Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie planu wdrożenia metodyki 5S w procesie wytwarzania konstrukcji i instalacji przemysłowych

Authors

Bartosz Szymczak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Developing the 5S methodology implementation plan in the industrial installations manufacturing process

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.12.2016