Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Monitorowanie heterogenicznych środowisk bazodanowych z wykorzystaniem protokołu SNMP na przykładzie Oracle 10g

Authors

Michał Boruczkowski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Monitoring heterogeneus database environments employing SNMP protocol on example of Oracle 10 g

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2010