Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wybranych zagadnień dotyczących jakości w przedsiębiorstwie branży usług kosmetycznych

Authors

Katarzyna Tórz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of selected issues relating quality in the enterprise industry cosmetic services

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

22.12.2014

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.