Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie systemu identyfikacji i kwalifikacji wadliwych komponentów w produkcji cewników medycznych

Authors

Natalia Tobys (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identification and qualification of faulty components in production of medical catheters

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.07.2017