Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (31)

 • 1.
  Analiza danych dla dużych obciążeń prądowych – analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Grzegorz Lota (WTCH) // r503835_2017

 • 2.
  Określenie właściwości lepkosprężystych oraz dynamiki polimeryzacji wytworzonych żywic / Artur Jamrozik (WTCH) // r750_2020

 • 3.
  Opracowanie i przeprowadzenie procesu wydzielania małocząsteczkowych związków organicznych z zastosowaniem membranowego układu zintegrowanego / Mateusz Szczygiełda (WTCH) // r741_2020

 • 4.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie”. / Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // r732_2020

 • 5.
  Suszenie malin w warunkach niestacjonarnych - ocena kinetyki i energochłonności procesu oraz jakości produktów / Dominik Mierzwa (WTCH) // r499001_2017

 • 6.
  Zbadanie kinetyki elektrodowej / Ewelina Rudnicka (WTCH) // r503837_2017

 • 7.
  Modyfikacja układu do badań dużych przepływów ciepła (prąd zwarcia) / Kazimierz Fabin (WTCH) // r503901_2017

 • 8.
  Badanie systemów kompozytowych z siarczkami - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Maciej Galiński (WTCH) // r503935_2017

 • 9.
  Analiza i porównanie widm impedancyjnych dla różnych układów - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Agnieszka Świderska-Mocek (WTCH) // r503999_2017

 • 10.
  Opracowanie i analiza badań ogniw AHP14-M1Ultra-A / Jacek Pielecha (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), Marta Galant (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Eugenia Narbuntowicz (WIT), Grażyna Jedlińska (WIT), Maciej Andrzejewski (WTCH), Mateusz Nowak (WIT), Iwona Pietrzak (WIT), Dawid Gallas (WIT), Jarosław Tomaszewski (WIT), Przemysław Marsula (WIT) // r508737_2017

 • 11.
  Raport z badań dotyczący opracowania technologii wytwarzania i nakładania powłok superhydrofobowych na elementy konstrukcyjne BSP, dzięki którym elementy będą charakteryzować się zdolnością do działania przeciwoblodzeniowego oraz samooczyszczenia / Teofil Jesionowski (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Hieronim Maciejewski, Michał Dutkiewicz, Wojciech Wieczorek, Piotr Palus // r692_2020

 • 12.
  Raport z badań mechanicznych i fizykochemicznych powłok referencyjnych elementów konstrukcyjnych BSP / Karol Bula (WBMiZ), Adam Piasecki (WBMiZ), Monika Stasiewicz (WTCH), Ewelina Tarnawczyk (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Małgorzata Stanisz (WTCH), Katarzyna Jankowska (WTCH) // r689_2020

 • 13.
  Badanie metodą spektroskopii w podczerwieni próbek Firmy Decora S.A. ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska / Agnieszka Marcinkowska (WTCH) // r668_2020

 • 14.
  Nowe florasulamy, synteza i działanie herbicydowe / Juliusz Pernak (WTCH) // r662_2020

 • 15.
  Testing high voltage electrodes and lithium salts from which lithium is extracted electrochemically' / Agnieszka Chojnacka (WTCH) // r634_2020

 • 16.
  Hydrogen as a future fuel source: electrochemical storage in carbon materials / Przemysław Galek (WTCH), Jakub Menzel (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH) // r642_2020

 • 17.
  Transformation of indole-3-butyric acid (IBA) into ionic liquids as a sustainable strategy leading to highly efficient plant growth stimulators / Juliusz Pernak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // r641_2020

 • 18.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Łukasza Klapiszewskiego pt.: „Zaawansowane materiały otrzymywane z udziałem ligniny – projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” / Juliusz Pernak (WTCH) // r557730_2019

 • 19.
  Analiza fizykochemiczna oraz strukturalna otrzymanych układów, w tym charakterystyka morfologiczna, jak i zdefiniowanie ich właściwości elektrokinetycznych, stabilności termicznej, porowatości, oraz charakteru hydrofilowo/hydrofobowego / Katarzyna Jankowska (WTCH) // r609_2020

 • 20.
  Opracowanie wyników dotyczących otrzymywania tlenku grafitu o dużym stopniu utlenienia i uporządkowanej strukturze - przygotowanie manuskryptu publikacji / Piotr Krawczyk (WTCH), Bartosz Gurzęda (WTCH) // r526_2019

 • 21.
  Określenie biodegradacji leków nootropowych w osadach czynnych / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH) // r525_2019

 • 22.
  Analiza korozyjności materiałów / Mariusz Sandomierski (WTCH) // r357_2019

 • 23.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr Roberta Edwarda Przekopa na temat: „Nowe i efektywne metody syntezy oraz zastosowania prekursorów procesów zol-żel” / Adam Voelkel (WTCH) // r356_2019

 • 24.
  Indole 3-butyric acid as ionic liquids / Juliusz Pernak (WTCH), Tadeusz Praczyk, Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH) // r354_2019

 • 25.
  Środki chwastobójcze zawierające syntezowane ciecze jonowe / Juliusz Pernak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH) // r353_2019

 • 26.
  Raport dotyczących analizy dostępnej literatury, w tym aktów prawnych w zakresie środków antyzbrylających dla soli dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym / Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH) // r314_2019

 • 27.
  Insight into biological degradation of 5-nitrofuran chemotherapeutic agents / Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak // r297_2019

 • 28.
  Badanie wpływu modyfikacji powłok związków krzemoorganicznych na ich właściwości antykorozyjne / Jarosław Wojciechowski (WTCH) // r255_2019

 • 29.
  Raport z badań wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła metodą „na mokro” i „na sucho” dostarczonych preparatów spożywczych / Filip Ciesielczyk (WTCH) // r134_2019

 • 30.
  Opracowanie wyników analiz elektrochemicznych wraz z opisem strumieni jonowych w roztworach wodnych octanu / Anetta Płatek (WTCH) // r99_2019

 • 31.
  Aktywacja ligniny z wykorzystaniem wybranych układów cieczy jonowych / Łukasz Klapiszewski (WTCH) // r23_2019