Trwa generowanie pliku...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (213)

 • 101.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chleboś „Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowań w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno prawnego” / Wojciech Wyrzykowski // r94_2019

 • 102.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Rogackiego pt.: „Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych” / Przemysław Niewiadomski // r90_2019

 • 103.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Aniśkowicz pt: Konkurencyjność polskich przewozników drogowych ładunków na rynku europejskim / Jarosław Mamala // r103_2019

 • 104.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza / Janusz Rak // r87_2019

 • 105.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Andrzej Jardzioch // r84_2019

 • 106.
  Opracowanie oraz implementacja elementów autonomii jednostki latającej / Jan Wietrzykowski (WE) // r115_2019

 • 107.
  Raport z badań dotyczących oceny właściwości mat gumowych / Monika Knitter (WBMiZ), Karol Bula (WBMiZ) // r211_2019

 • 108.
  Raport z dostosowania oświetlenia platformy latającej oraz algorytmów sterowania niskiego poziomu wraz z analizą wibracji / Stanisław Gardecki (WE) // r112_2019

 • 109.
  Raport z uruchomienia i oprogramowania zmodernizowanego układu dystrybucji zasilania (ESCB) / Adam Bondyra (WE) // r113_2019

 • 110.
  Wyznaczenie pozycji 3D w przestrzeni / Michał Zalas // r114_2019

 • 111.
  Opracowanie wyników analiz elektrochemicznych wraz z opisem strumieni jonowych w roztworach wodnych octanu / Anetta Płatek (WTCH) // r99_2019

 • 112.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Marek Opielak // r86_2019

 • 113.
  Wyznaczanie wskaźników z symulacji dotyczących harmonogramowania zgłoszeń wyłączeń w okresie lipca 2018 r. z wykorzystaniem algorytmu deterministycznego i genetycznego / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r81_2019

 • 114.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r80_2019

 • 115.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i zakresu kształcenia kadry dr hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Marcin Kamiński // r79_2019

 • 116.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Krawczyk pt.: Możliwości obiektywizacji oznaczenia stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic. / Jędrzej Wierzbicki // r176_2019

 • 117.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Alicji Piotrowskiej pt. Wpływ uzdatniania wody i układu wentylacyjnego na obecność THM-ów w środowisku basenów krytych. / Anna Bogdan // r85_2019

 • 118.
  Opracowanie wyników analiz numerycznych zadań statyki i dynamiki w ramach mechaniki niecałkowitego rzędu z wykorzystaniem różnych aproksymacji pochodnej frakcjalnej typu Riesza-Caputo / Tomasz Błaszczyk // r74_2019

 • 119.
  Stable and uniform resource allocation strategies for network processes using verex energy gradients / Mikołaj Morzy (WI), Tomi Wójtowicz // r89_2019

 • 120.
  Badanie rur wielowarstwowych w celu określenia ich przydatności do stosowania / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r72_2019

 • 121.
  Ocena osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. A. Świetlickiej w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego / Krzysztof Siwek // r62_2019

 • 122.
  Opracowanie wyników analiz numerycznych próby dynamicznego rozciągania jako procesu adiabatycznego z wykorzystaniem modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z uwzględnieniem izotropowego modelu zniszczenia / Marcin Nowak // r76_2019

 • 123.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / korpus 12szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r73_2019

 • 124.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Ireny Pawłyszyn pt.: „Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji lean management w klastrach sieciowych” / Kazimierz Perechuda // r66_2019

 • 125.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Trziszki pt.: „Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT” / Zdzisław Jasiński // r68_2019

 • 126.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Pawłowskiej pt.: „Metodyka rozwiązywania konfliktów w procesie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” / Krystyna Leszczewska // r69_2019

 • 127.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Pawłowskiej pt.: „Metodyka rozwiązywania konfliktów w procesie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” / Wojciech Popczyk // r67_2019

 • 128.
  Development and implementation of 3D local maps linking module and visualization of simple geometrical objects / Krzysztof Zieliński // r64_2019

 • 129.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Kosickiego pt. Wykonywanie kolejowych robót budowlanych a sprawne prowadzenie ruchu pociągów. / Maciej Kruszyna // r71_2019

 • 130.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Siasta / Edward Hrynkieiwcz // r82_2019

 • 131.
  Ocena dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego dr hab. Marty Szachniuk w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora / Małgorzata Kotulska // r50_2019

 • 132.
  Opracowanie metodyki doskonalenia przepływu produkcji / Marta Szczepaniak // r43_2019

 • 133.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Krzysztof Marchelek // r132_2019

 • 134.
  Badania dokładności i powtarzalności działania urządzenia z wykorzystaniem przestrzennej fotogrametrii / Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ) // r51_2019

 • 135.
  Ocena tworzenia biofilmu na powierzchni stopów tytanu typu betta (Ti-Mo) metodą obrazowa z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz ilościową z zastosowaniem sonifikacji / Paulina Pecyna // r47_2019

 • 136.
  Ocena tworzenia biofilmu na powierzchni stopów tytanu typu betta (Ti-Zr-Nb) metodą obrazowa z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz ilościową z zastosowaniem sonifikacji / Magdalena Ratajczak // r48_2019

 • 137.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP65) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w warunkach laboratoryjnych / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r59_2019

 • 138.
  Przeprowadzenie badań i testów zintegrowanych podstawowych komponentów układu sterowania oraz zasilania w warunkach laboratoryjnych / Dawid Danielczyk // r77_2019

 • 139.
  Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM – ETAP II / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r58_2019

 • 140.
  Raport z weryfikacji modeli obliczeniowych wraz z opracowaniem wyników analiz numerycznych dotyczących procesu bigowania tektury falistej / Tomasz Gajewski (WBiIŚ) // r57_2019

 • 141.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Selecha / Jerzy Merkisz (WIT) // r56_2019

 • 142.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Zdzisław Chłopek // r83_2019

 • 143.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Jerzy Merkisz (WIT) // r88_2019

 • 144.
  Report Power transformer research / Jarosław Gielniak (WE) // r97_2019

 • 145.
  Uruchomienie lokalizacji 3D dla ramienia i głowy robota. / Joanna Piasek // r63_2019

 • 146.
  Weryfikacja dedykowanych komponentów protezy wykonanych z CFRP poprzez wykonanie badań wytrzymałościowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r65_2019

 • 147.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Analiza parametrów procesu kształtowania ukierunkowania na wyznaczenie optymalnych nacisków oraz czasów poszczególnych operacji kształtowania / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r53_2019

 • 148.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Opracowanie trójwymiarowej mapy odkształceń dla poszczególnych operacji kształtowania z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych w odniesieniu do odkształceń granicznych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ) // r52_2019

 • 149.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Mileny Drzewieckiej-Dahlke pt. Identyfikacja i ocena niezgodności w systemie zarządzania jakością / Anna Kosieradzka // r40_2019

 • 150.
  Badania i analiza napędów pojazdów hybrydowych w aspekcie efektywności zużycia energii / Ireneusz Pielecha (WIT), Wojciech Cieślik (WIT) // r162_2019

 • 151.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Ryszard Kutyłowski // r42_2019

 • 152.
  Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania tworzywa stanowiącego odpad pokablowy. Zadanie 2. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych surowca wchodzącego do procesu separacji / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // r96_2019

 • 153.
  Raport z pomiarów temperatury podczas eksperymentu procesowego przeprowadzonego w dniu 13.06.2019 r. do śledztwa w sprawie RDS 719/19 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Wojciech Szymkuć (WBiIŚ) // r44_2019

 • 154.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanety Nejman pt.: „Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych” / Anna Rakowska // r38_2019

 • 155.
  Przygotowanie modelu symulacyjnego układów z nieciągłością ruchu / Dominik Belter (WE) // r30_2019

 • 156.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Jerzy Bajkowski // r49_2019

 • 157.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r28_2019

 • 158.
  Opracowanie opisu stosowanego środowiska IDE wraz z konfiguracją i przedstawieniem struktury logicznej programu właściwych dla jednostek peryferyjnych oraz centralnej prototypu sondy SCADA. Wykonanie mapy pamięci programu mikrokontrolerów. Opracowanie zasadniczych koncepcji i schematów funkcjonalnych systemu. Implementacja mechanizmu kontroli spójności danych oraz obsługi błędów działania na połączeniu płyt składowych systemu. Oprogramowanie płyty peryferyjnej w zakresie: inicjacji i parametryzacji pracy peryferiów, obsługi procesu strumieniowania z uwzględnieniem warstwy łącza danych i zasobów sprzętowych systemu (funkcja podziału na ramki DMA), analizy danych na wybranych protokołach (MODBUS RTU, PROFIBUS, DNP, CANOpen-współautorstwo, ethernet TCP/IP), buforowania danych , nadawania znaczników czasowych, formatowania znaczników czasowych strumienia. Oprogramowanie płyty centralnej w zakresie: obsługi odbioru strumieniowanych danych z wykorzystaniem kanałów DMA, obsługi pracy na zasilaniu awaryjnym, wykorzystania podtrzymania czasu rzeczywistego (RTC), funkcji synchronizacji strumienia danych , funkcji HMI, konfiguracji bibliotek i przydziału pamięci systemowej, buforowania danych i synchronizacji procesów, synchronizacji z serwerem NTP, elementów nadrzędnego interfejsu konfiguracji, formatowania struktury JSON. Montaż zintegrowanego prototypu sondy SCADA (w zespole) / Bogdan Fabiański (WE) // r39_2019

 • 159.
  Uzupełnienie oprogramowania modułu centralnego w zakresie interfejsu konfiguracji; korekta struktury logicznej oprogramowania; opracowanie modułu filtracji i wyznaczania statystyk dla ruchu Ethernet; uzupełnienie funkcji interfejsu WS o fragmentacje pakietów / Dominik Łuczak (WE) // r41_2019

 • 160.
  Zmontowanie zintegrowanego prototypu laboratoryjnego sondy scada (w zespole); przeprowadzenie elementarnych testów funkcjonalnych prototypu; wykonanie testów obciążeniowych systemu. / Bartłomiej Wicher (WE) // r45_2019

 • 161.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Matuszewskiego pt. “Wykorzystanie zasobów układów reprogramowalnych do wytwarzania ciągów losowych” / Janusz Stokłosa // r54_2019

 • 162.
  Aktywacja ligniny z wykorzystaniem wybranych układów cieczy jonowych / Łukasz Klapiszewski (WTCH) // r23_2019

 • 163.
  Analiza stabilności materiałów w symulowanym płynie ustrojowym / Mariusz Sandomierski // r27_2019

 • 164.
  Raport z analizy biochemicznej wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Zefiryn Cybulski // r26_2019

 • 165.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Orczyk / Jacek Pielecha (WIT) // r22_2019

 • 166.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska / Leszek Różański (WBMiZ) // r35_2019

 • 167.
  Opracowanie badań właściwości mechanicznych 3 rodzajów plietylenu przetworzonego technologią rotomouldingu / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // r21_2019

 • 168.
  Recenzja osiągnięcia naukowego dra inż. A. Oleksiaka oraz ocena jego aktywności naukowej w związku z wystąpieniem o nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka / Henryk Krawczyk // r19_2019

 • 169.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Konrada Walusia / Jarosław Mamala // r104_2019

 • 170.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Iwony Jankowiak pt. Podstawy mostownictwa / Janusz Karlikowski // r33_2019

 • 171.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Owczarka pt. Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem / Mirosław Pajor // r18_2019

 • 172.
  Zmontowanie zintegrowanego prototypu laboratoryjnego sondy scada (w zespole); implementacja elementów strumieniowania na interfejsie CAN; opracowanie elementów protokołu strumieniowania w trybie binarnym; uzupełnienie funkcji interfejsu WS o znakowanie interfejsu binarnego/tekstowego / Krzysztof Nowopolski (WE) // r78_2019

 • 173.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Marcin Kamiński // r25_2019

 • 174.
  Recenzja osiągnięć naukowych dr. inż. Łukasza Januszkiewicza w związku z postępowaniem o nadanie stopnia dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji / Wojciech Bandurski // r60_2019

 • 175.
  Opracowanie układu sterowania i układu elektrycznego do trzech stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do badania procesów tarcia / Dariusz Sędziak (WBMiZ) // r10_2019

 • 176.
  Recenzja osiągnięć naukowych dr inż. Łukasza Januszkiewicza w związku z postępowaniem o nadanie stopnia dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji / Ryszard J. Zieliński // r61_2019

 • 177.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Zdzisław Stelmasiak // r17_2019

 • 178.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bogumiła Klimaszewskiego pt. Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich / Leonard Runkiewicz // r12_2019

 • 179.
  Opracowanie komputerowe i korekcja ilustracji do elektronicznej publikacji z okazji Jubileuszu 100 lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu / Danuta Ostrowska // r9_2019

 • 180.
  Opracowanie redakcyjne i nadzór wydawniczy nad elektroniczną publikacją z okazji Jubileuszu 100 lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu / Aleksandra Springer // r8_2019

 • 181.
  Opracowanie technologii produkcji elementów palnika hybrydowego ze stopów żaroodpornych / Paweł Szymański (WBMiZ) // r31_2019

 • 182.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus rozrusznika 4 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r11_2019

 • 183.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza / Krystyna Olańczuk-Neyman // r34_2019

 • 184.
  Wytworzenie materiałów węglowych i ich ocena zdolności do elektrochemicznej sorpcji wodoru / Małgorzata Graś // r4_2019

 • 185.
  Opinia o innowacyjności: Wdrożenie innowacji związanych z produkcją wieszaków obrotowych szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Plastjan” Piotr Dzielski & Jan Weisbrót Spółka Jawna / Marek Szostak (WBMiZ) // r6_2019

 • 186.
  Opracowanie i weryfikacja laboratoryjna metod detekcji uszkodzeń niewrażliwych na zakłócenia i szumy pomiarowe oraz na strukturalną i parametryczną niepewność modelu obiektu z wykorzystaniem odpornej H∞-optymalnej syntezy układów detekcyjnych / Krzysztof Siembab (WE) // r7_2019

 • 187.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Krawczyk pt.: Możliwości obiektywizacji oznaczenia stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic. / Maciej Kumor // r182_2019

 • 188.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus „FC” 12 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r1_2019

 • 189.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r3_2019

 • 190.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Lidii Grzegorczyk pt.: Zmiany obciążeń cieplnych budynków niemal zero-energetycznych i ich wpływ na topologię układów grzewczych / Piotr Lis // r13_2019

 • 191.
  Określenie nośności i wytycznych wykonania pokrywy włazu żeliwnego komory ciepłowniczej / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // r46_2019

 • 192.
  Wykonanie opinii technicznej obejmującej ocenę poprawności przyjętych rozwiązań w części technologicznej i konstrukcyjnej przepompowni / Marek Juszczak (WBiIŚ), Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // r2_2019

 • 193.
  Opracowanie treści 4 artykułów skierowanych do czasopism branży HVAC. / Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // r20_2019

 • 194.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Tomasz Lewiński // r15_2019

 • 195.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Eugeniusz Świtoński // r14_2019

 • 196.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Malinowskiego pt.: „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w sieciach marketów budowlanych” / Anna Michna // r37_2019

 • 197.
  Raport z prac wykonanych w ramach projektu 2/FS-PUT/2018 pomiędzy Politechnika Poznańską a Fairspectrum (Etap 2). Przygotowanie algorytmów modelowania kanału zgodnie z wytycznymi ITU oraz opracowanie algorytmu zarządzania urządzeniami CBRS GAA w systemie wykorzystującym model CBRS-SAS / Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz // r75_2019

 • 198.
  Opracowanie konstrukcji kurtyn w przestrzeni komory konwekcyjnej na podstawie badań symulacyjnych. / Natalia Lewandowska // r102_2019

 • 199.
  Opracowanie wyników pomiarów optycznych / Adam Hamrol (WBMiZ) // r121_2019

 • 200.
  Analiza statystyczna wyników pomiarów eksperymentów w komorze konwekcyjnej. / Michał Rogalewicz (WBMiZ) // r101_2019