Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1205)

 • 101.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Łowczowskiego pn. Identyfikcja zakłóceń ziemnozwarciowych w kablowych sieciach SN przy wykorzystaniu wielkości elektrycznych mierzonych w żyłach powrotnych. / Marcin Habrych // r1045_2020

  Recenzja
 • 102.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego / Jerzy Pamin // r1067_2020

  Recenzja
 • 103.
  Weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2019 / Przemysław Skrzypczak (WARiE) // r1019_2020

  Ekspertyza
 • 104.
  Conversion of Quinine Derivatives into Biologically Active Ionic Liquids: Advantages, Multifunctionality and Perspectives / Juliusz Pernak (WTCH), Tomasz Rzemieniecki (WTCH), Tomasz Klejdysz, Fengrui Qu, Robin D. Rogers // r1020_2020

  Raport z badań
 • 105.
  Analiza powierzchni próbek poddanych badaniom tribologicznym. Zbadanie mechanizmu powstawania tribofilmu na powierzchni materiałów spiekanych. / Mateusz Kotkowiak (WBMiZ) // r1015_2020

  Raport z badań
 • 106.
  Evaluation report for the doctoral thesis submitted by Anna Lukowa / Matti Latva-aho // r1083_2020

  Recenzja
 • 107.
  Energy-Efficient Wireless OFDM Transmission with Computational-Awareness / Hanna Bogucka (WIiT), Adrian Kliks (WIiT), Paweł Kryszkiewicz (WIiT) // r1011_2020

  Raport z badań
 • 108.
  Projektowanie algorytmów metod i narzędzi wspomagających zarządzanie IAS / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski (WIZ), Jowita Trzcielińska (WIZ) // r1009_2020

  Raport z badań
 • 109.
  Simultaneous activation of soft carbon and electrochemical lithium transfer to a negative carbon/graphite electrode of LIC / Francois Beguin (WTCH) // r1008_2020

  Raport z badań
 • 110.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania - 2020- raport nr 2 / Paweł Rydzewski (WILiT), Agnieszka Płatkiewicz (WILiT), Andrzej Pożarycki (WILiT), Magdalena Chmielewska-Stróżyk (CKL), Maja Pożarycka (WILiT) // r1071_2020

  Raport z badań
 • 111.
  „Electrochemical activation and simultaneous lithium extraction of composite (soft carbon / lithium salt) electrodes"- synthesis of lithium salts, electrochemical activation and lithium extraction of the (carbon / lithium salt) composite electrodes, physicochemical characterizations, attempt of LIC formation by lithium transfer to graphite or hard carbon negative electrode. / Agnieszka Chojnacka (WTCH) // r1007_2020

  Raport z badań
 • 112.
  Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii w kontekście zastosowań głębokiego uczenia – część III / Marek Domański (WIiT), Damian Karwowski (WIiT), Mateusz Lorkiewicz (WIiT) // r1006_2020

  Raport z badań
 • 113.
  Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji – Zadanie 5 / Krzysztof Wandachowicz (WE), Małgorzata Zalesińska (WE) // r1023_2020

  Raport z badań
 • 114.
  Raport z badań wełny mineralnej według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. określanie zachowania przy ściskaniu” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1143_2020

  Raport z badań
 • 115.
  Modyfikacja rozwiązania konstrukcyjnego prowadnicy fotela symulatora lotniczego. / Krzysztof Wałęsa (WIM) // r1005_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 116.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Fularza pt. „Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru” / Bogdan Kwolek // r1003_2020

  Recenzja
 • 117.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Marcina Wiśniewskiego pt. Podstawy robotyzacji-laboratorium / Andrzej Sioma // r1002_2020

  Recenzja
 • 118.
  Analiza EDS powierzchni po badaniu zużycia przez tarcie w temperaturze 600°C / Adam Piasecki (WIMiFT) // r1016_2020

  Raport z badań
 • 119.
  Opinia o innowacyjności pt. Pakiet Tekla Structures Detalowanie, zawierający moduły: Detalowanie konstrukcji stalowych (Steel Detailing) i Detalowanie prefabrykatów betonowych (Precast Concrete Detailing) / Marek Miądowicz (WIZ) // r1014_2020

  Opinia
 • 120.
  Recenzja monografii pod tytułem „Model zarządzania siecią edukacyjną. Studium przypadku” pod redakcją Oksany Erdeli, Instytut naukowo-wydawniczy „Spatium” / Jan Fazlagić // r1012_2020

  Recenzja
 • 121.
  RNAthor – fast, accurate normalization, visualization and statistical analysis of RNA probing data resolved by capillary electrophoresis / Julita Gumna, Tomasz Żok (WIiT), Kacper Figurski, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Marta Szachniuk (WIiT) // r998_2020

  Raport z badań
 • 122.
  Wykonanie połączenia algorytmów prowadzenia przewodu po ograniczonej ścieżce z algorytmami sterowania hybrydowego / Belter Dominik (WARiE) // r997_2020

  Raport z badań
 • 123.
  Pomiar i analiza geometryczna odlewów / Bartosz Gapiński (WIM) // r1000_2020

  Raport z badań
 • 124.
  Wykonanie termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych / Leszek Różański (WIM) // r999_2020

  Raport z badań
 • 125.
  Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych litych i porowatych stopów beta tytanu metodą obróbki elektrochemicznej oraz hydrotermalnej. Charakterystyka powierzchni otrzymanych powłok – morfologia, porowatość, skład chemiczny, kąty zwilżania, energia powierzchniowa, odporność korozyjna / Andrzej Miklaszewski (WBMiZ) // r996_2020

  Raport z badań
 • 126.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Anny Cysewskiej-Sobusiak i Joanny Parzych pt. Optoelektronika i fonika. Zagadnienia wybrane / Ryszard S. Romaniuk // r1070_2020

  Recenzja
 • 127.
  Analiza wpływu nieterminowego realizowania planowych przeglądów silników spalinowych na lokomotywach SU160 (wg cyklu zalecanego przez MTU) / Jerzy Merkisz (WILiT), Marek Idzior (WILiT) // r1010_2020

  Raport z badań
 • 128.
  Oznaczenie właściwości mechanicznych próbek w badaniach statycznej próby rozciągania oraz dynamicznej analizy mechanicznej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r995_2020

  Raport z badań
 • 129.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Sandry Witkiewicz-Łukaszek pt. Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych / Barbara Marczewska // r1001_2020

  Recenzja
 • 130.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Olgi Kawa, Jerzego Rakowskiego i Michała Guminiaka pt. Mechanika budowli. Zadania cz. 2 / Adam Podhorecki // r988_2020

  Recenzja
 • 131.
  Recenzja wydawnicza opracowania pt. „Model zarządzania Siecią Edukacyjną. Studium przypadku” pod red. Oksany Erdeli / Zenon Wiśniewski // r1013_2020

  Recenzja
 • 132.
  Pomiar wybranych cech geometrycznych wyrobu / Karol Grochalski (WIM) // r976_2020

  Raport z badań
 • 133.
  Verification of the concept of a backup power supply for Zalando Logistic Operation Center located in Gardno taking into account a protection against voltage peaks / Andrzej Kwapisz (WIŚiE), Krzysztof Szubert (WIŚiE) // r974_2020

  Ekspertyza
 • 134.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych” / Mirosław Wendeker // r994_2020

  Recenzja
 • 135.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson cyklu publikacji pt. „Fabryczna regeneracja części samochodowych - ocena w zakresie realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju” / Andrzej Świderski // r989_2020

  Recenzja
 • 136.
  Opracowanie danych eksperymentalnych z badań kinetyki reakcji wydzielania wodoru i ich analiza statystyczna / Małgorzata Graś (WTCH) // r973_2020

  Raport z badań
 • 137.
  „Zbudowanie modelu symulacyjnego automatycznego regału szufladkowego oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i opracowanie raportu z badań – zakres logistyczny” / Paweł Pawlewski (WIZ), Kamila Kluska (WIZ) // r597_2019

  Kod źródłowy
 • 138.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Tomasza Prejzendanca pt: „Wykorzystanie kontrolowanych języków naturalnych do modelowania systemów dynamicznych w bioinformatyce” / Bartosz Wilczyński // r1004_2020

  Recenzja
 • 139.
  Zintegrowany system klasy ERP / Jakub Kołota (WARiE) // r972_2020

  Opinia
 • 140.
  Final research study report. RSM Based beam interference coordination in 5G UCNC HetNet (evaluation based on selected use cases); RSM Database final architecture and design; RSM Based Radio Resource Provisioning in 5G UCNC HetNet for energy efficiency (evaluation based on selected use cases); RSM function in 3GPP architecture; Evaluation of RSM application for other systems - selected LTE/LTE-A use case; Evaluation of the AI application for RSM improvement; Simulation Test Bed source code with comments. Deliverable D3 / Hanna Bogucka (WEiT), Marcin Hoffmann (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz (WEiT), Paweł Sroka (WEiT) // r897_2020

  Raport z badań
 • 141.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych” / Marek Brzeżański // r993_2020

  Recenzja
 • 142.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Łowczowskiego pn. Identyfikacja zakłóceń ziemnozwarciowych w kablowych sieciach SN przy wykorzystaniu wielkości elektrycznych mierzonych w żyłach powrotnych. / Paweł Sowa // r1025_2020

  Recenzja
 • 143.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego cyklu publikacji pt. „Eksperymentalno-numeryczne procedury identyfikacji parametrów materiałowych z wykorzystaniem modeli zastępczych i metod odwrotnych” / Leonard Ziemiański // r991_2020

  Recenzja
 • 144.
  Konwerter do LDV + algorytm syntezy LDV / Krzysztof Wegner (WIiT), Jakub Stankowski (WIiT) // r968_2020

  Kod źródłowy
 • 145.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skrzypiec na temat: „Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett - morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste” / Paweł Wydro // r965_2020

  Recenzja
 • 146.
  Wykonanie diagnostyki zmian temperaturowych poszczególnych obszarów ciała z wykorzystaniem kamery termowizyjnej / Dawid Danielczyk (WARiE) // r966_2020

  Raport z badań
 • 147.
  Double salts herbicidal ionic liquids (DSHILs) / Juliusz Pernak (WTCH) // r961_2020

  Raport z badań
 • 148.
  Raport z badań próbek dla firmy PCI Membranes Sp. z o.o. / Marek Weiss (WIMiFT) // r962_2020

  Raport z badań
 • 149.
  Ocena wytrzymałości wyprasek DBA0011-01 / DBA0012-01 w projekcie Suzuki / YAA Chrome / Przemysław Poszwa (WIM) // r990_2020

  Raport z badań
 • 150.
  Opracowanie systemu sterowania ustawianiem walców prostowarki - etap 3 / Darusz Sędziak (WIM), Andrzej Milecki (WIM), Roman Regulski (WIM), Dominik Rybarczyk (WIM), Arkadiusz Kubacki (WIM) // r885_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 151.
  Opracowanie wstępnych wyników agregacji rankingów częściowych / Grzegorz Miebs (WI) // r920_2020

  Raport z badań
 • 152.
  Testy systemu lokalizacji 2D w zadaniu autonomicznego poruszania się pomiędzy stanowiskami / Kamil Młodzikowski // r922_2020

  Raport z badań
 • 153.
  Implementacja modułu śledzenia robota dla globalnego i skalowalnego systemu lokalizacji wykorzystującego głębokie sieci neuronowe / Milena Molska (WARiE) // r919_2020

  Kod źródłowy
 • 154.
  Analiza wpływu stanu technicznego układu hamulcowego wagonów biorących udział w wykolejeniu pociągu w dniu 17.09.2019 r. w Malczycach / Marek Idzior (WILiT), Wojciech Sawczuk (WILiT) // r927_2020

  Raport z badań
 • 155.
  Badania wibroakustyczne robota aptecznego FABLOX firmy Alutec K&K Polska sp. j. ul. Sołecka 38, 62-020 Jasin. Etap 1: Wykonanie prac badawczych obejmujących badania wibroakustyczne robota aptecznego w zakresie: a) pionowych i poziomych napędów liniowych wyposażonych w dwa rodzaje serwonapędów oraz jeden wybrany rodzaj silników krokowych, b) jednego typu głowicy załadunkowo – wyładunkowej. / Wojciech Łapka (WIM) // r913_2020

  Raport z badań
 • 156.
  VLSI Testing – Design for test part 2 / Jerzy Tyszer (WIiT) // r916_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 157.
  Opracowanie wyników badania lokalnych efektów termicznych pochodzących z procesów deformacji oraz propagacji pękania w złączach adhezyjnych metal – polimer poprzez zastosowanie termografii w podczerwieni / Leszek Różański (WBMiZ) // r915_2020

  Raport z badań
 • 158.
  Efektywne energetycznie przenoszenie obliczeń oraz alokacja zasobów dla architektury typu mgła / Hanna Bogucka (WIiT), Filip Idzikowski (WIiT), Paweł Kryszkiewicz (WIiT), Bartosz Bossy (WIiT) // r908_2020

  Raport z badań
 • 159.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mg. inż. Michała Fularza pt. „Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru” / Krzysztof Okarma // r926_2020

  Recenzja
 • 160.
  Zoptymalizowana pod kątem opóźnienia i energii sieć wirtualna typu mgła / Hanna Bogucka (WIiT), Filip Idzikowski (WIiT), Paweł Kryszkiewicz (WIiT), Bartosz Kopras (WIiT) // r909_2020

  Raport z badań
 • 161.
  Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego dr inż. Olgierda Stankiewicza ubiegającego się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja / Krzysztof Ślot // r964_2020

  Recenzja
 • 162.
  Produkt 04. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Agnieszka Misztal (WIZ) // r1026_2020

  Raport z badań
 • 163.
  Raport z badań temperatury mięknienia Vicata i identyfikacji przesłanych detali / Marek Szostak (WIM) // r896_2020

  Raport z badań
 • 164.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Świtalskiej pt.: „Badanie wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce” / Maciej Urbaniak // r975_2020

  Recenzja
 • 165.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Mirosław Wendeker // r921_2020

  Recenzja
 • 166.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego / Piotr Konderla // r911_2020

  Recenzja
 • 167.
  Analiza wyników badań próbek polimer-metal otrzymanych nieniszczącymi metodami interferometrycznym / Ewa Stachowska (WBMiZ) // r898_2020

  Raport z badań
 • 168.
  Opracowanie nt. określenia warunków pomiarów mikrodefektów w próbkach badawczych z użyciem wibrometrii holograficznej oraz metodą shearografii / Franciscus Gerhardus Meijer // r910_2020

  Raport z badań
 • 169.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Stanisława Jana Gawiejnowicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora / Eugeniusz Toczyłowski // r977_2020

  Recenzja
 • 170.
  Molecular dynamics of selected molecules in water solution / Wojciech Marciniak (WFT) // r891_2020

  Raport z badań
 • 171.
  Opinia o innowacyjności nt: „Technologia recyklingu trudno przetwarzalnych folii, w tym folii metalizowanych” / Marek Szostak (WIM) // r914_2020

  Opinia
 • 172.
  Określenie możliwości eksperymentalnych mikroskopii emisji wymuszonej pod kątem czułości oraz ograniczeń / Hanna Orlikowska (WFT) // r892_2020

  Raport z badań
 • 173.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Katarzyny Słuchockiej pt. Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki / Wojciech Niebrzydowski // r890_2020

  Recenzja
 • 174.
  Ekspertyza dotycząca ustalenia konieczności dodatkowego mocowania płyt osłonowych na budynku nr 36 na Os. B. Śmiałego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r889_2020

  Ekspertyza
 • 175.
  Możliwości wykorzystania rozłączników SN do lokalizacji miejsca zwarcia w ciągach liniowych sieci średniego napięcia / Józef Lorenc (WIŚiE), Jerzy Andruszkiewicz (WIŚiE), Bogdan Staszak (WIŚiE), Bartosz Olejnik (WIŚiE), Adam Wiśniewski (WIŚiE) // r887_2020

  Raport z badań
 • 176.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka / Jerzy Bajkowski // r925_2020

  Recenzja
 • 177.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka / Stanisław W. Kruczyński // r924_2020

  Recenzja
 • 178.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej / Wojciech Stanek // r905_2020

  Recenzja
 • 179.
  On the elicitation of indirect preferences in interactive evolutionary multiple objective optimization / Michał Tomczyk (WIiT), Miłosz Kadziński (WIiT) // r888_2020

  Raport z badań
 • 180.
  Opinia o innowacyjności projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii metalizowania elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego / Marek Szostak (WIM) // r917_2020

  Opinia
 • 181.
  Recenzja habilitacji Olgierda Stankiewicza. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Przetwarzanie i kompresja wielowidokowych sekwencji wizyjnych” / Władysław Skarbek // r963_2020

  Recenzja
 • 182.
  Recenzja ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka pt. „Badania niskoemisyjnego procesu spalania wysoko i niskokalorycznych paliw gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania urządzeń energetycznych” / Jarosław Bartoszewicz (WIŚiE) // r986_2020

  Recenzja
 • 183.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Świtalskiej pt.: „Badanie wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce” / Jerzy Olszewski // r1018_2020

  Recenzja
 • 184.
  Opracowanie z badań betonu budynku mieszkalnego przy ul. Kutrzeby w Pobiedziskach. Część 2. / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r895_2020

  Raport z badań
 • 185.
  1) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.Dolna Wilda 42 – 42 A-C. 2) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Jerzego 15 – Czajcza 10 -11, 3) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 102-106. / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r902_2020

  Ekspertyza
 • 186.
  Wzrost konkurencyjności firmy ŚwidMAN s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnych mobilnych technologii w standardzie 4K (Ultra HD) / Tomasz Grajek (WIiT), Sławomir Maćkowiak (WIiT) // r884_2020

  Opinia
 • 187.
  Moduł detekcji obiektów na scenie i segmentacji tła z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego / Rafał Staszak (WARiE) // r878_2020

  Raport z badań
 • 188.
  Opracowanie naukowo-techniczne zawierające opinię na temat programu naprawy uszkodzeń nawierzchni (warstw podbudowy wykonanej z mieszanki związanej cementem oraz mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej) oraz zabezpieczenia konstrukcji przed propagacją spękań odbitych. Dotyczy zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117. / Mieczysław Słowik (WILiT) // r881_2020

  Opinia
 • 189.
  Opracowanie systemu sterowania zestawem robot mobilny wraz z manipulatorem oraz przeprowadzenie w stymulatorze testów opracowanego rozwiązania / Krzysztof Stężała // r879_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 190.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Iwony Mądrzak-Litwy na temat: „Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali” / Henryk Koroniak // r882_2020

  Recenzja
 • 191.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania. Raport nr 1 / Paweł Rydzewski (WILiT), Agnieszka Płatkiewicz (WILiT), Andrzej Pożarycki (WILiT), Justyna Stróżyk-Weiss (WILiT), Maja Pożarycka (WILiT) // r880_2020

  Opinia
 • 192.
  Badania emisji w rzeczywistych warunkach eksploatacji (RDE) dwóch samochodów Toyota Prius Plug-in i Skoda Superb Plug-in, z uwzględnieniem zimnych rozruchów / Jerzy Merkisz (WILiT), Jacek Pielecha (WILiT), Karolina Kurtyka (WILiT), Kinga Skobiej (WIT) // r978_2020

  Raport z badań
 • 193.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WILiT) // r901_2020

  Recenzja
 • 194.
  Graficzne opracowanie mapy systemu / Marcin Borysiewicz // r907_2020

  Raport z badań
 • 195.
  Opracowanie dodatkowej funkcjonalności w systemie / Łukasz Starościak // r899_2020

  Raport z badań
 • 196.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Agnieszka Misztal (WIZ) // r900_2020

  Raport z badań
 • 197.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // r906_2020

  Raport z badań
 • 198.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Agnieszka Stachowiak (WIZ) // r904_2020

  Raport z badań
 • 199.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Hubert Wojciechowski (WIZ) // r903_2020

  Raport z badań
 • 200.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej / Waldemar Kuczyński // r912_2020

  Recenzja