Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = Instytut Elektroenergetyki, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (24)

 • 1.
  Sprawozdanie nr 6 z realizacji prac wykonanych w ramach projektu „System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF” / Krzysztof Siodła (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hubert Morańda (WE), Jarosław Szóstka (WEiT), Cyprian Szymczak (WE), Filip Polak // r522266_2017

  Raport z badań
 • 2.
  Możliwości nowoczesnych rozwiązań automatyki zabezpieczeniowej i sterowania w zakresie poprawy ciągłości zasilania / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bogdan Staszak (WE), Andrzej Kwapisz (WE), Krzysztof Łowczowski (WE), Agnieszka Weychan (WE), Aleksandra Schött (WIŚiE), Bartosz Olejnik (WE), Adam Wiśniewski (WE), Dariusz Bąk (WE), Zofia Szymańska (WE), Krzysztof Walczak (WIŚiE) // r559354_2019

  Raport z badań
 • 3.
  Ograniczenie strat przesyłowych w żyłach powrotnych kabli średniego napięcia bez narażania izolacji powłoki na uszkodzenia elektryczne / Krzysztof Walczak (WE), Aleksandra Schött-Szymczak (WE) // r703_2020

  Raport z badań
 • 4.
  ALGORYTM OCENY STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORAZ OCENY PORÓWNAWCZEJ CAŁEJ POPULACJI / Jarosław Gielniak (WE), Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE) // r683_2020

  Raport z badań
 • 5.
  Raport z badań zawartości wody w substancji czynnej lini oleum virginale / Piotr Przybyłek (WE) // r680_2020

  Raport z badań
 • 6.
  Raport z pomiarów zawilgocenia izolacji transformatora typu TORc 25000/110 nr fabryczny 73253184508 z wykorzystaniem metod RVM, PDC i FDS na podstawie zamówień nr ZZ190397 i ZZ190380 / Jarosław Gielniak (WE), Krzysztof Walczak (WE) // r560854_2019

  Raport z badań
 • 7.
  Raport z pomiarów zawilgocenia izolacji transformatora typu TORc 25000/110 nr fabryczny 73253184508 z wykorzystaniem metod RVM, PDC i FDS / Jarosław Gielniak (WE), Krzysztof Walczak (WE) // r560855_2019

  Raport z badań
 • 8.
  Opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków w Rojowie, gmina Ostrzeszów / Bartosz Ceran (WE), Robert Wróblewski (WE) // r625_2020

  Raport z badań
 • 9.
  Raport z pomiarów odpowiedzi dielektrycznej izolatorów przepustowych zainstalowanych na autotransformatorach typu ANSR3Hc 275000/220 PN nr 1ZPL001134303 i 1ZPL001134304 zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG Termika SA ul. Modlińska 15, Warszawa / Jarosław Gielniak (WE), Wojciech Sikorski (WE) // r604_2019

  Raport z badań
 • 10.
  Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora suszonego w suszarce atmosferyczno-próżniowej TT impregnowanego cieczą syntetyczną w komorze LFH / Jarosław Gielniak (WE) // r553_2019

  Raport z badań
 • 11.
  Raport z pomiaru badań wibroakustycznych drgań mechanicznych transformatorów typu energetycznych / Jarosław Gielniak (WE) // r551_2019

  Raport z badań
 • 12.
  Koncepcja i badanie nowych algorytmów pomiarowych / Józef Lorenc (WE) // r513_2019

  Raport z badań
 • 13.
  Uwarunkowania związane z niezbędną powierzchnią nieruchomości dla realizacji projektów dotyczących budowy odnawialnego źródła energii: źródło fotowoltaiczne / Bartosz Ceran (WE), Robert Wróblewski (WE) // r384_2019

  Raport z badań
 • 14.
  Raport z badania wyładowań niezupełnych dokonanych metodą konwencjonalną dwóch prototypowych transformatorów żywicznych / Hubert Morańda (WE) // r371_2019

  Raport z badań
 • 15.
  Raport z monitoringu wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej i badania odkształceń mechanicznych uzwojeń metodą SFRA na transformatorach energetycznych / Wojciech Sikorski (WE), Hubert Morańda (WE), Jarosław Gielniak (WE), Piotr Przybyłek (WE), Cyprian Szymczak (WE) // r365_2019

  Raport z badań
 • 16.
  Raport z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla Hydrosystem Kazimierz Doroszko / Zbigniew Nadolny (WE) // r359_2019

  Raport z badań
 • 17.
  Raport z badań średniego stopnia polimeryzacji papieru celulozowego pobranego z transformatora nr 167547 / Piotr Przybyłek (WE) // r323_2019

  Raport z badań
 • 18.
  Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej autotransformatora typu RTdxP – 125000/200 / Piotr Przybyłek (WE), Cyprian Szymczak (WE) // r282_2019

  Raport z badań
 • 19.
  KNX Kurs Podstawowy – Sterowanie oświetleniem – wybrane aplikacje / Aniela Kamińska-Benmechernene (WE), Leszek Muszyński // r252_2019

  Materiały dydaktyczne
 • 20.
  Raport z badań wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej (EA) dwóch transformatorów / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE) // r239_2019

  Raport z badań
 • 21.
  Koncepcja i badanie nowych algorytmów pomiarowych / Bartosz Olejnik (WE), Adam Wiśniewski (WE) // r213_2019

  Raport z badań
 • 22.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Piechockiego pt. „Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych”. / Jerzy Janiszewski (WE) // r165_2019

  Recenzja
 • 23.
  Report Power transformer research / Jarosław Gielniak (WE) // r97_2019

  Raport z badań
 • 24.
  Raport z badania wyładowań niezupełnych transformatora typu CT / Hubert Morańda (WE) // r29_2019

  Raport z badań