Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Mikrostruktura i właściwości borowanej proszkowo stali NC10

Authors

Anita Mertka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Microstructure and properties of powder-pack borided NC10 steel

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.07.2019