Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1326)

 • 1201.
  Ocena zasadności wprowadzenia do produkcji zaworów różnicowych i iglicowych / Karolina Perz (WIT) // r390_2019

  Raport z badań
 • 1202.
  Retroviral-like determinants and functions required for dimerization of TY1 retrotransposon RNA / Julita Gumna, Katarzyna J. Purzycka, David J Garfinkel, Katarzyna Pachulska-Wieczorek // r545321_2018

  Raport z badań
 • 1203.
  Badanie parametrów oświetlenia drogowego na węźle Leszno Południe i na drodze ekspresowej S5 / Krzysztof Wandachowicz (WE) // r560258_2018

  Raport z badań
 • 1204.
  Opracowanie modelu nowego sposobu nadzorowania procesów realizacji zamówień / Krzysztof Żywicki (WBMiZ), Przemysław Zawadzki (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Paulina Rewers (WBMiZ) // r98_2019

  Raport z badań
 • 1205.
  Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach IV etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego / Łukasz Szczurek, Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r293_2019

  Raport z badań
 • 1206.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Poźniaka pt.: „Symulacje komputerowe mechanizmów prowadzących do ujemnego współczynnika Poissona w różnych skalach” / Jarosław Rybicki // r522963_2017

  Recenzja
 • 1207.
  Recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Symulacje komputerowe mechanizmów prowadzących do ujemnego współczynnika Poissona w różnych skalach” napisanej przez Artura A. Poźniaka / Mirosław R. Dudek // r522958_2017

  Recenzja
 • 1208.
  Modelowanie systemów kolejkowych z ruchem adaptacyjnym / Maciej Stasiak (WEiT), Mariusz Głąbowski (WEiT), Sławomir Hanczewski (WEiT), Joanna Weissenberg (WEiT) // r522012_2017

  Raport z badań
 • 1209.
  Opinia o pracy badawczej realizowanej w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej pt.: „Wielofunkcyjne sole organiczne” / Jerzy Siepak // r522425_2017

  Opinia
 • 1210.
  Optymalizacja zapytań przedziałowych w środowisku Spark 2.2.0 / Mateusz Borowiak, Kacper Stępień // r522363_2017

  Raport z badań
 • 1211.
  Projekt, budowa i badanie układu rezystancyjnego hamowania dynamicznego teleskopu / Krzysztof Nowopolski (WE), Stefan Brock (WE) // r522967_2017

  Raport z badań
 • 1212.
  Opinia o pracy badawczej realizowanej w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej pt.: „Opracowanie metod wytwarzania materiałów elektrochemicznie aktywnych oraz badania procesów elektrodowych” / Teresa Łuczak // r522326_2017

  Opinia
 • 1213.
  Genes sharing the functional domain decrease the performance of classification in RNA-seq data / Anna Leśniewska (WI) // r522321_2017

  Raport z badań
 • 1214.
  Opinia o pracy badawczej realizowanej w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej pt.: „Granica faz elektroda/elektrolit w urządzeniach elektrochemicznych” / Mariusz Pietrowski // r522324_2017

  Opinia
 • 1215.
  Sprawozdanie nr 6 z realizacji prac wykonanych w ramach projektu „System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF / Krzysztof Siodła (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hubert Morańda (WE), Jarosław Szóstka (WEiT), Cyprian Szymczak (WE), Filip Polak (WE) // r522266_2017

  Raport z badań
 • 1216.
  Synteza i identyfikacja cieczy jonowych jako dodatku do masy aktywnej akumulatora kwasowo-ołowiowego / Juliusz Pernak (WTCH) // r521876_2017

  Raport z badań
 • 1217.
  Recenzja osiągnięć oraz dorobku dr hab. inż. Grzegorza Danilewicza ubiegającego się o nadanie tytułu profesora / Marek Amanowicz // r522269_2017

  Recenzja
 • 1218.
  Ocena dorobku i pozycji naukowej dr hab. inż. Grzegorza Danilewicza w związku z postępowaniem o nadanie mu tytułu profesora nauk w dziedzinie nauk technicznych / Jerzy Siuzdak // r522318_2017

  Recenzja
 • 1219.
  Ocena stanu technicznego i warunki dalszej eksploatacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kurlandzkiej nad ul. B. Krzywoustego w Poznaniu / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // r523644_2017

  Raport z badań
 • 1220.
  Recenzja rozprawy doktorskiej pt.: „Multidimensional Modulations in Modern Digital Communications Systems” autorstwa mgr inż. Tomasza Markiewicza / Andrzej Dąbrowski // r521857_2017

  Recenzja
 • 1221.
  Testy statyczne jednostek napędowych projektowanej platformy wielowirnikowej, Projekt modułu (ESCB) / Adam Bondyra (WE) // r521973_2017

  Raport z badań
 • 1222.
  Opracowanie opinii o innowacyjności pt.: Technologia termiczno-ciśnieniowego formowania płyt konstrukcyjnych z tworzyw termoplastycznych / Marek Szostak (WBMiZ) // r522965_2017

  Opinia
 • 1223.
  Opracowanie raportu merytorycznego dla MNiSW projektu INDECT 218086 w ramach pakietów zadań WP6 i WP9 / Kamil Sędłak // r522358_2017

  Raport z badań
 • 1224.
  Pomiar strumienia świetlnego oraz parametrów elektrycznych źródeł światła LED / Krzysztof Maciołek (WE) // r522222_2017

  Raport z badań
 • 1225.
  Opinia dotycząca zgodności z wymaganiami mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55 KR 3-7 o składzie zgodnym z badaniem typu TPA/ST/L/15/041 / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r521922_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 1226.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk-Piekarskiej pt.: „Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych” / Maciej Urbaniak // r522704_2017

  Recenzja
 • 1227.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Badania i ocena warstw nawierzchni asfaltowych wbudowywanych w rejonie Węzła Świecko w liniach rozgraniczających autostrady A2 / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r521921_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 1228.
  Optimization of SSNB W-S-W Elastic Optical Switching Fabrics – Extension of Results / Remigiusz Rajewski (WEiT) // r519142_2017

  Raport z badań
 • 1229.
  Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działających w środowisku miejskim. Raport nr R-Q/17-3/4. Badania symulacyjne systemu łączności – cz. I / Rafał Krenz (WEiT), Karolina Lenarska (WEiT), Adrian Langowski (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Paweł Sroka (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT) // r519933_2017

  Raport z badań
 • 1230.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. arch. Romana Pilcha pt. „Współczesne tendencje w lokalizacji kampusów akademickich w małych i średnich miastach” / Wacław Seruga // r518450_2017

  Recenzja
 • 1231.
  Opracowanie systemu wyboru i syntezy widoków wirtualnych oraz przygotowanie odpowiedniego oprogramowania, etap 2017/3 dla projektu „Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia” TANGO1/266710/NCBR/2015 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Robert Ratajczak, Jakub Stankowski (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT) // r517511_2017

  Raport z badań
 • 1232.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Kossowskiego pt.: „Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do ciągłej, nieinwazyjnej oceny stężenia substancji chemicznych w organizmie” / Anna Cysewska-Sobusiak (WE) // r517931_2017

  Recenzja
 • 1233.
  Projekt i implementacja modułu statystyk w systemie Eproto / Kamil Sobczak, Bartosz Markowski, Jaras Lojka, Jan Kubacki // r517225_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 1234.
  Optimization of SSNB W-S-W Elastic Optical Switching Fabrics / Wojciech Kabaciński (WEiT), Marek Michalski (WEiT) // r519141_2017

  Raport z badań
 • 1235.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Bartczaka pt.: „Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z układów wodnych” / Zbigniew Hubicki // r517386_2017

  Recenzja
 • 1236.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Bartczaka pt.: „Badanie efektywności protokołów rutingu rozgałęźnego w przewodowych sieciach pakietowych” / Krzysztof Walkowiak // r517934_2017

  Recenzja
 • 1237.
  Thaw and refreeze scheduling / Maciej Drozdowski (WI), Jakub Wawrzyniak (WI) // r518566_2017

  Raport z badań
 • 1238.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zawady pt.: „On new class of test points and their applications” / Sybille Hellebrand // r517034_2017

  Recenzja
 • 1239.
  Opinia o innowacyjności - System i aplikacja mobilna do obsługi wydruku zdjęć i obsługi innych zleceń poligraficznych i marketingowych / Tomasz Grajek (WEiT) // r522419_2017

  Opinia
 • 1240.
  Planning G3-continuous paths for state-constrained mobile robots with bounded curvature of motion / Tomasz Gawron (WI), Maciej M. Michałek (WI) // r517520_2017

  Raport z badań
 • 1241.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/38/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza. Zadanie nr 4. Część B1. Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // r512052_2017

  Raport z badań
 • 1242.
  Recenzja osiągnięcia stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Elantkowskiej pt.: „Opis efektów wzbudzeń jedno- i dwuelektronowych, z powłok zamkniętych do otwartych i pustych oraz z powłok otwartych do pustych, w strukturze subtelnej i nadsubtelnej atomów złożonych” / Jacek Bieroń // r512289_2017

  Recenzja
 • 1243.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Górskiej na temat: „Development of electrochemical capacitors based on protic ionic liquids” / Władysław Wieczorek // r508713_2017

  Recenzja
 • 1244.
  Opracowanie i analiza badań ogniw AHP14-M1Ultra-A / Jacek Pielecha (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), Marta Galant (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Eugenia Narbuntowicz (WIT), Grażyna Jedlińska (WIT), Maciej Andrzejewski, Mateusz Nowak (WIT), Iwona Pietrzak (WIT), Dawid Gallas (WIT), Jarosław Tomaszewski (WIT), Przemysław Marsula (WIT) // r508737_2017

  Raport z badań
 • 1245.
  Opracowanie algorytmu pozwalającego na detekcję punktów lutowniczych na podstawie zdjęcia płytki PCB / Piotr Owczarek (WBMiZ) // r508335_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 1246.
  Opracowanie aplikacji generującej i parametryzującej punkty lutownicze na podstawie plików GERBER / Roman Regulski (WBMiZ) // r508338_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 1247.
  Wstępny raport z badań numerycznych stabilności konstrukcji mechanicznej ramy stacji lutowniczej / Bartosz Minorowicz (WBMiZ) // r508336_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 1248.
  Wyznacznie lepkości efektywnej w równaniu filtracji Brinkmana / Magdalena Mierzwiczak (WBMiZ), Jakub Krzysztof Grabski (WBMiZ), Agnieszka Fraska (WBMiZ) // r508237_2017

  Raport z badań
 • 1249.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Gardeckiego na temat: „Stabilizacja lotu wielowirnikowego robota latającego z napędem elektrycznym w warunkach zmiennego obciążenia i konfiguracji z wykorzystaniem pokładowych systemów mikroawioniki” / Paweł Drapikowski (WE) // r508205_2017

  Recenzja
 • 1250.
  Opinia nt. innowacyjności planowanych rozwiązań w projekcie rozbudowy zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o. w Tychach / Jędrzej Kasprzak (WMRiT) // r508147_2017

  Opinia
 • 1251.
  Report on sensitivity analysis for caproic acid recovery by ionic liquid / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // r507683_2017

  Raport z badań
 • 1252.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Trzaskowskiej pt.: „Determinanty zarządzania wiedzą organizacji uczących się na przykładzie wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego” / Krzysztof Leja // r508032_2017

  Recenzja
 • 1253.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Górskiej na temat: „Development of electrochemical capacitors based on protic ionic liquids” / Paweł Szroeder // r508698_2017

  Recenzja
 • 1254.
  Budowa modeli wybranych części układu chłodzenia i ich badania symulacyjne i doświadczalne – część 2 / Szymon Wojciechowski (WBMiZ), Tomasz Bartkowiak (WBMiZ) // r507587_2017

  Raport z badań
 • 1255.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Włodzimierza Sobczaka pt.: „Wskaźnikowa metoda oceny kompetencji w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej” / Jerzy Lewandowski // r508614_2017

  Recenzja
 • 1256.
  Adaptacja systemu akwizycji obrazów wielowidokowych, estymacja głębi, dodanie układów akwizycji dźwięku, integracja metod w modelu, akwizycja dodatkowych sekwencji testowych, eksperymentalna ocena systemu, etap 6 dla projektu „Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia” TANGO1/266710/NCBR/2015 / Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Robert Ratajczak // r507347_2017

  Raport z badań
 • 1257.
  Analiza i dobór metody wielokryterialnego wspomagania decyzji do problemu szeregowania rozwiązań konstrukcyjnych powierzchni ciernych tarcz hamulcowych pojazdów szynowych / Maciej Bieńczak (WMRiT) // r507550_2017

  Raport z badań
 • 1258.
  Analiza wielokryterialna rozwiązań konstrukcyjnych powierzchni ciernych tarcz hamulcowych pojazdów szynowych z zastosowaniem metody Electre III/IV / Szymon Fierek (WMRiT) // r507641_2017

  Raport z badań
 • 1259.
  Budowa prototypu nowego układu chłodzenia i stanowiska badawczego – część 2. Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych. / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Marcin Pelic (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ) // r507588_2017

  Raport z badań
 • 1260.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Cerana pt.: „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej” / Paweł Sowa // r507220_2017

  Recenzja
 • 1261.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Trzaskowskiej pt.: „Determinanty zarządzania wiedzą organizacji uczących się na przykładzie wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego” / Agata Sudolska // r507680_2017

  Recenzja
 • 1262.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Prokopa pt.: „Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna” / Grzegorz Wiczyński (WE) // r507001_2017

  Recenzja
 • 1263.
  Symulacja zwiększenia uzysku biogazu na miejskiej oczyszczalni ścieków / Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Łukasz Jaroszyński // r506964_2017

  Raport z badań
 • 1264.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Mariusza Walkowiaka na temat: „Badania nad zastosowaniem wybranych grup związków krzemu jako funkcjonalnych składników elektrolitów dla chemicznych źródeł prądu” / Andrzej Lewandowski (WTCH) // r506926_2017

  Recenzja
 • 1265.
  Mechanical Testing and Differential Scanning Calorimetry of PP Containers / Marek Szostak (WBMiZ) // r507551_2017

  Raport z badań
 • 1266.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Cerana pt.: „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej” / Henryk Kaproń // r506376_2017

  Recenzja
 • 1267.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Prokopa pt.: „Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna” / Tadeusz Pałko // r506384_2017

  Recenzja
 • 1268.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/36/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza, zadanie nr 6. część A. Tytuł projektu: Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni / Adam Turkot (WI), Przemysław Skrzypczak (WE), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ) // r505640_2017

  Raport z badań
 • 1269.
  Recenzja artykułów: „Komputerowe wspomaganie projektowania bezpiecznego stanowiska pracy robota” i „Translacja potrzeb człowieka na konstrukcję wózka inwalidzkiego” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie / Jerzy Grobelny // r507918_2017

  Recenzja
 • 1270.
  Ocena i nanaliza możliwości zastosowania blachy o zmniejszonej grubości w produkcji pojemników aerozolowych / Adam Patalas (WBMiZ), Piotr Jabłoński (WBMiZ) // r505276_2017

  Raport z badań
 • 1271.
  Potwierdzenie wdrożenia innowacji w oparciu o faktyczną realizację projektu / Marek Szostak (WBMiZ) // r504961_2017

  Opinia
 • 1272.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Zdarty na temat: „Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych” / Izabela Nowak // r504822_2017

  Recenzja
 • 1273.
  Analiza danych dla dużych obciążeń prądowych – analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Grzegorz Lota (WTCH) // r503835_2017

  Raport z badań
 • 1274.
  Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie badań różnicowej kalorymetrii skaningowej, termograwimetrii oraz spektroskopii w podczerwieni / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r503834_2017

  Raport z badań
 • 1275.
  Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie pomiaru gęstości metodą hydrostatyczną oraz obserwacji mikroskopowych / Monika Knitter (WBMiZ) // r503980_2017

  Raport z badań
 • 1276.
  Analiza morfologiczno-mikrostrukturalna funkcjonalnych materiałów i biomateriałów hybrydowych z interpretacją otrzymanych rezultatów / Wojciech Wieczorek // r503515_2017

  Raport z badań
 • 1277.
  Recenzja osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego / Stefania Grzeszczyk // r505709_2017

  Recenzja
 • 1278.
  Analiza i porównanie widm impedancyjnych dla różnych układów - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Agnieszka Świderska-Mocek (WTCH) // r503999_2017

  Raport z badań
 • 1279.
  Badanie systemów kompozytowych z siarczkami - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Maciej Galiński (WTCH) // r503935_2017

  Raport z badań
 • 1280.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Kołaty pt.: „Kształtowanie miejsc publicznych wobec przemian struktury wiekowej społeczności miejskiej na przykładzie Poznania” / Marek Wysocki // r505295_2017

  Recenzja
 • 1281.
  Zbadanie kinetyki elektrodowej / Ewelina Rudnicka (WTCH) // r503837_2017

  Raport z badań
 • 1282.
  Opis charakteru wdrażanych maszyn i innowacji związanych z wytwarzaniem kabin przemysłowych z blachy / Waldemar Matysiak (WBMiZ) // r506769_2017

  Opinia
 • 1283.
  Opis technologii wytwarzania kabin przemysłowych z blachy dla różnych branż przy użyciu cięcia laserowego typu fiber / Dariusz Bartkowski (WBMiZ) // r506770_2017

  Opinia
 • 1284.
  Opracowanie sprzedaży, zużycia i kontroli jakości środków ochrony roślin zawierających MCPA i 2,4-D / Marek Miszczyk // r503084_2017

  Raport z badań
 • 1285.
  Dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu wtryskiwania / Przemysław Poszwa (WBMiZ) // r502998_2017

  Raport z badań
 • 1286.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca oceny wytrzymałości na ściskanie betonu dla wybranych elementów żelbetowych budynku hali produkcyjno-magazynowej z części biurowo-socjalną w miejscowości Suchy Las przy ul. Obornickiej 68 / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // r507000_2017

  Raport z badań
 • 1287.
  Raport z wykonanych pomiarów pobieranej mocy elektrycznej i natężania promieniowania w wybranych punktach oświetlanej powierzchni lamp UV LED 24W, LED 9W i LED 24/48W / Grzegorz Wiczyński (WE) // r504111_2017

  Raport z badań
 • 1288.
  Raport z wykonanych pomiarów pobieranej mocy elektrycznej i natężania promieniowania w wybranych punktach oświetlanej powierzchni lamp UV LED 6W i CFL 36W oraz porównania wyników pomiarów lamp UV LED 6W, LED 9W, LED 24W, LED 24/48W oraz CFL 36W / Grzegorz Wiczyński (WE) // r504019_2017

  Raport z badań
 • 1289.
  Opracowanie i analiza wyników badań rury z PE / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502645_2017

  Raport z badań
 • 1290.
  Opracowanie i analiza wyników badań wyrobów poliamidowych / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502704_2017

  Raport z badań
 • 1291.
  Opracowanie i analiza wyników badań próbek polimerowych / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502568_2017

  Raport z badań
 • 1292.
  Recenzja osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego / Piotr Radziszewski // r505708_2017

  Recenzja
 • 1293.
  Audit ergonomiczności warunków pracy na stanowisku „trymowanie ryby” (wraz z omówieniem uzyskanych wyników oraz określeniem propozycji zmian) / Adam Górny (WIZ), Marcin Butlewski (WIZ), Joanna Sadłowska-Wrzesińska (WIZ) // r502660_2017

  Raport z badań
 • 1294.
  Opinia o innowacyjności technologii zawartej w projekcie nt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowego zagospodarowania wybranych, poużytkowych tworzyw polimerowych pochodzących z przemysłu elektrotechnicznego i/lub elektrycznego" / Marek Szostak (WBMiZ) // r502208_2017

  Opinia
 • 1295.
  Optymalizacja składu chemicznego stopów RE-Mg-Ni poprzez częściowe podstawienie Co w stopach typu Re2Ni7, badania ich struktury krystalograficznej, składu chemicznego, oraz wpływu składu chemicznego i nanostruktury na zdolność do odwracalnej absorpcji wodoru / Mateusz Balcerzak (WBMiZ) // r502206_2017

  Raport z badań
 • 1296.
  Raport z prac rozwojowych przeprowadzonych na preparatach bentonitowych z firmy Hekobentonity Sp. z o. o. / Wojciech Góra (WBiIŚ) // r507917_2017

  Raport z badań
 • 1297.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Zdarty pt.: „Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych” / Małgorzata Wiśniewska // r502205_2017

  Recenzja
 • 1298.
  Opinia nt. innowacyjności planowanych rozwiązań w projekcie rozbudowy zakładu obróbki tarcz hamulcowych w przedsiębiorstwie Brembo Poland Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej / Jędrzej Kasprzak (WMRiT) // r502296_2017

  Opinia
 • 1299.
  Opinia o innowacyjności „Technologii wytwarzania elementów pracujących w wirówkach oleju, charakteryzujących się podwyższoną szczelnością i dokładnością wymiarową” / Andrzej Gessner (WBMiZ) // r501310_2017

  Opinia
 • 1300.
  Modyfikacja układu do badań dużych przepływów ciepła (prąd zwarcia) / Kazimierz Fabin (WTCH) // r503901_2017

  Raport z badań