Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi i elektrycznymi stosowane w maszynach przemysłowych

Authors

Aleksander Marszałkiewicz (WIZ), Tomasz Ptak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Protections used in industrial machines against mechanical and electrical threats

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.