Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Determination of dynamic characteristics of beams with viscoelastic layers

Authors

Marcin Baum (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych belek z warstwami lepkosprężystymi

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

07.07.2014