Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza możliwości wykorzystania danych z systemu DMS do zarządzania magazynem produktów

Authors

Mateusz Łysiak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the possibilities of using data from DMS system to manage in the stock

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

26.02.2016