Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wdrażanie kultury Kaizen w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors

Monika Żądło (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Implementation of Kaizen culture in SME

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.08.2016