / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 418-426

 • 63.
  Users Preferences in Land Use and Architecture of Rural Areas / Wojciech Bonenberg (WA), Ling Qi, Mo Zhou (WA), Xia Wei (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 295-303

 • 64.
  Smart Village as a Model of Sustainable Development. Case Study of Wielkopolska Region in Poland / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 234-242

 • 65.
  The Application of BIM in the “China Beautiful Rural” Design Project–Yangyou Village River Ecological Landscape Reconstruction Design Project / Xia Wei (WA), Wojciech Bonenberg (WA), Mo Zhou (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 135-145

 • 66.
  The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development. Values and Valuation as Key Factors in Spatial Planning of Rural Areas / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 124-134

 • 67.
  Narzędzie wspomagające ocenę poziomu wdrażania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw / Ewa Dostatni (WBMiZ), Izabela Rojek, Joanna Czekała (PP) // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 1 / red. Ryszard Knosala - Warszawa, Polska : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019 - s. 33-43

 • 68.
  Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego w ramach projektu Plus Energy Prefab House / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Réne Xavier Gérard, Lech Wojtasik, Paweł Bryszak, Krzysztof Cichocki, Jarosław Kołodziej // W: Monografie technologii betonu : X Konferencja Dni Betonu, Wisła, 8-10 października 2018. Tom 1 - Kraków, Polska : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018 - s. 169-183

 • 69.
  Właściwości lekkich kompozytów cementowych z dodatkiem cenosfery poddanych wpływowi wysokiej temperatury / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Piotr Tokłowicz // W: Monografie technologii betonu : X Konferencja Dni Betonu, Wisła, 8-10 października 2018. Tom 1 - Kraków, Polska : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018 - s. 303-314

 • 70.
  Lifetime-Aware Provisioning in Green Optical Backbone Networks / Carlos N. Silva, Luca Chiaraviglio, Filip Idzikowski (WEiT), Paolo Monti, Marco Listanti, Carlosé Francés, Lena Wosinska // W: Optical Fiber Communication Conference 2016 - Anaheim, United States , 2016

  WoS
 • 71.
  Green Control of Network Nodes with TCAM-ALG / Mariusz Żal (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT) // W: 2017 IEEE International Conference on Communications (ICC): IEEE, 2017 - s. 411-417

  WoS
 • 72.
  Interval UTA method handling highly probable preferences between alternatives estimated by stochastic multicriteria acceptability analysis / M. Inuiguchi, Y. Mukai, Roman Słowiński (WI), S. Greco // W: Proceedings of the 15th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence (MDAI 2018) / red. V. Torra: Springer, 2018 - s. 55-68

 • 73.
  Study on modern technology of biomass gasification derived synthesis gases combustion process / Paweł Czyżewski (WMRiT), Joanna Jójka (WMRiT), Michał Gołębiweski (WMRiT), Dariusz Szewczyk, Rafał Ślefarski (WMRiT) // W: Sučasnì problemi naukovogo zabezpečennâ energetyki : materìali XVI Mižnarodnoï naukowo-praktičnoï konferencìï aspirantìv, magìstrantìv ì studentìv m. Kiïv, 24-27 kvìtnâ 2018 roku, tom 1 - Kijów, Ukraina : Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska, 2018 - s. 237

 • 74.
  New Analytical PCE Coefficients for Uncertainty Quantification in Ray-Tracing Modeling. / Piotr Górniak (WEiT) // W: 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP): IEEE, 2019

 • 75.
  Ewolucja form pracy i jej konsekwencja - humanizacja techniki / Edwin Tytyk (WIZ) // W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2018 roku / red. Jerzy Charytonowicz - Wrocław, Polska : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg Oddział we Wrocławiu, 2018 - s. 13-21

 • 76.
  Diazonium-modified zeolite as an active filler in dental composites / Mariusz Sandomierski (WTCH), Zuzanna Okulus (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: XXII Zeolite Forum, 19-23 June 2018, Niepołomice : Book of Abstracts, 2018 - s. 40-41

 • 77.
  Functionalization of 3D carboonized spongin scafolds with respect to selected metal oxides / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Iaroslav Petrenko, Marcin Wysokowski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // W: NanoBioMateriały teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. Wojciech Zieliński - Toruń, Polska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018 - s. 29

 • 78.
  Efektywności pracy w zwinnych zespołach informatycznych / Karolina Grobelna (WIZ), Stefan Trzcieliński (WIZ) // W: Środowisko dalsze, bliższe i wewnętrzne organizacji. Problemy zarządzania / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Poznań, Polska Gorzów Wielkopolski, Polska : Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Oddział ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2017 - s. 149-166

 • 79.
  Future competencies in the automotive industry – practitioners’ opinions / Katarzyna Grzybowska (WIZ), Anna Łupicka // W: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 8-9 November 2017, Madrid Spain / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017 - s. 5199-5208

  WoS
 • 80.
  Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie dla nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką / Emilia Lepkowska (BPP), Anna Szymczak (BPP) // W: X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej; 11-13 maja 2016 r., Gdańsk - Gdańsk, Polska , 2017 - s. 1-22

 • 81.
  Nonformal activities for the improvement of the development of vocational competences – the Polish example / Maciej Szafrański (WIZ), Marek Goliński (WIZ), Ewa Więcek-Janka (WIZ), Magdalena Graczyk-Kucharska (WIZ), Małgorzata Spychała (WIZ) // W: Proceedings of the 1st International Scientific Conference Teaching Methods for Economics and Business Sciences / red. Nataša Gajšt - Maribor, Slovenia : University of Maribor Press, 2017 - s. 129-145

 • 82.
  Wykorzystanie zasad oświetlenia scenicznego w iluminacji pomników / Małgorzata Górczewska (WE), Sandra Mroczkowska (WE) // W: XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa, "Technika Świetlna" - Warszawa, Polska : Polskie Komitet Oświetleniowy SEP, 2017 - s. 53-61

 • 83.
  EE: Evaluation of step-in/step-out capability of state-of-the-art view synthesis technology / Krzysztof Wegner (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Marek Domański (WEiT) // W: 119th MPEG Meeting / red. Pablo Cesar, Mario Montagud, Carsten Griwodz - New York, USA : ACM SIGMultimedia Records, 2017

 • 84.
  Właściwości elektryczne warstw wytworzonych z N,N’-di(n-pentylowego) imidu kwasu peryleno-3,4,9,10-tetra-karboksylowego / Dominika Uryzaj (WFT), Eryk Wolarz (WFT) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 : materiały konferencyjne - wiosna. Część druga - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 110

 • 85.
  Root cause analysis methods as a tool of effective change / Sebastian Wieczerniak, Piotr Cyplik, Jarosław Milczarek // W: Business logistics in modern management : proceedings of the 17th International Scientific Conference / red. Davor Dujak, 2017 - s. 611-627

  WoS
 • 86.
  Impact of employee age on the safe performance of production tasks / Małgorzata Rembiasz (WIZ), G. Oancea, M.V. Dragoi // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME'16 / red. G. Oancea, M.V. Dragoi - Les Ulis, Francja : EDP Sciences, 2017

  WoS
 • 87.
  The influence of rhamnolipids on metal mobility in the soil / Anna Parus (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: Dakam's International Natural Sciences Meeting Conference Proceedings - Istanbul, Turkey : DAKAM, Eastern Mediterranean Academic Research Center, 2017 - s. 61

 • 88.
  Prototyp piasty wielobiegowej przekładniowej do ręcznych wózków inwalidzkich - konstrukcja i eksploatacja / Bartosz Wieczorek (WIT), Mateusz Kukla (WIT), Romuald Wieczorek // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 229

 • 89.
  Algorytm adaptacyjnego układu sterującego wspomagającego ręczny napęd wózka inwalidzkiego / Bartosz Wieczorek (WIT), Mateusz Kukla (WIT), Łukasz Warguła (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 228

 • 90.
  Ocena systemu eksploatacji pojazdów samochodowych na przykładzie Bazy Lotnictwa Taktycznego / Tomasz Chukowski, Marcin Kiciński (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 54

 • 91.
  Koncepcja zwiększania efektywności energetycznej instalacji przetwarzania biogazu na składowiskach odpadów / Bartosz Ciupek (WIT), Edyta Janeba-Bartoszewicz (WIT), Rafał Urbaniak (WIT), Wojciech Judt (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 60

 • 92.
  Analysis of technical parameters of black coals used in low - power boilers / Bartosz Ciupek (WIT), Rafał Urbaniak (WIT), Karolina Perz (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 61

 • 93.
  Wykorzystanie środowiska LabVIEW w realizacji badań eksperymentalnych urządzeń cieplnych / Wojciech Judt (WIT), Rafał Urbaniak (WIT), Bartosz Ciupek (WIT), Karolina Perz (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 96

 • 94.
  Wykorzystanie metody wspomagania decyzji do oceny rozwiązań układu drogowego na przykładzie Gniezna / Marcin Kiciński, Maciej Bieńczak (WIT), Szymon Fierek (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 100

 • 95.
  Ocena wariantów dojazdów do pracy na przykładzie pracowników wojska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu / Marcin Kiciński (WIT), Przybylski Dariusz, Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 101

 • 96.
  Wpływ barwy nadwozia chłodniczego na jego parametry cieplne / Karolina Perz (WIT), Łukasz Mamoński (WIT), Aleksandra Rewolińska (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 173

 • 97.
  Determining the rolling resistance coefficient of wheelchairs / Łukasz Warguła (WIT), Bartosz Wieczorek (WIT), Mateusz Kukla (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 225

 • 98.
  Determination of the rolling resistance coefficient of pneumatic wheel systems / Łukasz Warguła (WIT), Mateusz Kukla (WIT), Bartosz Wieczorek (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 224

 • 99.
  Prototyp piasty wielobiegowej przekładniowej do ręcznych wózków inwalidzkich - wstępna analiza dynamiki ruchu wózka i biomechaniki ciała człowieka / Bartosz Wieczorek (WIT), Mateusz Kukla (WIT) // W: The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings / red. Marcin Chrzan - Radom, Polska : Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities, 2018 - s. 227

 • 100.
  Embedded, GPU-based omnidirectional vision for a walking robot / Marek Wąsik (WE), Marta Rostkowska (WE), Piotr Skrzypczyński (WE) // W: Advances in Cooperative Robotics : [proceedings of the 19th International conference on CLAWAR 2016] / red. Mohammad O. Tokhi, Gurvinder S. Virk - Singapore, Singapore : Singapore World Scientific Publishing Co. Pte., 2017 - s. 339-347

  WoS