Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ dodatku wybranych bioszkieł krzemianowych na strukturę i właściwości stopu Mg-4Zn-1In

Authors

Kacper Brefka (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ dodatku wybranych bioszkieł krzemianowych na strukturę i właściwości stopu Mg-4Zn-1In

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.