Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Aplikacja wirtualnej rzeczywistości do prezentacji wariantów wyrobu

Authors

Łukasz Molenda (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Virtual reality application for presentation of products variants

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.