Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie zawodów szczególnie ryzykownychh

Authors

Paulina Dams (WIZ), Weronika Budniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the causes of accidents at work on the example of particularly risky occupations

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2015