Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = Instytut Inżynierii Lądowej, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (18)

 • 1.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Opinia dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej alei spacerowych oraz dróg rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r715_2020

 • 2.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. Próbki pobrane w dniu 20.11.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r714_2020

 • 3.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/38/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza. Zadanie nr 4. Część B1. Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // r512052_2017

 • 4.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Badania i ocena warstw nawierzchni asfaltowych wbudowywanych w ramach zadania: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r667_2020

 • 5.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Ocena zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej nawierzchni asfaltowej alejek spacerowych pieszo-rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r666_2020

 • 6.
  Prowadzenie stałego nadzoru nad monitoringiem wód gruntowych na etapie eksploatacji parkingu podziemnego na Placu Wolności w Poznaniu / Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // r621_2020

 • 7.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania - 2019 – raport nr 3 / Paweł Rydzewski (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Maja Pożarycka (WBiIŚ) // r613_2020

 • 8.
  Opinia naukowa na temat możliwości dopuszczenia do stosowania w obrębie sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. żelbetowych pali fundamentowych pod słupy trakcji, wykonanych według dokumentacji biura projektowego FASYS MOSTY SP. z o. o. Opinia wstępna / Lech Apanas (WBiIŚ) // r569_2019

 • 9.
  Wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym Mostu Lecha w Poznaniu (jezdnia północna) / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // r596_2019

 • 10.
  Raport z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego pod posadzkę magazynu płodów rolnych przy posesji nr 27 w m. Krępkowo, gm. Strzałkowo, Powiat Słupecki / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Szymon Węgliński (WBiIŚ) // r590_2019

 • 11.
  Opinia w sprawie z powództwa STRABAG Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z. o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygn. Akt VIIIGC 206/15 / Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ) // r570_2019

 • 12.
  Sprawozdanie z analizy badań układu warstw nawierzchni ulic w otoczeniu Rynku Łazarskiego w Poznaniu / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // r546_2019

 • 13.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny” Próbki pobrane w dniu 10.-18.06.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r520_2019

 • 14.
  Opinia na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sygn. akt XXV C 1284/13 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Ratajczak dr inż. Grzegorz // r502_2019

 • 15.
  Określenie możliwości zastosowania materiałów z recyklingu (przerobu odpadów budowlanych wg metody przetwarzania R5) do ponownego zastosowania w budownictwie / Marcin Bilski (WBiIŚ) // r464_2019

 • 16.
  Opinia uzupełniająca w sprawie z powództwa Jacka Lodzińskiego przeciwko Skarbu Państwa / Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ) // r289_2019

 • 17.
  Określenie nośności i wytycznych wykonania pokrywy włazu żeliwnego komory ciepłowniczej / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // r46_2019

 • 18.
  Analiza stateczności skarp składowiska odpadów przemysłowych z zastosowaniem geomembran GXP Plus (na przykładzie AES GALABOVO) / Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Mieczysław Kania (DP) // r32_2019