Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ dodatków stopowych oraz mikrostruktury na wybrane właściwości stopów na bazie magnezu

Authors

Kamil Czubiński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The effect of alloying and microstructure on the selected properties of magnesium-based alloys

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2018