Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Ocena energetyczna zmodyfikowanego procesu przechowywana kapusty

Autorzy

Wojciech Barczak (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

21.01.2015