Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Aplikacja wirtualnej rzeczywistości do prezentacji wariantów wyrobu

Authors

Łukasz Molenda (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Virtual reality application for presentation of products variants

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2016