Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing do doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego

Authors

Magdalena Stempień (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Use of Lean Manufacturing tools to improve the environmental management system

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2017