Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Eliminacja niezgodności w procesie lakierniczym nadwozi autobusów w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym

Authors

Joanna Hoszko (WIZ), Ewa Kłyszyńska (WIZ), Mirosława Kraśniewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Elimination of inconsistencies in the varnish process of bus bodywork by selected automotive company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2015