Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = Instytut Konstrukcji Budowlanych, raporty z lat 2018 - 2019, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (20)

 • 1.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości płyt warstwowych PWS-PIR-ST 100 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r312_2019

 • 2.
  Badania wytrzymałościowe płyt warstwowych określające moment zginający i naprężenia krytyczne oraz opracowanie wyników badań zgodnie z normą PN-EN 14509 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r311_2019

 • 3.
  Opinia techniczna dotycząca oceny klasy wytrzymałości betonu ław fundamentowych wykonanych pod maszynę drukarską w hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Żmigrodzkiej 37 w Poznaniu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r309_2019

 • 4.
  Opinia i analiza problemu występowania wykropleń w garażu nowo wybudowanego obiektu przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu / Piotr Sielicki (WBiIŚ) // r308_2019

 • 5.
  Opinia naukowo-techniczna w sprawie aktualnego stanu technicznego w pomieszczeniach prawej podwalni oraz jej korytarza Fortu VII w Poznaniu z uwzględnieniem określenia przyczyn występowania zawilgoceń / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // r306_2019

 • 6.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości na ściskanie na całej powierzchni kratek drogowych o nominalnych wymiarach 410×410×40 mm, produkowanych przez firmę PROEKO SERWIS Sp. z o.o. z Kalisza / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r284_2019

 • 7.
  Raport z badań próbek stali oraz próbek posadzki pobranych z obiektu MERCEDES-BEBZ DUDA-CARS Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r283_2019

 • 8.
  Raport z badań: Analiza mikroskopowa próbek badawczych pozyskanych z betonu cementowego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r280_2019

 • 9.
  Opinia dotycząca wybranych właściwości styropianu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r279_2019

 • 10.
  Ekspertyza techniczna stalowej konstrukcji dachu parowozowni w Wolsztynie z określeniem sposobu zabezpieczenia konstrukcji i wymiany uszkodzonych elementów / Maciej Szumigała (WBiIŚ) // r273_2019

 • 11.
  Ekspertyza stanu pomieszczeń objętych zawilgoceniem w strażnicy w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 14 / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r266_2019

 • 12.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące naprawy głównej przepompowni ścieków w Zbąszyniu wraz z oceną technologii naprawy zbiornika zaproponowaną przez Wykonawcę Agua Processer Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r265_2019

 • 13.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu konstrukcji betonowej i jej zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników szkodliwych (np. siarkowodór) komór technologicznych na kopułach komór fermentacyjnych obiektów 29.1 i 29.2 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r264_2019

 • 14.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu technicznego biofiltra i komory rozdziału powietrza, po awaryjnym uszkodzeniu konstrukcji, obiekt 65.2 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r263_2019

 • 15.
  Ekspertyza stanu konstrukcji linii C po awarii podnośnika kubełkowego 94.1-BE-01 C zainstalowanego na Stacji Termicznego Suszenia Osadu COŚ Koziegłowy / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r262_2019

 • 16.
  Opracowanie nt. modelowania procesu przepływu stopionych polimerów i ich kompozytów w złączu zakładkowym polimer-metal na podstawie danych doświadczalnych / Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // r254_2019

 • 17.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu –sygnatura akt I Co 70/19/9 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r253_2019

 • 18.
  Weryfikacja dedykowanych komponentów protezy wykonanych z CFRP poprzez wykonanie badań wytrzymałościowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r65_2019

 • 19.
  Raport z weryfikacji modeli obliczeniowych wraz z opracowaniem wyników analiz numerycznych dotyczących procesu bigowania tektury falistej / Tomasz Gajewski (WBiIŚ) // r57_2019

 • 20.
  Raport z pomiarów temperatury podczas eksperymentu procesowego przeprowadzonego w dniu 13.06.2019 r. do śledztwa w sprawie RDS 719/19 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Wojciech Szymkuć (WBiIŚ) // r44_2019