Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2018 - 2019, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (430)

 • 101.
  Recenzja książki pt. „Studia Planowania Przestrzennego” autorstwa Radosława Barka i Roberta Asta / Augustyn Bańka // r301_2019

 • 102.
  Insight into biological degradation of 5-nitrofuran chemotherapeutic agents / Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak // r297_2019

 • 103.
  Analiza wyników oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych badań w ramach IV i V etapu projektu / Łukasz Szczurek, Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r294_2019

 • 104.
  Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach III etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego i ankiety do realizacji samooceny / Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Łukasz Szczurek, Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r292_2019

 • 105.
  Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach IV etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego / Łukasz Szczurek, Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r293_2019

 • 106.
  Enhancement of Nuclear Security Culture in Medical Institutions Using Radioactive Sources and Materials / Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Łukasz Szczurek, Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r291_2019

 • 107.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. M. Apolinarski, T. Bilski, M. Ratinger pt. Sieci komputerowe. Laboratorium / Krzysztof Zatwarnicki // r324_2019

 • 108.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Jana Jabłońskiego pt. Ergonomia a wartości. Odniesienia aksjologiczne / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // r326_2019

 • 109.
  Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym. Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8: Opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych zmniejszenia masy konstrukcji podwozia przyczepy (etap II) / Piotr Paczos (WBMiZ), Mikołaj Smyczyński (WBMiZ), Piotr Kędzia (WBMiZ), Dariusz Kurpisz (WBMiZ), Jakub Kasprzak, Piotr Wasilewicz, Leszek Paetz (WBMiZ) // r299_2019

 • 110.
  Badania eksperymentalne adaptacyjnych właściwości struktur sterowania i filtracji wykorzystujących metody inteligencji maszynowej dla napędu o złożonej strukturze mechanicznej / Dominik Łuczak (WE) // r286_2019

 • 111.
  Opinia naukowo-techniczna w sprawie aktualnego stanu technicznego w pomieszczeniach prawej podwalni oraz jej korytarza Fortu VII w Poznaniu z uwzględnieniem określenia przyczyn występowania zawilgoceń / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // r306_2019

 • 112.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości na ściskanie na całej powierzchni kratek drogowych o nominalnych wymiarach 410×410×40 mm, produkowanych przez firmę PROEKO SERWIS Sp. z o.o. z Kalisza / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r284_2019

 • 113.
  Ekspertyza techniczna stalowej konstrukcji dachu parowozowni w Wolsztynie z określeniem sposobu zabezpieczenia konstrukcji i wymiany uszkodzonych elementów / Maciej Szumigała (WBiIŚ) // r273_2019

 • 114.
  Ocena dorobku-naukowo-dydaktycznego oraz popularyzatorskiego i organizacyjnego w związku z postępowaniem habilitacyjnym dra inż. P. Łukasiaka / Andrzej Polański // r274_2019

 • 115.
  Ocena działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz pozycji naukowej w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. J. Nawrockiemu / Tomasz Szmuc // r275_2019

 • 116.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pn. Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym. / Paweł Mieczkowski // r287_2019

 • 117.
  Ocena wniosku dra hab. inż. J. Stefanowskiego w zakresie osiągnięć naukowych, kierowania zespołami badawczymi i odbytych staży naukowych oraz opieki naukowej w związku z wystąpieniem o nadanie tytułu naukowego profesora / Antoni Lizęga // r271_2019

 • 118.
  Opinia dotycząca wybranych właściwości styropianu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r279_2019

 • 119.
  Opinia i analiza problemu występowania wykropleń w garażu nowo wybudowanego obiektu przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu / Piotr Sielicki (WBiIŚ) // r308_2019

 • 120.
  Opinia techniczna dotycząca oceny klasy wytrzymałości betonu ław fundamentowych wykonanych pod maszynę drukarską w hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Żmigrodzkiej 37 w Poznaniu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r309_2019

 • 121.
  Raport z badań: Analiza mikroskopowa próbek badawczych pozyskanych z betonu cementowego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r280_2019

 • 122.
  Raport z badań próbek stali oraz próbek posadzki pobranych z obiektu MERCEDES-BEBZ DUDA-CARS Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r283_2019

 • 123.
  Recenzja osiągnięcia naukowego oraz dorobku naukowego dr inż. P. Łukasiaka w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Robert Nowak // r270_2019

 • 124.
  Recenzja osiągnięcia naukowego pt. Metody obliczeniowe wspomagające modelowanie struktur złożonych cząsteczek RNA oraz istotnej działalności naukowej dra inż. M. Antczaka na potrzeby postępowania habilitacyjnego / Bartosz Wilczyński // r272_2019

 • 125.
  Research study report. RSM Based beam interference coordination in 5G UCNC HetNet, RSM Database architecture and design, RSM Based Radio Resource Provisioning in 5G UCNC HetNet for energy efficiency, LTE/LTE-A use-case proposal, AI tools for RSM improvement. Deliverable D2. / Hanna Bogucka (WEiT), Marcin Hoffmann, Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz (WEiT), Paweł Sroka (WEiT) // r277_2019

 • 126.
  Compariosn of ranking for comprehensive resilience assessment of electricity supply security / Miłosz Kadziński (WI) // r261_2019

 • 127.
  Comparison of different ranking methods in the context of efficiency analysis / Anna Labijak (WI) // r260_2019

 • 128.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Marcinkowskiej na temat: „Materiały hybrydowe i kompozytowe otrzymywane metodą fotopolimeryzacji” / Maria Nowakowska // r399_2019

 • 129.
  Przeprowadzenie testów i badań kabli USB / Dariusz Prokop (WE), Krzysztof Dziarski (WE) // r388_2019

 • 130.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego p. dra hab. inż. A. Jaszkiewicza, prof. nadzw. w związku z postępowaniem Rady Wydziału WI PP w sprawie nadania mu tytułu naukowego profesora / Włodzimierz Ogryczak // r267_2019

 • 131.
  Analiza funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 9 –analiza rozwiązań projektowych / Tomasz Mróz (WBiIŚ) // r305_2019

 • 132.
  Analiza wpływu grubości i parametrów procesu zgrzewania gorącym powietrzem na właściwości wytrzymałościowe połączeń zgrzewanych wtórnych folii PE / Marek Szostak (WBMiZ) // r290_2019

 • 133.
  Badania czujników do pomiarów płaskości – opracowanie wyników i wybór odpowiednich / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Dariusz Sędziak (WBMiZ), Roman Regulski (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ) // r258_2019

 • 134.
  Ekspertyza stanu konstrukcji linii C po awarii podnośnika kubełkowego 94.1-BE-01 C zainstalowanego na Stacji Termicznego Suszenia Osadu COŚ Koziegłowy / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r262_2019

 • 135.
  Ekspertyza stanu pomieszczeń objętych zawilgoceniem w strażnicy w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 14 / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r266_2019

 • 136.
  Konsultacje i uzupełniające projektowanie modeli w trakcie ich testowana Konsultacje i uzupełniające projektowanie modeli w trakcie ich testowania Projektowanie algorytmów na potrzeby budowy prototypowych wersji systemów informatycznych wspomagających SZ IAS / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski, Jowita Trzcielińska (WIZ), Zbigniew Włodarczak (WIZ) // r281_2019

 • 137.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu konstrukcji betonowej i jej zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników szkodliwych (np. siarkowodór) komór technologicznych na kopułach komór fermentacyjnych obiektów 29.1 i 29.2 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r264_2019

 • 138.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące naprawy głównej przepompowni ścieków w Zbąszyniu wraz z oceną technologii naprawy zbiornika zaproponowaną przez Wykonawcę Agua Processer Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r265_2019

 • 139.
  Opracowanie nowych narzędzi przetwarzania obrazów dookólnych – etap 1 / Marek Domański (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT) // r268_2019

 • 140.
  Opracowanie rękawicy sterującej wózkiem elektrycznym i/oraz modyfikacja układu sterowania / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ) // r321_2019

 • 141.
  Opracowanie strategii pomiaru cech geometrycznych z uwzględnieniem relacji dokładnościowo – czasowych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ) // r419_2019

 • 142.
  Opracowanie weryfikacji poprawności schematów numerycznych dla różnych aproksymacji lewo i prawostronnej pochodnej frakcjalnej Caputo oraz pochodnej Riesza-Caputo / Krzysztof Bekus // r302_2019

 • 143.
  Probing weakly hybridized magnetic molecules by spin-polarized tunneling / Maciej Bazarnik (WFT) // r256_2019

 • 144.
  Weryfikacja eksperymentalna działania adaptacyjnych struktur sterowania i filtracji wykorzystujących metody inteligencji maszynowej na stanowisku laboratoryjnym z dwustronnym napędem osi / Krzysztof Nowopolski (WE) // r285_2019

 • 145.
  Zaprojektowanie oraz wykonanie stanowiska do pultruzji włókien naturalnych w osnowie polimerowej oraz próby technologiczne linii technologicznej do pultruzji / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Krzysztof Lewandowski // r278_2019

 • 146.
  Recenzja o wskazanym osiągnięciu naukowym i całokształcie dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Wpływ nano-otoczenia na właściwości strukturalne i dynamiczne cząsteczek oraz ich wzajemne oddziaływanie” / Marek Sikorski // r135_2019

 • 147.
  Druga Opinia uzupełniająca opracowana w odpowiedzi na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.02.2019r. Sygn. akt: XXV C 3/16 / Paweł Szymański (WBiIŚ), Michał Pikos, Magdalena Sobiecka, Paweł Zejer // r339_2019

 • 148.
  Mgła – nowa architektura sieci dla zrównoważonego rozwoju Internetu Rzeczy / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Bossy (WEiT), Bartosz Kopras // r218_2019

 • 149.
  Opinia dotycząca zasadności roszczeń Wykonawcy dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” / Paweł Szymański (WBiIŚ), Michał Pikos, Paweł Zejer, Magdalena Sobiecka, Radosław Wojtyła, Sebastian Dubas (WBiIŚ), Marianna Graj // r334_2019

 • 150.
  Optymalizacja punktu pracy wzmacniacza klasy B dla sygnału OFDM / Paweł Kryszkiewicz (WEiT) // r216_2019

 • 151.
  Porównanie efektywności energetycznej mgły i chmury obliczeniowej – przegląd / Bartosz Kopras, Filip Idzikowski (WEiT) // r217_2019

 • 152.
  Badanie wpływu modyfikacji powłok związków krzemoorganicznych na ich właściwości antykorozyjne / Jarosław Wojciechowski (WTCH) // r255_2019

 • 153.
  Identification of friction in a robotic astronomical 0.5-m telescope mount / Joanna Piasek (WI), Krzysztof Kozłowski (WI), Dariusz Pazderski (WI) // r244_2019

 • 154.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Stanisław Stupkiewicz // r241_2019

 • 155.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Leonard Ziemiański // r240_2019

 • 156.
  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dra hab. inż. J. Nawrockiego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora / Henryk Krawczyk // r246_2019

 • 157.
  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym o organizacyjnym dra hab. S. Gawiejnowicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Franciszek Seredyński // r247_2019

 • 158.
  Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działających w środowisku miejskim. Raport nr R-Q/19-2/4: Implementacja systemu w środowisku Matlab/Simulink – cz. III / Rafał Krenz (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT), Maciej Krasicki (WEiT), Marek Michalski (WEiT), Paweł Sroka (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Tomasz Markiewicz // r251_2019

 • 159.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu –sygnatura akt I Co 70/19/9 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r253_2019

 • 160.
  Recenzja dorobku naukowego dr inż. A. Świetlickiej w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Tadeusz Uhl // r248_2019

 • 161.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. J. Stefanowskiego, prof. nadzw. w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych / Jarosław Stepaniuk // r245_2019

 • 162.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szwedzkiej „Metodyka badań efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych w przedsiębiorstwach branży meblarskiej” / Przemysław Drożyner // r250_2019

 • 163.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. J. Nawrockiemu / Krzysztof Stencel // r249_2019

 • 164.
  Aktywność biologiczna cieczy jonowych z anionem salicylanowym, zestawienie wyników i podsumowanie badań dotyczących cieczy jonowych pochodzenia naturalnego z anionem tryptofanianowym / Daria Czuryszkiewicz // r242_2019

 • 165.
  Recenzja oceniająca dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i zawodowy oraz monografię habilitacyjną pt. „Obszary kreatywności –creative syntax jako czynnik ożywienia śródmieść. Wybrane zagadnienia” p. dr inż. arch. Dominiki Pazder przygotowana w ramach przewodu habilitacyjnego / Katarzyna Pluta // r406_2019

 • 166.
  Ocena dorobku naukowo-dydaktycznego dra hab. inż. Jerzego Stefanowskiego w związku z ubieganiem się o tytuł profesora naukowego / Halina Kwaśnicka // r225_2019

 • 167.
  Opracowanie metodologii przygotowania oraz charakteryzacji pojedynczych dwuwarstw lipidowych z wykorzystaniem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej / Hanna Orlikowska // r243_2019

 • 168.
  Raport z badań średniego stopnia polimeryzacji papieru celulozowego pobranego z transformatora nr 167547 / Piotr Przybyłek (WE) // r323_2019

 • 169.
  Recenzja dorobku naukowego dra hab. inż. A. Jaszkiewicza, prof. na Wydziale Informatyki PP w postępowaniu kwalifikacyjnym o tytuł naukowy profesora nauk technicznych / Ewa Skubalska-Rafajłowicz // r224_2019

 • 170.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. W. Kowalczyka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Automatyka i Robotyka / Artur Babiarz // r229_2019

 • 171.
  Recenzja dorobku naukowego oraz działalności naukowej , organizacyjnej i dydaktycznej p. dra inż. A. Jaszkiewicza / Andrzej M. J. Skulimowski // r222_2019

 • 172.
  Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek / Rafał Ślefarski (WIT), Michał Gołębiewski (WIT), Paweł Czyżewski // r238_2019

 • 173.
  Badania symulacyjne procesu nagrzewania powierzchni formujących o różnych cechach geometrycznych dla wybranej grupy materiałów / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ), Piotr Dalewski, Kacper Lipiński // r227_2019

 • 174.
  Badania wytrzymałościowe płyt warstwowych określające moment zginający i naprężenia krytyczne oraz opracowanie wyników badań zgodnie z normą PN-EN 14509 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r311_2019

 • 175.
  Konfiguracja układu do homogenizacji przepływowej. Wykonanie wstępnych zawiesin nanomateriałów i ich charakteryzacja mikroskopowa / Damian Łukawski (WFT) // r223_2019

 • 176.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pn. Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym. / Anna Chomicz-Kowalska // r315_2019

 • 177.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości płyt warstwowych PWS-PIR-ST 100 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r312_2019

 • 178.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Bałdowskiej-Witos pt.: „Ocena skuteczności materiałowej wybranych faz cyklu produkcyjnego kształtowania butelek do napojów z PET i PLA” / Józef Kuczmaszewski // r226_2019

 • 179.
  Recenzja szczegółowa 2 artykułów: „Cechy dobrego menedżera w opinii respondentów”; „Identyfikacja ryzyka związanego z krótkim cyklem życia – studium przypadku” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Marek Pawlak // r235_2019

 • 180.
  Recenzja szczegółowa 2 artykułów: ”Wpływ zmian demograficznych na rozwój system opieki zdrowotnej w krajach UE”; „Identyfikacja ryzyka związanego z krótkim cyklem życia – studium przypadku” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Paweł Cabała // r220_2019

 • 181.
  Recenzja szczegółowa 3 artykułów: „Walidacja kryteriów oceny ergonomiczności urządzeń wykorzystywanych przez osoby starsze w pracy z komputerem”; „Mutual funds as instruments for pension serurity – the case of Poland”; „Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób w środowisku pracy” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Jerzy Lewandowski // r231_2019

 • 182.
  Recenzja szczegółowa 3 artykułów: „Website development proces improvement in SME using TPS with implementation of Lean and Agile methodologies – An empirical study”; „Anaysis of selected mobile applications from the perspective of seniors”; „Skuteczność zarządzania operacyjnego na podstawie bazy informacji eksploatacyjnej” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Cezary Orłowski // r234_2019

 • 183.
  Recenzja szczegółowa 4 artykułów: „Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym”, „Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?”, „Mutual funds as instrument for pension security – the case of Poland”, „Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób starszych w środowisku pracy” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Andrzej Buszko // r219_2019

 • 184.
  Recenzja szczegółowa 4 artykułów: „Walidacja kryteriów oceny ergonomiczności urządzeń wykorzystywanych przez osoby starsze w pracy z komputerem”; „Ocena programu społecznego „rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta”; „Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania”; „Analysis and evaluation of chosen elements of Poznan public space from the point of view of their adaptation to requirements of persons with…” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Jerzy Olszewski // r233_2019

 • 185.
  Recenzja szczegółowa 6 artykułów: „Mobile APP usage and its implications on consumer behawior toward consumer goods”; „Skuteczność zarządzania operacyjnego na podstawie bazy informacyjnej eksploatacyjnej”; „Wyzwania charakterystyki młodych na rynku pracy: potencjał interpretacyjny neuronauk”; „Public marketing – the adaptation of traditional marketing concepts and tools for use by public sector organisations”; „Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej – wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego”; „Website development proces improvement in SME using TPS with implementation of Lean and Agile methodologies – An empirical study” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Robert Kucęba // r230_2019

 • 186.
  Recenzja szczegółowa 7 artykułów: „Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym”; „Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?”; „Ocena programu społecznego „rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta”; „Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej – wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego”; „Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania”; „Wyzwania charakterystyki młodych na rynku pracy: potencjał interpretacyjny neuronauk”; „Wpływ zmian demograficznych na rozwój systemu opieki zdrowotnej w krajach UE” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Henryk Januszek // r221_2019

 • 187.
  Recenzja szczegółowa artykułu: „Analysis and evaluation of chosen elements of Poznan public space from the point of view of their adaptation to requirements of persons with… ” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT) // r237_2019

 • 188.
  Recenzja szczegółowa artykułu: „Cechy dobrego menedżera w opiniach respondentów” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Stanisław Marciniak // r232_2019

 • 189.
  Recenzja szczegółowa artykułu: „Public marketing – the adaptation of traditional marketing concepts and tools for use by public sector organisations” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Bogna Pilarczyk // r236_2019

 • 190.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitantki dr inż. Izabeli Kruszelnickiej / Monika Żubrowska-Sudoł // r212_2019

 • 191.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Tutaka pt.: „Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji” / Dariusz M. Perkowski // r210_2019

 • 192.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Ireny Pawłyszyn pt.: „Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w klastrach sieciowych” / Agnieszka Sitko-Lutek // r206_2019

 • 193.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanety Nejman pt.: „Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych” / Iwona Chomiak-Orsa // r205_2019

 • 194.
  Agenda badawcza w zakresie modeli predykcji dla produkcji i zapotrzebowania na energię / Robert Wrembel (WI), Maciej Drozdowski (WI), Jędrzej Potoniec (WI), Krzysztof Dembczyński (WI), Jerzy Stefanowski (WI) // r202_2019

 • 195.
  Recenzja dorobku naukowego dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. S. Gawiejnowicza, prof. UAM, w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych wszczętym na Wydziale Informatyki PP / Czesław Smutnicki // r198_2019

 • 196.
  Recenzja osiągnięcia oraz istotnej aktywności naukowej dra inż. M. Antczaka w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka / Tomasz Gambin // r197_2019

 • 197.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitantki dr inż. Izabeli Kruszelnickiej / Katarzyna Ignatowicz // r195_2019

 • 198.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Bugały pt. „Modelowanie i analiza oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych na układy instalacji stacjonarnych”. / Grzegorz Masłowski // r196_2019

 • 199.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Rogackiego pt.: „Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych” / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // r201_2019

 • 200.
  Experimental verification of robot's surroudings 3D map building systems / Krzysztof Zieliński // r194_2019