Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie aplikacji do prezentacji wyrobów z tektury falistej

Authors

Adam Kępara (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Development of application for presentation of products made of corruagated board

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.12.2016