Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Interaktywna wizualizacja odkrywania kolokacji przestrzennych dla przeglądarki WWW

Authors

Artur Konieczny (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Web-based interactive visualization of co-location pattern mining

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.06.2017