Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wymagań i satysfakcji klientów przedsiębiorstwa produkującego czyściwa przemysłowe

Authors

Paulina Lutomska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Recognition of requirements and customer satisfaction in the company producing industrial cleaning

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2016