Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytwarzanie pianek tytanowych z wykorzystaniem wodorowęglanu amonu jako poroforu

Authors

Daria Pyzdrowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Tiatnium foams preparation with ammonium hydrogen carbonate as a space holder

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.07.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.