Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (948)

 • 901.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Górskiej na temat: „Development of electrochemical capacitors based on protic ionic liquids” / Władysław Wieczorek // r508713_2017

  Recenzja
 • 902.
  Opracowanie i analiza badań ogniw AHP14-M1Ultra-A / Jacek Pielecha (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), Marta Galant (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Eugenia Narbuntowicz (WIT), Grażyna Jedlińska (WIT), Maciej Andrzejewski (WTCH), Mateusz Nowak (WIT), Iwona Pietrzak (WIT), Dawid Gallas (WIT), Jarosław Tomaszewski (WIT), Przemysław Marsula (WIT) // r508737_2017

  Raport z badań
 • 903.
  Opracowanie algorytmu pozwalającego na detekcję punktów lutowniczych na podstawie zdjęcia płytki PCB / Piotr Owczarek (WBMiZ) // r508335_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 904.
  Opracowanie aplikacji generującej i parametryzującej punkty lutownicze na podstawie plików GERBER / Roman Regulski (WBMiZ) // r508338_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 905.
  Wstępny raport z badań numerycznych stabilności konstrukcji mechanicznej ramy stacji lutowniczej / Bartosz Minorowicz (WBMiZ) // r508336_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 906.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Gardeckiego na temat: „Stabilizacja lotu wielowirnikowego robota latającego z napędem elektrycznym w warunkach zmiennego obciążenia i konfiguracji z wykorzystaniem pokładowych systemów mikroawioniki” / Paweł Drapikowski (WE) // r508205_2017

  Recenzja
 • 907.
  Report on sensitivity analysis for caproic acid recovery by ionic liquid / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // r507683_2017

  Raport z badań
 • 908.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Górskiej na temat: „Development of electrochemical capacitors based on protic ionic liquids” / Paweł Szroeder // r508698_2017

  Recenzja
 • 909.
  Budowa modeli wybranych części układu chłodzenia i ich badania symulacyjne i doświadczalne – część 2 / Szymon Wojciechowski (WBMiZ), Tomasz Bartkowiak (WBMiZ) // r507587_2017

  Raport z badań
 • 910.
  Adaptacja systemu akwizycji obrazów wielowidokowych, estymacja głębi, dodanie układów akwizycji dźwięku, integracja metod w modelu, akwizycja dodatkowych sekwencji testowych, eksperymentalna ocena systemu, etap 6 dla projektu „Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia” TANGO1/266710/NCBR/2015 / Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Robert Ratajczak // r507347_2017

  Raport z badań
 • 911.
  Budowa prototypu nowego układu chłodzenia i stanowiska badawczego – część 2. Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych. / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Marcin Pelic (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ) // r507588_2017

  Raport z badań
 • 912.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Cerana pt.: „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej” / Paweł Sowa // r507220_2017

  Recenzja
 • 913.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Prokopa pt.: „Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna” / Grzegorz Wiczyński (WE) // r507001_2017

  Recenzja
 • 914.
  Symulacja zwiększenia uzysku biogazu na miejskiej oczyszczalni ścieków / Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Łukasz Jaroszyński // r506964_2017

  Raport z badań
 • 915.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Mariusza Walkowiaka na temat: „Badania nad zastosowaniem wybranych grup związków krzemu jako funkcjonalnych składników elektrolitów dla chemicznych źródeł prądu” / Andrzej Lewandowski (WTCH) // r506926_2017

  Recenzja
 • 916.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Cerana pt.: „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej” / Henryk Kaproń // r506376_2017

  Recenzja
 • 917.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Prokopa pt.: „Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna” / Tadeusz Pałko // r506384_2017

  Recenzja
 • 918.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/36/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza, zadanie nr 6. część A. Tytuł projektu: Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni / Adam Turkot (WI), Przemysław Skrzypczak (WE), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ) // r505640_2017

  Raport z badań
 • 919.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Zdarty na temat: „Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych” / Izabela Nowak // r504822_2017

  Recenzja
 • 920.
  Analiza danych dla dużych obciążeń prądowych – analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Grzegorz Lota (WTCH) // r503835_2017

  Raport z badań
 • 921.
  Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie badań różnicowej kalorymetrii skaningowej, termograwimetrii oraz spektroskopii w podczerwieni / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r503834_2017

  Raport z badań
 • 922.
  Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie pomiaru gęstości metodą hydrostatyczną oraz obserwacji mikroskopowych / Monika Knitter (WBMiZ) // r503980_2017

  Raport z badań
 • 923.
  Analiza morfologiczno-mikrostrukturalna funkcjonalnych materiałów i biomateriałów hybrydowych z interpretacją otrzymanych rezultatów / Wojciech Wieczorek // r503515_2017

  Raport z badań
 • 924.
  Recenzja osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego / Stefania Grzeszczyk // r505709_2017

  Recenzja
 • 925.
  Analiza i porównanie widm impedancyjnych dla różnych układów - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Agnieszka Świderska-Mocek (WTCH) // r503999_2017

  Raport z badań
 • 926.
  Badanie systemów kompozytowych z siarczkami - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Maciej Galiński (WTCH) // r503935_2017

  Raport z badań
 • 927.
  Zbadanie kinetyki elektrodowej / Ewelina Rudnicka (WTCH) // r503837_2017

  Raport z badań
 • 928.
  Opis charakteru wdrażanych maszyn i innowacji związanych z wytwarzaniem kabin przemysłowych z blachy / Waldemar Matysiak (WBMiZ) // r506769_2017

  Opinia
 • 929.
  Opis technologii wytwarzania kabin przemysłowych z blachy dla różnych branż przy użyciu cięcia laserowego typu fiber / Dariusz Bartkowski (WBMiZ) // r506770_2017

  Opinia
 • 930.
  Dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu wtryskiwania / Przemysław Poszwa (WBMiZ) // r502998_2017

  Raport z badań
 • 931.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca oceny wytrzymałości na ściskanie betonu dla wybranych elementów żelbetowych budynku hali produkcyjno-magazynowej z części biurowo-socjalną w miejscowości Suchy Las przy ul. Obornickiej 68 / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // r507000_2017

  Raport z badań
 • 932.
  Raport z wykonanych pomiarów pobieranej mocy elektrycznej i natężania promieniowania w wybranych punktach oświetlanej powierzchni lamp UV LED 24W, LED 9W i LED 24/48W / Grzegorz Wiczyński (WE) // r504111_2017

  Raport z badań
 • 933.
  Raport z wykonanych pomiarów pobieranej mocy elektrycznej i natężania promieniowania w wybranych punktach oświetlanej powierzchni lamp UV LED 6W i CFL 36W oraz porównania wyników pomiarów lamp UV LED 6W, LED 9W, LED 24W, LED 24/48W oraz CFL 36W / Grzegorz Wiczyński (WE) // r504019_2017

  Raport z badań
 • 934.
  Opracowanie i analiza wyników badań rury z PE / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502645_2017

  Raport z badań
 • 935.
  Opracowanie i analiza wyników badań wyrobów poliamidowych / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502704_2017

  Raport z badań
 • 936.
  Opracowanie i analiza wyników badań próbek polimerowych / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502568_2017

  Raport z badań
 • 937.
  Recenzja osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego / Piotr Radziszewski // r505708_2017

  Recenzja
 • 938.
  Optymalizacja składu chemicznego stopów RE-Mg-Ni poprzez częściowe podstawienie Co w stopach typu Re2Ni7, badania ich struktury krystalograficznej, składu chemicznego, oraz wpływu składu chemicznego i nanostruktury na zdolność do odwracalnej absorpcji wodoru / Mateusz Balcerzak (WBMiZ) // r502206_2017

  Raport z badań
 • 939.
  Raport z prac rozwojowych przeprowadzonych na preparatach bentonitowych z firmy Hekobentonity Sp. z o. o. / Wojciech Góra (WBiIŚ) // r507917_2017

  Raport z badań
 • 940.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Zdarty pt.: „Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych” / Małgorzata Wiśniewska // r502205_2017

  Recenzja
 • 941.
  Modyfikacja układu do badań dużych przepływów ciepła (prąd zwarcia) / Kazimierz Fabin (WTCH) // r503901_2017

  Raport z badań
 • 942.
  Suszenie malin w warunkach niestacjonarnych - ocena kinetyki i energochłonności procesu oraz jakości produktów / Dominik Mierzwa (WTCH) // r499001_2017

  Raport z badań
 • 943.
  Zmiana formy szkła wodnego potasowego i ocena jego właściwości dyspersyjnych / Marcin Wysokowski (WTCH), Tadeusz Szalaty (WTCH) // r502030_2017

  Raport z badań
 • 944.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Okulus pt.: „Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych” / Michał Szumski // r498123_2017

  Recenzja
 • 945.
  Implementacja innowacyjnych rozwiązń procesowych oraz nietechnologicznych w nowym zakładzie pralniczym w Siemianowicach Śląskich / Roman Staniek (WBMiZ) // r503008_2016

  Opinia
 • 946.
  Opracowanie metody analizy gazów na chromatografie gazowym / Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ) // r495486_2016

  Raport z badań
 • 947.
  Ekspertyza oprawy UniStreet BGP 204 firmy Philips / Przemysław Skrzypczak (WE) // r506285_2016

  Raport z badań
 • 948.
  Opinia o innowacyjności systemu produkcyjnego dla przedsiębiorstwa Chroma Sp. z o. o. sp. k. / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r478662_2016

  Opinia