Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Właściwości ochronne i dekoracyjne galwanicznych powłok niklowych oraz niklowo-chromowych

Authors

Joanna Olszewska (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Właściwości ochronne i dekoracyjne galwanicznych powłok niklowych oraz niklowo-chromowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2021