Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza termiczna połączenia cementowanego łącznika implantu stomatologicznego z koroną protetyczną.

Authors

Monika Jacek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Thermal analysis of the connection of a cemented dental implant connector with a prosthetic crown.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

21.02.2019