Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Implant stomatologiczny na bazie tytanu- badanie właściwości.

Autorzy

Jakub Wiśniewski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Titanium based dental implant - properties evaluation

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

06.02.2019