Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie branży opakowaniowej (z uwzględnieniem wymagań przemysłu pożywczego)

Authors

Zuzanna Jurek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement of integrated management system in the company of the packaging industry (including the requirements of the food industry)

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.07.2017