Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego monitorowanie wskaźnika OEE w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Angelika Walczak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Implementation of an IT tool supporting monitoring of the OEE indicator in selected company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.